5 Ιουνίου 2011: Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Η Παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου 2011, βρίσκει τη χώρα μας και τους εργαζόμενους σε μια άνευ προηγουμένου δυσχερή κατάσταση.
Η παρούσα κρίση φέρνει επιτακτικά στο προσκήνιο την ανάγκη αλλαγής κατ’ ουσίαν του μοντέλου ανάπτυξης που ακολουθήσαμε ως σήμερα, και αναδεικνύει την αδήριτη ανάγκη ανασυγκρότησης της παραγωγικής βάσης της χώρας δημιουργώντας νέο πλούτο με μοχλό ανάπτυξης το περιβάλλον σε σχέση με τους διαθέσιμους πόρους και τη μεταφορά τεχνογνωσίας. Μια ανάπτυξη που θα ενσωματώνει την τεχνολογική εξέλιξη με την καινοτομία και θα δημιουργεί νέες και βιώσιμες θέσεις εργασίας.
Αυτή η ανάπτυξη μπορεί να συμβάλει στην ανάκαμψη της οικονομίας και να της δώσει νέα πνοή, ισχυροποιώντας την ανταγωνιστική θέση της χώρας και προστατεύοντας ταυτοχρόνως το περιβάλλον της.
Τομείς που αποτελούν τον πυρήνα για τη μετάβαση του παραγωγικού συστήματος της χώρας σε μια βιώσιμη περιβαλλοντικά κατεύθυνση είναι: οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) στην ηλεκτροπαραγωγή, η εξοικονόμηση ενέργειας και προώθηση των ΑΠΕ στους τομείς τελικής κατανάλωσης (κτήρια, μεταφορές, βιομηχανία, κλπ.), η μείωση της βιομηχανικής ρύπανσης με την προώθηση Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (ΒΔΤ) και της βελτίωσης της υποδομής των Βιομηχανικών Περιοχών (ΒΙΠΕ), η διαχείριση στερεών αποβλήτων με έμφαση στην ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση, η ανάπτυξη των φιλικών προς το περιβάλλον συνδυασμένων μεταφορών, η προώθηση του βιώσιμου τουρισμού, η βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων και της χρήσης των, η βιολογική γεωργία.
Παράλληλα, ο στόχος μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 30% από 20% που προβλεπόταν αρχικά μέχρι το 2020 σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, αναμένεται να ενισχύσει το ευρωπαϊκό ΑΕΠ και να συμβάλει στη προώθηση επενδύσεων με τη δημιουργία σε ευρωπαϊκό επίιπεδο 6 επιπλέον εκατομμυρίων θέσεων εργασίας.
Το περιβάλλον παραμένει στο προσκήνιο με τις κοινωνικές και οικονομικές του προεκτάσεις και η προστασία του αποτελεί προϋπόθεση μιας βιώσιμης ανάκαμψης με απασχόληση. Η οικονομική κρίση και η κρίση του περιβάλλοντος πλήττουν τα ασθενέστερα στρώματα της κοινωνίας, πλήττουν τους εργαζόμενους και για τον λόγο αυτό βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής και της διεκδίκησης των συνδικάτων.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

 

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα