ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΣΕΕ 

18/6/2007

ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Η πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, που έκρινε νόμιμο το “πέναλτι” που επιβάλλουν οι Τράπεζες σε περίπτωση προεξόφλησης δανείων, αποτελεί μια ακόμη περίπτωση σκανδαλώδους εύνοιας στο τραπεζικό κεφάλαιο σε βάρος χιλιάδων εργαζομένων δανειοληπτών, οι οποίοι επιβαρύνονται αδικαιολόγητα από τη διόγκωση του κόστους δανεισμού.

Αν μάλιστα, ληφθεί υπόψη ότι τα τραπεζικά επιτόκια στην Ελλάδα είναι τα υψηλότερα στην Ευρωπαïκή Ένωση, η επιβολή πρόσθετης «ποινής» για την προεξόφληση δανείων, ενισχύει προκλητικά την υπερκερδοφορία – κερδοσκοπία – του Ελληνικού Τραπεζικού συστήματος.

Σε μια περίοδο κατά την οποία το εισόδημα των εργαζομένων πλήττεται πολλαπλώς και η ανάγκη αντιμετώπισης και των πιο καθημερινών αναγκών οδηγεί τα ελληνικά νοικοκυριά στον τραπεζικό δανεισμό , η απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου αποτελεί ένα ακόμη σαφές πλήγμα στο εισόδημα μεγάλης κατηγορίας εργαζομένων.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα