Οι εξελίξεις για τις λειτουργικές δαπάνες των Εργατικών Κέντρων και Ομοσπονδιών

Οι παρεμβάσεις και η απαίτηση της ΓΣΕΕ για την άμεση και όσο το δυνατόν πιο γρήγορη ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών από την προσωρινή διαχειριστική επιτροπή ΟΕΕ και ΟΑΕΔ είναι εντονότατες και καθημερινές.

Έτσι παρά τα τεράστια γραφειοκρατικά αλλά και κανονιστικά εμπόδια οι σχετικές διαδικασίες κινούνται ταχύτατα (αποφασίσθηκαν και εγκρίθηκαν και από το ΔΣ του ΟΑΕΔ) όλες οι δαπάνες που είχαν υποβληθεί έως τις 14/2/2012 και προωθούνται προς ολοκλήρωση και εκταμίευση αμέσως μετά το Πάσχα τα οφειλόμενα προς τα Εργατικά Κέντρα και τις Ομοσπονδίες.

Ανάλογες διαδικασίες θα ακολουθήσουν για το επόμενο διάστημα έως το τέλος του 2012.

Η απαίτηση και διεκδίκηση μας για άμεση, μόνιμη και διαχρονική λύση στο πρόβλημα αυτό με νομοθετική ρύθμιση και συγκρότηση ενιαίου οργανισμού κοινωνικών παροχών προσέκρουσε σε άρνηση και διαφορετική θέση των κομμάτων της κυβέρνησης και μετατέθηκε για ρύθμιση μετά τις εκλογές.

Η Συνομοσπονδία θα συνεχίσει και θα εντείνει τον αγώνα της για την οριστική λύση του θέματος έστω και αμέσως μετά τις εκλογές.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

 

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα