Στο Συμβούλιο της Επικρατείας η ΓΣΕΕ για το σεβασμό της θεσμικής αυτονομίας των εργαζομένων στην ΟΚΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
17/2/21

ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Η ΓΣΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΒΑΣΜΟ ΤΗΣ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΚΕ

Ο σεβασμός στη θεσμική αυτονομία της εκπροσώπησης των εργαζομένων αποτελεί ένα από τα κρίσιμα εχέγγυα της λειτουργίας της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, η οποία οφείλει να ανταποκρίνεται τυπικά και ουσιαστικά στο συνταγματικό της ρόλο για τη διεξαγωγή κοινωνικού διαλόγου μεταξύ των ομάδων συμφερόντων που την αποτελούν και του Κράτους.

Η ΓΣΕΕ έχει καταστατική υποχρέωση και οφείλει να περιφρουρήσει το κύρος του θεσμού της ΟΚΕ από μικροπολιτικές παρεμβάσεις στις εκλογικές διαδικασίες ανάδειξης του Προέδρου της, δεδομένου ότι ήταν η σειρά της πλευράς των εργαζομένων να προτείνει τον υποψήφιο που θεωρεί κατάλληλο για την ιδιαίτερα απαιτητική αυτή θέση.

Η ανάδειξη Προέδρου χωρίς την απαιτούμενη δημόσια αναγνωρισμένη εμπειρία για τη θέση αυτή με διαδικαστικούς ακροβατισμούς εκπροσώπων των δύο άλλων ομάδων μη εργατικών συμφερόντων και χωρίς την απαιτούμενη πλειοψηφία, ούτε καν εντός της ίδιας της ομάδας των εργαζομένων, καταλύει το ελάχιστο πλαίσιο θεσμικής εμπιστοσύνης που οφείλει να διέπει τη λειτουργία κορυφαίων συμμετοχικών θεσμών, όπως η ΟΚΕ.
Δυστυχώς η υπουργική απόφαση που αποδέχτηκε την “τοποθέτηση” Προέδρου στην ΟΚΕ τελικά όχι μόνο δεν αποκατέστησε ως όφειλε την υποχρέωση τήρησης της νομιμότητας, αλλά δεν κράτησε ούτε τις απαραίτητες αποστάσεις από μικροπολιτικές σκοπιμότητες σε δημοκρατικούς συλλογικούς θεσμούς.

Έπειτα από απόφαση των συλλογικών της οργάνων, η ΓΣΕΕ προσφεύγει στο Συμβούλιο Επικρατείας για την τήρηση της νομιμότητας στην εκλογή του Προέδρου της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, ενός οργάνου που οφείλει να αποτελεί γέφυρα κοινωνικού διαλόγου μεταξύ των διαφορετικών τάξεων και συμφερόντων και της Πολιτείας και όχι σωλήνας μικροπολιτικών παρεμβάσεων σε βάρος τελικά των συμφερόντων και των θέσεων των εργαζομένων. Στη βάση των εξελίξεων αυτών με αυτονόητη θεσμική ευθύνη διακόπτεται η συμμετοχή των εκπροσώπων της ΓΣΕΕ στις συνεδριάσεις της ΟΚΕ.
Οι εργαζόμενοι θα διασφαλίσουμε με κάθε τρόπο την αυτονομία της θεσμικής μας εκπροσώπησης.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα