ΙΣΟΤΙΜΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

27/11/19

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΙΣΟΤΙΜΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Επιστολή στους συναρμόδιους Υπουργούς Εργασίας, Υγείας, Εσωτερικών και στη Γενική Γραμματέα Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των φύλων απέστειλε η ΓΣΕΕ ζητώντας την ισότιμη μεταχείριση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα ως προς την προωθούμενη άδεια προληπτικών εξετάσεων.

Συγκεκριμένα η Συνομοσπονδία ζητά η πρόθεση της Κυβέρνησης για τη χορήγηση με διάταξη νόμου άδειας με αποδοχές στους εργαζόμενους στο δημόσιο για διενέργεια βασικού προληπτικού ιατρικού ελέγχου, να επεκταθεί και στο σύνολο των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα ανεξαρτήτως φύλου, καλύπτοντας και τις εργαζόμενες με ψευδο-αυτοαπασχόληση.

Η ΓΣΕΕ επίσης επαναφέρει αίτημα που είχε θέσει στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων της Εθνικής Γενικής ΣΣΕ και ζητά την προώθηση διάταξης νόμου με την οποία να αναγνωρίζεται σε όλους τους-τις εργαζόμενους-ες άνω άνω των 40 ετών δικαίωμα άδειας 2 ημερών το χρόνο με αποδοχές, προκειμένου να υποβληθούν στις απαραίτητες εξετάσεις προληπτικού ελέγχου και κυρίως σε:

α) προσυμπτωματικό έλεγχο για τα καρδιαγγειακά νοσήματα (έλεγχος υπέρτασης, χοληστερόλης και του σακχάρου του αίματος).

β)  προσυμπτωματικό έλεγχο για τον καρκίνο, του οποίου η έκβαση σχετίζεται με την πρώιμη διάγνωση (προσυμπτωματικός έλεγχος καρκίνου του μαστού και τραχήλου της μήτρας στις γυναίκες, του προστάτη στους άνδρες και του παχέος εντέρου και στα δύο φύλα).

Η ΓΣΕΕ τονίζει ότι αποτελεί ευθύνη της Πολιτείας η διασφάλιση στο σύνολο του πληθυσμού της χώρας του υψηλότερου δυνατού επιπέδου υγείας μέσω της λήψης μέτρων έγκαιρης και κατάλληλης πρόσβασης, χωρίς διακρίσεις, σε ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες υγείας.

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

 

 

Η σχετική επιστολή

 

Προς

  • Τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Γ. Βρούτση
  • τον Υπουργό Υγείας, κ. Β. Κικίλια
  • τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Π. Θεοδωρικάκο
  • τη Γενική Γραμματέα Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων

κα Μ. Συρεγγέλα

 

Θέμα: Ισότιμη μεταχείριση εργαζομένων ιδιωτικού τομέα ως προς την προωθούμενη άδεια προληπτικών εξετάσεων – Αναγνώριση δικαιώματος άδειας με αποδοχές για βασικό προληπτικό ιατρικό έλεγχο για όλους  τους εργαζόμενους

 

Κύριοι Υπουργοί

Κυρία Γενική Γραμματέα

 

Περιήλθε από τον Τύπο σε γνώση μας η πρόθεση τροποποίησης του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ και του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων σε ό,τι αφορά στην αναγνώριση δικαιώματος στις υπαλλήλους (του δημοσίου) κατόπιν βεβαίωσης του θεράποντος ιατρού μίας (1) ημέρας άδειας το έτος με αποδοχές προκειμένου να υποβληθούν σε ετήσιο γυναικολογικό έλεγχο.

Αποτελεί ευθύνη της Πολιτείας η διασφάλιση στο σύνολο του πληθυσμού της χώρας του υψηλότερου δυνατού επιπέδου υγείας μέσω της λήψης μέτρων έγκαιρης και κατάλληλης πρόσβασης, χωρίς διακρίσεις, σε ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες υγείας.

Στο πλαίσιο αυτό είναι αδιαμφισβήτητη η ανάγκη, κατ’αρχάς, ο βασικός προληπτικός έλεγχος υγείας να αποτελέσει δημόσια καθολική παροχή προς όλους ανεξαρτήτως φύλου. Παράλληλα είναι κρίσιμη η κατάλληλη προσαρμογή  του θεσμικού πλαισίου, ώστε να ευαισθητοποιείται και ενθαρρύνεται ολοένα και μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού για τη διενέργεια προληπτικών εξετάσεων, οι οποίες στη χώρα μας έχουν σημαντικά χαμηλά ποσοστά, με μεγάλες διαφορές και μεταξύ κοινωνικο-οικονομικών τάξεων.

Ως εκ τούτου, η διάταξη που προωθείται για τη χορήγηση άδειας με αποδοχές στις εργαζόμενες του δημοσίου προκειμένου να υποβληθούν σε ετήσιο γυναικολογικό έλεγχο θα υπηρετήσει το δημόσιο συμφέρον, εφόσον βρίσκεται σε συμμόρφωση με την απαγόρευση άνισης μεταχείρισης (άμεσης ή έμμεσης) των εργαζομένων και συνακόλουθα επεκταθεί και στις εργαζόμενες στον ιδιωτικό τομέα, καλύπτοντας βέβαια και τις εργαζόμενες με ψευδο-αυτοαπασχόληση.

Περαιτέρω η ΓΣΕΕ επισημαίνει ότι η διευκόλυνση των εργαζομένων ανεξαρτήτως φύλου για τις βασικές προληπτικές τακτικές ετήσιες ιατρικές εξετάσεις κρίνεται απαραίτητη λόγω της θεμελιώδους σημασίας που έχει η πρόληψη στην έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία συμπτωμάτων, ειδικά όταν αυτά βρίσκονται σε πρώιμα ιάσιμα στάδια σε ανυποψίαστους άνδρες και γυναίκες. Η Συνομοσπονδία τονίζει επίσης και την υποχρέωση της Πολιτείας να εντείνει και να επεκτείνει, ιδιαίτερα στην Περιφέρεια, τα προγράμματα ευρείας κλίμακας πληθυσμιακού ελέγχου για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση συμπτωμάτων καρκίνου και ιδίως καρκίνου του μαστού, του τραχήλου της μήτρας, του παχέος εντέρου και του προστάτη, καθώς μέσω αυτών μπορεί να ανιχνευθεί η νόσος σε πρώιμη ιάσιμη φάση.

Με βάση τα παραπάνω, η ΓΣΕΕ σας ζητά εξίσου την προώθηση διάταξης νόμου με το παρακάτω περιεχόμενο για όλους τους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως φύλου και τομέα απασχόλησης, η οποία έχει ήδη αποτελέσει αίτημα προς ρύθμιση από την Εθνική Γενική ΣΣΕ, ως  κατωτάτου ορίου προστασίας της εργασίας.

 

Αίτημα της Γ.Σ.Ε.Ε. είναι σε εργαζόμενους – ες άνω των 40 ετών να χορηγείται άδεια 2 ημερών το χρόνο με αποδοχές, προκειμένου να υποβληθούν στις απαραίτητες εξετάσεις προληπτικού ελέγχου και κυρίως σε:

α) προσυμπτωματικό έλεγχο για τα καρδιαγγειακά νοσήματα (έλεγχος υπέρτασης, χοληστερόλης και του σακχάρου του αίματος).

β)  προσυμπτωματικό έλεγχο για τον καρκίνο, του οποίου η έκβαση σχετίζεται με την πρώιμη διάγνωση (προσυμπτωματικός έλεγχος καρκίνου του μαστού και τραχήλου της μήτρας στις γυναίκες, του προστάτη στους άνδρες και του παχέος εντέρου και στα δύο φύλα).

Τέλος, με την ευκαιρία οφείλουμε να υπενθυμίσουμε ότι η Πολιτεία έχει εξίσου την ευθύνη τήρησης της νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία για όλους τους εργαζομένους στην ελληνική επικράτεια, ανεξαρτήτως τομέα απασχόλησης, προλαμβάνοντας, όπως και ελέγχοντας με ιδιαίτερη αυστηρότητα τους παράγοντες επαγγελματικού κινδύνου και επαγγελματικής νοσηρότητας σε βάρος των εργαζομένων.

 

Με τιμή

 

Ο Πρόεδρος                                                                         Ο Γεν. Γραμματέας

 

 

 

 

Γιάννης Παναγόπουλος                                                       Νικόλαος Κιουτσούκης

 

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα