Καταχρηστικές καταγγελίες συμβάσεων εργασίας και εκβιαστικά διλήμματα σε καθαρίστριες τράπεζας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

16.12.21

ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΒΙΑΣΤΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΣΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Η ΓΣΕΕ καταγγέλλει την απαράδεκτη πρακτική της εταιρείας Alter Ego, η οποία αποτελεί βασικό συνεργάτη της Τράπεζας Πειραιώς στην καθαριότητα των κτηρίων της. Με εκβιαστικό τρόπο, στελέχη της συγκεκριμένης εταιρείας εδώ και λίγες ημέρες επικοινωνούν με εργαζόμενες καθαρίστριες και θέτουν εκβιαστικά διλήμματα σχετικά με το εργασιακό τους μέλλον.

Παρά το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες καθαρίστριες δουλεύουν με μερική απασχόληση και αμείβονται με τις χαμηλότερες αποδοχές, τώρα καλούνται να υπογράψουν ατομικές συμβάσεις με δυσμενέστερους όρους τόσο  στο ωράριο όσο και στις αμοιβές τους. Σε πολλές μάλιστα γνωστοποιήθηκε καταγγελία σύμβασης, με στόχο να προλάβει η εταιρεία την αλλαγή του υπολογισμού αποζημίωσης των καθαριστριών που από την 1η Γενάρη από αυτή του εργατοτεχνίτη μετατρέπεται σε αυτή του υπαλλήλου, με συνέπεια την αύξηση του υπολογιζόμενου ποσού.

Η ΓΣΕΕ,  απαιτεί από τη συγκεκριμένη εταιρεία να εγκαταλείψει εδώ και τώρα το σκληρό εργοδοτικό της πρόσωπο και να επιδείξει τον απαιτούμενο σεβασμό στις εργαζόμενες στην καθαριότητα, οι οποίες προσφέρουν πολλά και παίρνουν ελάχιστα.

Καλούμε το Υπουργείο Εργασίας να λάβει θέση επι του συγκεκριμένου ζητήματος, διότι δεν είναι λίγες οι επιχειρήσεις που σπεύδουν να καταγγείλουν καταχρηστικά τις συμβάσεις εργασίας εργατοτεχνικού προσωπικού πριν τη λήξη του τρέχοντος έτους.  

                                                                               ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα