ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ»: ΛΙΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ – ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

6/1/08

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ»:

ΛΙΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ – ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

Στη συνέχιση της εφαρμοζόμενης αδιέξοδης οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής επιμένει η Κυβέρνηση τόσο με τον κρατικό προϋπολογισμό του 2008 όσο και με το πρόγραμμα Σταθερότητας 2008-2010 που υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο ως τελικό στόχο προβλέπει το μηδενισμό του δημοσιονομικού ελλείμματος, φορτώνοντας μονομερώς τα βάρη στους μισθωτούς και συνταξιούχους.

Η κεντρική πολιτική επίτευξης αυτού του στόχου είναι η αύξηση του συνολικού φορολογικού βάρους στην οικονομία με ιδιαίτερη έμφαση στην αύξηση των εσόδων, κατά κύριο λόγο, από την άδικη έμμεση φορολογία.

Όπως προβλέπει το πρόγραμμα σταθερότητας κατά την τριετία 2008 -2010 οι συνολικοί φόροι θα αυξηθούν κατά 16,6 δισεκατομμύρια ευρώ (οι νέοι πρόσθετοι φόροι του 2008 θα είναι 6,2 δις ευρώ, το 2009 θα είναι 4,8 δις ευρώ και το 2010 θα είναι 5,6 δις ευρώ) αυξάνοντας το σύνολο των φόρων από 19,9% του ΑΕΠ του 2006 σε 21,5% το 2008 και σε 22,6% το 2010.

Πιο συγκεκριμένα, από τους επιπλέον νέους φόρους των 16,6 δισεκατομμυρίων ευρώ κατά την τριετία 2008 – 2010, τα 11,2 δις ευρώ θα προέλθουν από τους άδικους έμμεσους φόρους και μόλις τα 5,4 δις ευρώ θα προέλθουν από τους άμεσους φόρους.

Έτσι, ως αποτέλεσμα της ανισομερούς φορολογικής επιβάρυνσης των έμμεσων φόρων διαπιστώνεται η ένταση της φορολογικής ανισότητας σε βάρος των μισθωτών και των συνταξιούχων αφού από το 2006 – 2010 οι έμμεσοι φόροι αυξάνονται ως ποσοστό του ΑΕΠ από 11, 9% σε 14,1% και οι άμεσοι φόροι την ίδια περίοδο αυξάνονται οριακά από 7,9% σε 8,4% του ΑΕΠ. (Είναι γνωστό πως κατανέμονται οι άμεσοι και οι έμμεσοι φόροι)

Ταυτόχρονα, η φοροεπιδρομή αυτή σε βάρος των εισοδημάτων, της αγοραστικής δύναμης και του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων και των συνταξιούχων επιδεινώνεται από την εισοδηματική πολιτική λιτότητας, την ακρίβεια και τον πληθωρισμό αφού σύμφωνα με τις προβλέψεις του προγράμματος σταθερότητας οι αμοιβές των εργαζομένων ως ποσοστό του ΑΕΠ από 10,8% το 2007, θα αυξηθούν σε 11% το 2008 και θα μειωθούν στο 10,9% το 2010. (Ομολογία, μείωσης των πραγματικών εισοδημάτων των εργαζομένων).

Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την περαιτέρω έκταση του δανεισμού των νοικοκυριών που σήμερα είναι στο 46% του ΑΕΠ.

Η ΓΣΕΕ εκτιμά ότι οι προβλέψεις αυτές του προγράμματος σταθερότητας 2008 -2010 της ελληνικής οικονομίας θα μετατραπούν από τις εξελίξεις σε διεθνή επίπεδο και θα επιδεινώσουν ακόμη περισσότερο τη θέση των εργαζομένων και των συνταξιούχων με την επιβολή νέας φορολογίας κατά την περίοδο 2008 – 2010 αφού η αστάθεια των διεθνών οικονομικών εξελίξεων και η επαπειλούμενη επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης της διεθνούς οικονομίας θα επηρεάσουν αρνητικά το προβλεπόμενο ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας τα μεγέθη των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και το επίπεδο της ανεργίας.

Η παραοικονομία, η φοροδιαφυγή και η κερδοσκοπία στην αγορά, συνεχίζονται και διευρύνονται απ΄την ασκούμενη πολιτική. Κανένα ουσιαστικό μέτρο καμία ολοκληρωμένη πολιτική, για τον έλεγχο και την πάταξη της φοροκλοπής και της εισφοροκλοπής. Προκλητικά διαφορετικές πολιτικές ασκούνται για τους οικονομικά ισχυρούς από αυτές που ισχύουν για τους μισθωτούς και οι οποίες διευρύνουν το χάσμα των κοινωνικών ανισοτήτων.

Ας σημειωθεί ότι η κερδοφορία των επιχειρήσεων και των τραπεζών στην Ελλάδα είναι η υψηλότερη στην Ε. Ένωση, 56,1% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας, όταν ο μέσος όρος της Ε. Ένωσης είναι στο 36,3%.

Η ΓΣΕΕ για μια ακόμη φορά καλεί την Κυβέρνηση να απομακρυνθεί από τον αδιέξοδο μονόδρομο της περιοριστικής οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, της συρρίκνωσης του αναπτυξιακού αποθέματος της ελληνικής οικονομίας, της απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων και της αποδυνάμωσης του κράτους πρόνοιας (κοινωνική ασφάλιση – υγεία – εκπαίδευση – πρόνοια) γιατί «σπέρνοντας» εισοδηματική λιτότητα και φορολογική αφαίμαξη των μισθωτών θα εισπράξει θύελλα κοινωνικών αντιδράσεων από τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα