ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΣΕΕ

13/6/2007

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Κατατέθηκαν σήμερα Τετάρτη 13 Ιουνίου 2007 στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής οι προτάσεις και οι θέσεις της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ για το συζητούμενο Νομοσχέδιο.

Τα κυριότερα σημεία διαφωνίας της ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ είναι:

  1. Στην επιχειρούμενη ανατροπή του ορίου του 23% ( το οποίο γίνεται 26%), αφού στο ποσοστό αυτό προστίθεται ένα επιπλέον 3% για επενδύσεις σε προθεσμιακές καταθέσεις (1%) και σε δομημένα ομόλογα (2%).
  2. Στην παρεχόμενη από το Νομοσχέδιο δυνατότητα επένδυσης των Ταμείων σε δομημένα ομόλογα. Η επένδυση αυτή πρέπει να αποκλεισθεί ολοσχερώς.
  3. Στην πρόβλεψη λογιστικής προσαρμογής των διαθέσιμων των Ταμείων στο όριο του 23% μέσα σε μια πενταετία. Η υποχρέωση αυτή θα οδηγήσει τα Ασφαλιστικά Ταμεία σε αναγκαστική εκποίηση δυναμικών και εξελίξιμων στοιχείων της περιουσίας τους. Π.χ. μετοχές τις Εθνικής Τράπεζας.
  4. Στην επιχειρηματική χρησιμοποίηση των διαθεσίμων των ασφαλιστικών ταμείων μέσω των συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Επίσης επισημαίνουμε ότι:

  1. Με βάση την διάταξη του άρθρου 5 παρ. 7, η Ειδική Επιτροπή Ελέγχου των Επενδύσεων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης δεν ελέγχει προληπτικά την επιχειρούμενη επένδυση όπως προέβλεπε ο Νόμος 2676/99 αλλά μπορεί να επέμβει μόνο κατασταλτικά και αφού η επένδυση θα έχει ολοκληρωθεί.
  2. Οι απαριθμούμενες αρχές επενδυτικής πολιτικής και διαχείρισης της περιουσίας της κοινωνικής ασφάλισης στο άρθρο 17 του Νομοσχεδίου είναι γενικόλογες και αόριστες και μεταβιβάζεται η υποχρέωση εξειδίκευσης τους στον Υπουργό Απασχόλησης έπειτα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Επενδυτικής Πολιτικής.

Τέλος,

  1. Ζητάμε να καθοριστεί ότι πριν από οποιαδήποτε έκδοση της υπουργικής απόφασης θα πρέπει να υπάρξει διαβούλευση του υπουργού Απασχόλησης με τις οργανώσεις μας.
  2. Προτείνουμε αλλαγή της σύνθεσης των επιτροπών των άρθρων 20 (επιτροπής επενδυτικής πολιτικής) και 21(ειδική επιτροπή ελέγχου επενδύσεων) με την προσθήκη εκπροσώπου της ΑΔΕΔΥ και εκπροσώπων των ταμείων ΙΚΑ, ΟΑΕ, ΟΓΑ και ενός ταμείου του Δημόσιου Τομέα.
  3. Απαιτούνται διευκρινίσεις για την έννοια της διατάξεως του άρθρου 22 και συγκεκριμένα αν με την διάταξη αυτού ανατρέπεται η προ ενός μηνός ρύθμιση για τον διορισμό των προέδρων των ασφαλιστικών ταμείων.

Μετά τα ανωτέρω είναι ξεκάθαρο ότι οι Οργανώσεις μας δεν συμφωνούν με το προωθούμενο Νομοσχέδιο και ζητούν την απόσυρση του.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα