Συνεδρίαση Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), Γενεύη

Με την έκδοση συμπερασμάτων για την Ελλάδα, ολοκληρώθηκε στην 100η Διεθνή Διάσκεψη Εργασίας η πρώτη διαδικασία ακρόασης της καταγγελίας της ΓΣΕΕ για τα άδικα και μονομερή νομοθετικά μέτρα της κυβέρνησης σε βάρος του κόσμου της εργασίας, που επιβλήθηκαν από τον Ιανουάριο του 2010 σε εκτέλεση των δεσμευτικών όρων των αλλεπάλληλων Μνημονίων.
Στο πλαίσιο του διεθνούς αγώνα της ΓΣΕΕ κατά των μέτρων, μετά την επίτευξη του πρώτου στόχου που ήταν η ένταξη της Ελλάδας στην παγκόσμια λίστα των 25 χωρών που εξετάζονται για την παραβίαση θεμελιωδών Διεθνών Συμβάσεων Εργασίας (ΔΣΕ), ακολούθησε η εξέταση της καταγγελίας και η έκδοση συμπερασμάτων για την πολιτική της ελληνικής Κυβέρνησης.
Τα καίρια σημεία στα οποία επικεντρώθηκε η καταγγελία της ΓΣΕΕ για την παραβίαση σειράς Διεθνών Συμβάσεων Εργασίας και κυρίως της ΔΣΕ αρ.98 (δικαίωμα συνδικαλιστικής οργάνωσης και συλλογικών διαπραγματεύσεων) είναι:
• τα συγκεκριμένα νομοθετικά μέτρα, με τα οποία παρεμβαίνει το κράτος στη συλλογική αυτονομία και τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, περιορίζει τη δεσμευτική ισχύ και το περιεχόμενο των ΣΣΕ, αποδομεί τις εργασιακές σχέσεις και τα κοινωνικά κεκτημένα, πλήττοντας καίρια εργασιακά δικαιώματα που έχουν κατακτηθεί με αγώνες και το εισόδημα των εργαζομένων,
• η ποιοτική και ποσοτική επιδείνωση της αγοράς εργασίας στον ένα χρόνο εφαρμογής των μέτρων, η οποία αποδυναμώνει δραστικά τα συνδικάτα και τους εργαζόμενους,
• ο διαρκής και άνισος χαρακτήρας των αδικαιολόγητων μέτρων που όχι μόνο αντιβαίνει στις αρχές της ΔΟΕ, αλλά καθιστά μισθούς και δικαιώματα βασικό μοχλό δημοσιονομικής προσαρμογής, χωρίς πλέγμα κοινωνικής προστασίας και σε συνθήκες εκφυλισμού του κοινωνικού διαλόγου.
Η Επιτροπή για τον έλεγχο της Εφαρμογής των Διεθνών Συμβάσεων παρά την προσπάθεια της κυβερνητικής και της εργοδοτικής ομάδας για αναβολή της συζήτησης και τη μη έκδοση συμπερασμάτων, μετά από εκτενή συζήτηση και εκτίμηση των στοιχείων που παρέθεσε η ΓΣΕΕ, υιοθέτησε ομόφωνα τα ακόλουθα συμπεράσματα:
1. Οι συνέπειες των μεταρρυθμίσεων είναι ευρύτερες και υπερβαίνουν το προς εξέταση θέμα.
2. Η ελληνική Κυβέρνηση, κατά την άσκηση της πολιτικής της, πρέπει να σέβεται τη θεμελιώδη αρχή ότι οι περιορισμοί στη συλλογική αυτονομία και τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, στο πλαίσιο μιας πολιτικής σταθεροποίησης, μπορούν να επιβληθούν μόνο ως κατ’εξαίρεση μέτρο, να είναι περιορισμένης διάρκειας και να συνοδεύονται από κατάλληλες και επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία των όρων διαβίωσης των εργαζομένων. Για όλα αυτά ζητά από την ελληνική Κυβέρνηση πλήρη ενημέρωση.
3. Η ελληνική Κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει άμεσα σε πλήρη και ειλικρινή διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους, ώστε να αναθεωρήσει τα περιοριστικά μέτρα που έχει ήδη λάβει, αλλά και αυτά που πρόκειται να λάβει, επανεκτιμώντας τις επιπτώσεις τους σε βάρος των εργαζομένων.

 

4. Η ελληνική Κυβέρνηση πρέπει να παράσχει μέσα στο 2011 λεπτομερή ενημέρωση στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για την Εφαρμογή των Διεθνών Συμβάσεων και Συστάσεων πάνω στα θέματα που έχει υποβάλει και κατήγγειλε η ΓΣΕΕ ήδη από τον Ιούλιο του 2010, καθώς και πάνω στις επιπτώσεις των περιοριστικών μέτρων στην εφαρμογή της ΔΣΕ αρ. 98.
5. Η ελληνική Κυβέρνηση πρέπει να παράσχει τα στοιχεία που θα της ζητηθούν από την ειδική ανώτατη αποστολή που θα αποστείλει η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας στην Ελλάδα, η οποία θα έχει συναντήσεις και με αξιωματούχους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο αγώνας της ΓΣΕΕ και στο διεθνές επίπεδο θα συνεχισθεί και θα ενταθεί με στόχο την ανάκληση όλων των άδικων μέτρων που υποβαθμίζουν το επίπεδο προστασίας των εργαζομένων και των δικαιωμάτων τους.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα