Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης για την Εκπαίδευση 2010

H ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ την Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2011 στις 11.00 πμ στο Αμφιθέατρο του Μεγάρου Καρατζά (Αιόλου και Πλατεία Κοτζιά, 2ος ό-ροφος) δημοσιοποιεί την «Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση – 2010» του ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ με αντικείμενο:
Τα βασικά μεγέθη της ελληνικής εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση).
Η μελέτη αναδεικνύει τη σημασία των βασικών μεγεθών της εκπαίδευσης (χρηματοδότηση, υποδομές, προσωπικό που υπηρετεί, επίδοση και σχολική διαρροή των μαθητών) σε όλες τις βαθμίδες, τους τομείς ευθύνης (Δημόσιος & Ιδιωτικός) και στις κατηγορίες σχολείων (Ημερή-σια-Νυχτερινά) της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας.
Το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ μελετώντας τις κατανομές, τις τάσεις και τους ρυθμούς μεταβολής όλων των μεγεθών της εκπαίδευσης, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο (περιφερειακές ενότητες –νομοί- της χώρας) αναδεικνύει: α) την ύπαρξη ασυνεπειών στη λειτουργία του συ-στήματος και β) την ύπαρξη σημαντικότατων γεωγραφικών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών ανισοτήτων, που με το εύρος τους αποτελούν το κύριο σύμπτωμα της παθογένειας του εκ-παιδευτικού μας συστήματος από το νηπιαγωγείο μέχρι και το πανεπιστήμιο.
Στην εκδήλωση θα παρευρεθούν και θα μιλήσουν εκπρόσωποι του Υπ.Παιδείας, των πολιτι-κών, εκπαιδευτικών και κοινωνικών φορέων, στελέχη της διοίκησης και της εκπαίδευσης, κα-θώς και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

 

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα