ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
15/10/19
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Με την υπ’ αριθμ. 2358/2019 οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, έγινε δεκτή η αίτηση Εργατικών Κέντρων και Ομοσπονδιών για διορισμό Προσωρινής Διοίκησης και Ελεγκτικής Επιτροπής στη ΓΣΕΕ, με την εντολή να διεξαχθεί, εντός έξι (6) μηνών, Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών της Τριτοβάθμιας οργάνωσης, προκειμένου να διενεργηθούν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη τακτικής αιρετής διοίκησης. Επίσης με την απόφαση απορρίπτεται η από 12.4.2019 κύρια παρέμβαση οργανώσεων που ελέγχονται από δυνάμεις του Π.Α.ΜΕ, σύμφωνα με την οποία ζητείτο η εξαίρεση προσώπων από την ηγετική ομάδα της ΓΣΕΕ, ενώ στο σκεπτικό της απόφασης αναγνωρίζονται ως λόγοι ακύρωσης των εκλογικών συνεδρίων σε Καλαμάτα και Ρόδο, η άσκηση βίας και οι καταλήψεις από ομάδα προσώπων που δεν ήταν σύνεδροι.
Η ΓΣΕΕ, εντός των χρονικών πλαισίων που ορίζει η απόφαση και σε συμμόρφωση αυτής, θα διεξάγει με δημοκρατικό τρόπο τις αρχαιρεσίες της για την ανάδειξη νέων συλλογικών οργάνων, δίχως καμία δύναμη να μπορεί να κάμψει το βαθύτατα δημοκρατικό φρόνημα και την ισχυρή βούληση των αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα