Συμμετοχή της ΓΣΕΕ στο εκπαιδευτικό σεμινάριο για τις “πράσινες δεξιότητες”

Η ΓΣΕΕ στο εκπαιδευτικό σεμινάριο για τις “πράσινες δεξιότητες”

Συμμετοχή της ΓΣΕΕ στο εκπαιδευτικό σεμινάριο για τις “πράσινες δεξιότητες” Προτεραιότητα η οι βιώσιμες και αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας για όλους.

Η ΓΣΕΕ, μέσω της Γραμματείας Περιβάλλοντος της συμμετείχε στο εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο “Πράσινες δεξιότητες” το οποίο διεξήχθη από τις 14 έως 18 Μαρτίου του 2022, στο εκπαιδευτικό κέντρο της Ισπανικής Συνδικαλιστικής οργάνωσης UGT .
Βιώνουμε μια κλιματική κρίση που έχει επιπτώσεις στην υγεία και στη ζωή όλων και ειδικότερα των εργαζόμενων. Τομείς που χρήζουν άμεσης προτεραιότητας είναι αυτοί της ενέργειας, των μεταφορών και της γεωργίας. Για να υπάρξουν θετικές επιπτώσεις στην απασχόληση, χρειάζονται προσπάθειες από τις κυβερνήσεις, τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους ,ώστε να διαμορφωθεί η πορεία και επιτευχθεί ο στόχος για μια πιο πράσινη οικονομία. Αυτό απαιτεί γνώση των βασικών εννοιών γύρω από τις πράσινες θέσεις εργασίας.

Τα ερωτήματα που τίθενται σε αυτή την κατάσταση είναι: Ως συνδικαλιστικές οργανώσεις, τί μπορούμε να κάνουμε για να δημιουργήσουμε βιώσιμες και αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας για τα μέλη μας;

Για το τμήμα Εκπαίδευσης του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, θεωρείται άμεση και αναγκαία η ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων με βάση μια πρωτότυπη προσέγγιση.
Μια προσέγγιση στην οποία οι συνδικαλιστές κάνουν πράξη τις γνώσεις και την εμπειρία τους για την προστασία των εργαζομένων που ήδη βιώνουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Αυτό ονομάζεται προσέγγιση πλαισίου πράσινων ικανοτήτων.

Από τον Σεπτέμβριο του 2021 έως τον Δεκέμβριο του 2021, έξι έμπειροι εκπαιδευτές από τέσσερις οργανισμούς – ZSSS (Σλοβενία), CISL (Ιταλία), KOZ (Σλοβακία) και UGT (Ισπανία) – συμμετείχαν σε εκπαιδευτικό σεμινάριο ανάπτυξης ικανοτήτων για την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού σχετικά με το πλαίσιο των πράσινων ικανοτήτων που έχει τεθεί από το Ινστιτούτο των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων.

Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποίησαν «πραγματική κατάσταση» ή «περιπτωσιολογικές μελέτες» για να αναπτύξουν πράσινες ικανότητες.
Αυτές οι περιπτωσιολογικές μελέτες που ασχολήθηκαν με το θέμα της Δίκαιης Μετάβασης δημιούργησαν χαρακτήρες (μεσήλικες, εργαζόμενους με μερική απασχόληση, κλπ) ή διάφορους ενδιαφερόμενους (π.χ. συνδικάτα, επενδυτές, μια εταιρεία, μια τοπική κοινωνία ,κλπ.).

Στόχοι εκπαιδευτικού προγράμματος:

  • Εισαγωγή της προσέγγισης πλαισίου πράσινων ικανοτήτων του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκών Συνδικάτων.
  • Εφαρμογή της προσέγγισης του πλαισίου πράσινων ικανοτήτων του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκών Συνδικάτων σε πραγματικές περιπτωσιολογικές μελέτες.
  • Εφαρμογή του πλαισίου πράσινων ικανοτήτων του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκών Συνδικάτων στις καθημερινές πρακτικές των συνδικάτων και στο εργασιακό περιβάλλον.

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα