ΙΝΕ/ΓΣΕΕ: Παρουσίαση Ενδιάμεσης Εκθεσης για την Ελληνική Οικονομία και την Απασχόληση 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

28/9/2017

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ: Παρουσίαση Ενδιάμεσης Έκθεσης για την Ελληνική Οικονομία και την Απασχόληση 2017

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ θα παρουσιάσει την Ενδιάμεση Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία και την Απασχόληση για το 2017 την προσεχή Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017.

Τα βασικά συμπεράσματα της Ενδιάμεσης Έκθεσης του ΙΝΕ ΓΣΕΕ με ρεαλισμό αποτυπώνουν την έλλειψη μιας διατηρήσιμης δυναμικής της ελληνικής οικονομίας. Η χώρα συνεχίζει να είναι εγκλωβισμένη στην αναζήτηση αναπτυξιακής διεξόδου.

Η επενδυτική ανεπάρκεια, η κρίση στο βιοτικό επίπεδο της πλειονότητας των πολιτών, η υπερφορολόγηση, η μείωση σημαντικών δημόσιων δαπανών, η έλλειψη ουσιαστικής βελτίωσης του διαθέσιμου εισοδήματος, η αύξηση των επισφαλών θέσεων εργασίας και οι συνεχιζόμενες «εμμονές» απορρύθμισης της αγοράς εργασίας, δεν δημιουργούν προϋποθέσεις ουσιαστικής και δυναμικής εξόδου από τη στασιμότητα στην οποία βρίσκεται η οικονομία.

Με τις Εκθέσεις του το ΙΝΕ ΓΣΕΕ επιχειρεί να παρέμβει στον δημόσιο διάλογο παρουσιάζοντας, με επίκεντρο τη μισθωτή εργασία, ένα εναλλακτικό πλαίσιο ιδεών,ανάλυσης, εκτιμήσεων και προτάσεων πολιτικής από αυτό που κυριαρχεί στη δημόσια οικονομική και πολιτική συζήτηση.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα