ΙΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΣΕΕ

25/6/2007

ΙΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Είναι απολύτως αναγκαίο, όχι μόνο για λόγους ισότητας και δικαιοσύνης, αλλά και γιατί είναι γνωστό ότι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας εργάζονται κάτω από πολύ δυσμενέστερες συνθήκες, να εφαρμοστεί για όλους η μειωμένη απασχόληση έως τις 12 το μεσημέρι στις 26 & 27/6/2007, λόγων των ειδικών δυσμενών συνθηκών καύσωνα.Επιπρόσθετα, ο βιομηχανικός-βιοτεχνικός-εμπορικός τομέας απορροφά τεράστια ποσά ενέργειας, που είναι πολύτιμα για το ελληνικό νοικοκυριό και τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Η ΓΣΕΕ απαιτεί τη γενίκευση των μέτρων της εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για όλους τους εργαζόμενους της χώρας, Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. Δεν είναι ανεκτό τα κέρδη να τοποθετούνται πάνω από τους ανθρώπους, κι αν οι εργοδότες δεν το αποδέχονται, υποχρεούται η Κυβέρνηση να το επιβάλλει λόγω των πολύ ειδικών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα μας.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα