Σύνοδος Κορυφής Ε. Ένωσης

Η ΓΣΕΕ καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο, το προτεινόμενο «Σύμφωνο Ανταγωνιστικότητας» στη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έγινε στις 4/2/2011.

Σχέδιο κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ένωσης των τραπεζιτών και των βιομηχάνων.

Με αφορμή την κρίση και την ανάγκη δανεισμού αρκετών χωρών του Νότου και όχι μόνον, επιχειρούν να επιβάλουν εκβιαστικά και απροκάλυπτα, πρόγραμμα άγριας παρατεταμένης λιτότητας, βάθεμα της ύφεσης και της κρίσης και εν τέλει πλήρη και διαρκή υποταγή όλων των Ευρωπαϊκών λαών ,στις δυο οικονομικά ισχυρές χώρες.
Διαφωνούμε ριζικά με τις βασικές αρχές αυτού του «Συμφώνου Ανταγωνιστικότητας» γιατί αυτό που υποτίθεται είναι ο στόχος του, να «θεραπεύσει» να φέρει την έξοδο από την ύφεση και την κρίση, κάνει ακριβώς το αντίθετο, προκαλώντας μάλιστα ύφεση και κρίση διαρκείας.

Η ύφεση θα διευρυνθεί, η ανεργία θα εκτοξευθεί ,μισθοί συντάξεις θα μειωθούν δραματικά και ισοβίως, οι κοινωνικές δαπάνες και το κοινωνικό κράτος επίσης θα μειωθούν και τελικά η κοινωνική συνοχή θα διαβρωθεί ακόμη περισσότερο.

Τα συνδικάτα θα αντιδράσουν δυναμικά και αποφασιστικά για να αποκρούσουν και να ακυρώσουν αυτήν την καταστροφική αντικοινωνική στρατηγική. Τα συνδικάτα διεκδικούν μια ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική η οποία θα στοχεύει στην ολοκληρωμένη και ισότιμη πολιτική ένωση και θα εξασφαλίζει:

Ανάπτυξη, αύξηση δημοσίων επενδύσεων, αναδιανομή εισοδήματος, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ,διατήρηση και επέκταση του επιπέδου κοινωνικών παροχών.

Μια Ευρώπη των πολιτών και όχι των τραπεζιτών και των οικονομικά ισχυρών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα