ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΓΣΕΕ ΣΤΟ iEidiseis.gr

  1. Ποιο θεωρείτε το μεγαλύτερο πρόβλημα της ερχόμενης περιόδου για την οικονομία και τους εργαζόμενους κ. Πρόεδρε;

Το πιο σημαντικό πρόβλημα της ερχόμενης περιόδου είναι η έκταση και τα βάθος της ύφεσης και οι επιπτώσεις της στον όγκο και την ποιότητα της απασχόλησης. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, σε μια μείωση του ΑΕΠ κατά 8%, η μείωση της απασχόλησης θα αφορά 153 χιλιάδες άτομα, ενώ εάν το ΑΕΠ μειωθεί κατά 10% ο αριθμός των απασχολουμένων εκτιμάται ότι θα μειωθεί κατά 192 χιλιάδες άτομα. Η ΓΣΕΕ έχει υπογραμμίσει ότι οι εξελίξεις στην αγορά εργασίας, ειδικότερα η μείωση της απασχόλησης, η αύξηση των επισφαλών μορφών εργασίας και η μείωση των αμοιβών θα λειτουργήσουν ως μηχανισμός μετασχηματισμού του υγειονομικού σοκ σε μια ενδογενή υφεσιακή διαδικασία. Η πρότασή μας είναι ότι πρέπει να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί η μέγιστη δυνατή παρέμβαση στην κατεύθυνση της προστασίας της εργασίας και του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών. Οι μακροοικονομικές συνέπειες μιας τέτοιας παρέμβασης θα λειτουργήσουν ως αναπτυξιακό ανάχωμα στις υφεσιακές πιέσεις και  ως επιταχυντής της ανάκαμψης της οικονομίας.

  1. Η νέα περίοδο που εισήλθαμε, με την τηλεργασία και σειρά άλλες αλλαγές στο εργασιακό μοντέλο, τι παραπάνω προβλήματα επιφέρει για τα συνδικάτα;

Πράγματι την περίοδο του lockdown, αλλά και μετά από αυτό, ένα σημαντικό τμήματα των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, κυρίως στον τριτογενή τομέα και στον κλάδο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων, εργάστηκε μέσω τηλεργασίας. Η τηλεργασία είναι μια μορφή απασχόλησης που θα μας απασχολήσει πολύ στο επόμενο διάστημα καθώς αγγίζει σύνθετα στοιχεία των εργασιακών σχέσεων, της οργάνωσης της εργασίας και του εργατικού δίκαιου. Σύμφωνα με μια πρόσφατη δημοσκοπική έρευνα της ΓΣΕΕ, το 35% εκείνων που απασχολήθηκαν με τηλεργασία απάντησε ότι εργάζεται περισσότερες ώρες από το τυπικό-προβλεπόμενο ωράριο. Αντιλαμβάνεστε ότι το θέμα μιας θεσμικά αρρύθμιστης τηλεργασίας έχει πολύ σημαντικές προεκτάσεις στην προσωπική και οικογενειακή ζωή των εργαζομένων. Και στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του Eurofound, η χώρα μας εμφανίζει τη χειρότερη επίδοση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-27 όσον αφορά τον βαθμό ευημερίας και ικανοποίησης των πολιτών από τη ζωή. Το θεσμικό και πολιτικό ζητούμενο το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αφορά τη δυνατότητα της οικονομίας να μεταβεί σε ένα καθεστώς θεσμικά ρυθμισμένης τηλεργασίας ώστε να περιοριστούν φαινόμενα εργασιακής επισφάλειας και παραβατικής συμπεριφοράς.

  1. Συμμετείχατε στη σύσκεψη με τον πρωθυπουργό για την εισήγηση της Επιτροπής Πισσαρίδη για το Ταμείο Ανάπτυξης. Πώς εκτιμάται ότι θα πρέπει να αξιοποιηθεί το πακέτο, ώστε να ωφεληθούν και οι εργαζόμενοι;

Η χώρα μας έχει άμεση ανάγκη σχεδιασμού μιας νέας αναπτυξιακής στρατηγικής, αλλά με ουσιαστικό κοινωνικό διάλογο για τις παραμέτρους του νέου αναπτυξιακού σχεδίου. Η εξέλιξη του Ταμείου Ανάπτυξης κάνει την ανάγκη αυτή πιο επιτακτική. Οι εργαζόμενοι θα ωφεληθούν εφόσον ο σχεδιασμός της νέας αναπτυξιακή στρατηγικής πέραν των αναγκαίων θεσμικών παρεμβάσεων σε βασικές δομές (π.χ. σύστημα υγείας) και της ανάπτυξης των υποδομών, θέσει στο επίκεντρο της την αναδόμηση του παραγωγικού υποδείγματος και του δίκαιου καταμερισμού του αναπτυξιακού αποτελέσματος. Η θέση μας και πρότασή μας είναι ότι η ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας στο μέλλον θα εξαρτηθεί από τη μετάβασή της σε ένα νέο, κλαδικά πιο ισόρροπο παραγωγικά υπόδειγμα. Για να γίνει αυτό είναι αναγκαία α) η ανάπτυξη κλάδων και η παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας και εντάσεως γνώσεων, β) ο περιορισμός της εξάρτησής της οικονομίας από τον τουρισμό και τις υπηρεσίες χαμηλής έντασης γνώσης με την δραστική ενίσχυση του πρωτογενή τομέα, της μεταποίησης και του πράσινου μετασχηματισμού του κλάδου της ενέργειας, γ) η υποκατάσταση εισαγωγών με την ανάπτυξη προϊόντων και κλάδων  που θα ενδυναμώσουν την επάρκεια της εγχώριας αλυσίδας προστιθέμενης αξίας, δ) η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των ελληνικών νοικοκυριών όχι μόνο μέσα από την μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης της μισθωτής εργασίας, αλλά και από την ενίσχυση του όγκου και της ποιότητας της απασχόλησης και των θεσμών προσδιορισμού των μισθών, και ε) ο σχεδιασμός και η υλοποίηση αποτελεσματικών ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και προγραμμάτων κατάρτισης για τους εργαζόμενους και τους άνεργους που να απαντούν στις προκλήσεις της ψηφιοποίησης και της 4ης τεχνολογικής επανάστασης.

  1. Έχουμε νέο νόμο για την πραγματοποίηση των συναθροίσεων. Θα βρείτε να ορίσετε υπεύθυνο για τις διαδηλώσεις; Θα δεχθεί κάποιος να οριστεί, όταν θα κινδυνεύει να χάσει την περιουσία του και να πάει και φυλακή,  αν γίνουν επεισόδια, έστω και οι διοργανωτές δεν έχουν ευθύνη;

Κύριε Σκουρή, το συντεταγμένο και δημοκρατικά δομημένο συνδικαλιστικό κίνημα έχει τους νομίμους εκπροσώπους τους που ξέρουν και μπορούν να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. Πλανώνται οικτρά όσοι θεωρούν ότι με αντιδημοκρατικές-αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις μπορούν να ανακόψουν την κοινωνική αντίδραση και διαμαρτυρία όταν ασκούνται πολιτικές που ευθέως πλήττουν τους πολίτες και ευνοούν τις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές ελίτ. Ο νόμος που ψηφίστηκε επί της ουσίας είναι ανεφάρμοστος και ενδεχομένως να έχει αντίθετα αποτελέσματα απ΄ αυτά που οι εμπνευστές του επιδίωκαν. Στο “μήνυμα” περί νόμου και τάξης αντιπαραθέτουμε τις δημοκρατικές αρχές των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και βεβαίως του δημοκρατικού ελέγχου και αυτοπεριορισμού που εγγυάται την ασφάλεια και την ελευθερία όλων των μερών. Τα συνδικάτα είναι δυνάμεις ευθύνης διαχρονικά και όσοι ανιστόρητα επιχειρούν να τους “φορτώσουν” αμαρτίες βίας και μπάχαλου δεν πράττουν ψύχραιμα και δημοκρατικά.

  1. Συνολικότερα το νέο νόμο πώς τον κρίνετε;

Οι επισημάνσεις στο προηγούμενο ερώτημα είναι φανερό ότι οδηγούν στην εκτίμηση ότι ο νόμος αυτός είναι αντιδημοκρατικός καθώς δεν παρέχει τις συνταγματικά κατοχυρωμένες συνταγματικές επιταγές δικαιωμάτων και ελευθεριών ούτε βεβαίως τις εγγυήσεις ασφαλείας της κοινωνικοοικονομικής ζωής όπως το σύνταγμα επιτάσσει.

  1. Το ΠΑΜΕ, πάντως, εξακολουθεί να  κατηγορεί την πλειοψηφία της ΓΣΕΕ για “εργατοπατερισμό” και για “δεκανίκι” της κυβέρνησης, ενώ σκληρή κριτική σας ασκεί και μέρος των συνδικαλιστών του ΣΥΡΙΖΑ…

Το ΠΑΜΕ ως επιχειρησιακός βραχίονας του κόμματος που θεωρεί εαυτόν μοναδικό εκφραστή των δυνάμεων της εργασίας ζει και υπάρχει με λοιδορίες, ύβρεις βιαιότητες και τραμπουκισμούς. Διασπούν την ταξική διεκδικητική ενότητα των συνδικάτων ακριβώς γιατί τα συνδικάτα δεν τα θεωρούν “εργαλεία” για τη βελτίωση της ζωής των εργαζομένων αλλά τα θέλουν μηχανισμούς που θα εξυπηρετούν την εξυπηρέτηση των κομματικών καθηκόντων που οι συνδικαλιστές-υπάλληλοι του κόμματος (και μιλώ κυριολεκτικά) διεκπεραιώνουν. Τώρα αυτό που αποκαλείτε μέρος συνδικαλιστών του ΣΥΡΙΖΑ ομολογώ πως δεν το καταλαβαίνω. Ξέρω συνδικαλιστές με τις κομματικές τους προτιμήσεις αλλά δεν ξέρω αν αυτό το “μέρος” ήταν στα συνδικάτα όταν πχ απελευθερώνονταν οι ομαδικές απολύσεις ή ξηλώνονταν εμβληματικές ρυθμίσεις του Ν1264/82 όπως η απαγόρευση του λοκ αουτ. Μάλλον δεν θα ήταν γιατί με τη μεταπήδησή τους στο πρώην κυβερνητικό στρατόπεδο κουβάλησαν μαζί τους εκτός του εισαγγελέα και τις χειρότερες πρακτικές που ακόμα ως ερινύες καταδιώκουν το Σ.Κ.

  1. Τα επόμενα προσωπικά σας βήματα στην ηγεσία της ΓΣΕΕ;

     Συνέδριο στρατηγικής των συνδικάτων στις νέες συνθήκες που αναδύονται την εποχή των αναδιαρθρώσεων στην οικονομία και την παραγωγή από τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό. Την εποχή των μεγάλων αλγόριθμων αν τα συνδικάτα μείνουν στις μικρές παραταξιακές συγκρούσεις θα χάσουν το μέλλον…..Αμέσως μετά συντεταγμένη και δημοκρατικά οργανωμένη αποχώρηση από τη θέση του Προέδρου της ΓΣΕΕ ώστε μια νέα και στιβαρή ηγεσία να πάρει τα ηνία και να συμβάλλει στη νέα πορεία των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα