Η ΓΣΕΕ συμμετέχει στη διάσκεψη κορυφής του ΟΗΕ για το κλίμα (COP26) στη Γλασκώβη

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

1/11/21 

Η ΓΣΕΕ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (COP26) ΣΤΗ ΓΛΑΣΚΩΒΗ

 

Οι επερχόμενες διαπραγματεύσεις της Συνόδου κορυφής των Ηνωμένων Εθνών στη Γλασκώβη ,θεωρούνται εξαιρετικά σημαντικές καθώς θα είναι η πρώτη Συνδιάσκεψη (COP) που θα λάβει χώρα μετά την έναρξη ισχύος των μέτρων της Συμφωνίας του Παρισιού και η πρώτη ευκαιρία έκτοτε για τα έθνη, να συγκεντρωθούν για να αναθεωρήσουν τις δεσμεύσεις τους και να ενισχύσουν τη φιλοδοξία των στόχων. Αυτά τα μέτρα εγκρίθηκαν στη Συνδιάσκεψη στο Παρίσι το 2015 (COP21), με τη δέσμευση  να εφαρμοστούν από τον  προηγούμενο χρόνο.

Τα εργασιακά δικαιώματα είναι ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι κεντρικά στις απαιτήσεις όλων των οργανώσεων που εκπροσωπούν τον κόσμο της εργασίας και πρέπει να ενσωματωθούν σε όλες τις πτυχές των διαπραγματεύσεων της Σύμβασης -πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCC), θέμα το οποίο θα θέσει  επί τάπητος στη  Διάσκεψη , η Γραμματεία Περιβάλλοντος  της ΓΣΕΕ.

Η αντιμετώπιση της κλιματικής έκτακτης ανάγκης είναι μια ευκαιρία δημιουργίας καλών και αξιοπρεπών θέσεων εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ,δε χρειάζεται μόνο να μιλούν σχετικά με τις θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν, αλλά πρέπει επίσης να συμμετάσχουν σε διάλογο με τις οργανώσεις που εκπροσωπούν τους εργαζόμενους, προκειμένου να εγγυηθούν ότι σέβονται όλα τα εργασιακά δικαιώματα και δημιουργούν αξιοπρεπείς ευκαιρίες εργασίας. Τα σχέδια απασχόλησης πρέπει να αποτελούν θεμέλιο λίθο στο σχεδιασμό της αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης.

Ο σεβασμός και η προώθηση των εργασιακών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τις διαπραγματεύσεις όπως αναφέρεται σχετικά με τις Εθνικά Προσδιορισμένες Συνεισφορές, άρθρο 6 (που αφορά στις αγορές άνθρακα και στις προσεγγίσεις εκτός αγοράς), τη χρηματοδότηση στις πιο ευάλωτες χώρες, απώλεια και ζημιά και στις πολιτικές  για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Όλα αυτά τα στοιχεία πρέπει να περιέχουν ρητή αναφορά στο

σεβασμό της εργασίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Δίκαιες, αξιοπρεπείς και χωρίς αποκλεισμούς θέσεις εργασίας.

 

Η Γραμματεία Περιβάλλοντος της ΓΣΕΕ θα εκπροσωπήσει τα Διεθνή συνδικάτα (ITUC) σε ομάδες εργασίας σε 2 θεματικές ενότητες:

  1. Ενσωμάτωση των Ατόμων με Αναπηρία στη κλιματική δράση. Για πρώτη φορά στα 30 χρόνια της ιστορίας της Σύμβασης-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, θα υπάρξει πλατφόρμα που επικεντρώνεται ειδικά στα άτομα με αναπηρία και τη δράση για το κλίμα.
  2. Συμμετοχή στις εργασίες για το Άρθρο 6, ένα από τα πιο σημαντικά σημεία της Διάσκεψης στη Γλασκώβη και αυτό που ίσως κρίνει την επιτυχία ή αποτυχία ολόκληρης της Συνόδου. Στο επίκεντρο είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, η συμμετοχή και διαβούλευση των πιο ευάλωτων ανθρώπων που θα χρειαστούν και την μεγαλύτερη βοήθεια στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

 

Το παγκόσμιο εργατικό κίνημα, έχει τις πολιτικές για το κλίμα στο επίκεντρο ενός οράματος για μια πιο δίκαιη, πιο ανθεκτική κοινωνία για όλους, που αντικατοπτρίζεται στις πέντε προτεραιότητες μας για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο:

  1. Δημιουργία θέσεων εργασίας φιλικές προς το κλίμα με μια Δίκαιη Μετάβαση. Χρειάζονται σχέδια βιομηχανικού μετασχηματισμού ,που δημιουργούν θέσεις εργασίας για την επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών άνθρακα, μαζί με θέσεις εργασίας στην υγεία, στην εκπαίδευση, στη φροντίδα και σε ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες.
  2. Δικαιώματα όλων των εργαζομένων, ανεξάρτητα από το καθεστώς απασχόλησής τους. Πρέπει  να γίνει πράξη η  υπόσχεση της Εκατονταετούς Διακήρυξης του ΔΟΕ, για διασφάλιση του επιπέδου προστασίας της εργασίας, των εργασιακών δικαιωμάτων, των μέγιστων ωρών εργασίας, του  ελάχιστου μισθού διαβίωσης, αλλά και της υγείας και ασφάλειας στην εργασία.
  3. Καθολική κοινωνική προστασία που στηρίζει μια δίκαιη μετάβαση και χτίζει ανθεκτικότητα. Δημιουργία Παγκόσμιου Ταμείου Κοινωνικής Προστασίας, για τη δημιουργία συστημάτων κοινωνικής προστασίας για τις φτωχότερες χώρες και τους πιο ευάλωτους πληθυσμούς.
  4. Ισότητα. Τερματισμός κάθε διάκρισης λόγω εισοδήματος, φυλής ή φύλου, για να διασφαλιστεί ότι όλοι οι άνθρωποι μπορούν να συμμετάσχουν στην διαβούλευση, ώστε να χαραχτούν με η συμμετοχή τους, οι πολιτικές αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης .
  5. Ένταξη. Ένα νέο οικονομικό μοντέλο και ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης πρέπει να διασφαλίσουν την κοινωνική ένταξη. Κανείς δε θα μείνει πίσω.

Η συνάντηση των Ηνωμένων εθνών, θα κρίνει κυρίως το μέλλον του πλανήτη. Παράλληλα διακυβεύονται και άλλες κοινωνικές πτυχές της ζωής όλων των ανθρώπων και κατ επέκταση και των εργαζόμενων.

Μια δίκαιη μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, δεν είναι μ όνο δυνατή αλλά αποτελεί και επείγουσα αναγκαιότητα. Η κλιματική αλλαγή θα συνεχίσει να επηρεάζει παγκοσμίως τους εργαζόμενους, με τις  επιπτώσεις να είναι σημαντικές και με μεγάλη ένταση. Γι αυτόν το λόγο, ο κόσμος της εργασίας θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της λύσης. Η ανάπτυξη του δικαιώματος σε μια δίκαιη μετάβαση, που διατυπώνεται στα διεθνή πρότυπα εργασίας και στο διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μπορεί να συμβάλει  και να επιταχύνει  τις διαδικασίες προς τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο.

H Διάσκεψη στη Γλασκώβη πρέπει να ανταποκριθεί στις ανάγκες του κόσμου της εργασίας  και να κάνει σημαντικά βήματα προς τα εμπρός εφαρμόζοντας φιλόδοξες πολιτικές για το κλίμα.  Οι κυβερνήσεις, θα πρέπει άμεσα  να ισοσκελίσουν  τις πολιτικές για το κλίμα με τις οικονομικές, κοινωνικές και εργασιακές απαιτήσεις.

Η κλιματική αλλαγή είναι ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής μπορεί  να είναι  αρνητικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για να αποφευχθεί κάτι τέτοιο,   το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων απαιτεί από τα κράτη και τις επιχειρήσεις να λάβουν όλες τις απαιτούμενες πρωτοβουλίες ώστε να  περιορίσουν τις αρνητικές επιπτώσεις – συμπεριλαμβανομένων  του περιορισμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της παροχής μέσων στους ανθρώπους να προσαρμοστούν στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Όλοι βρισκόμαστε στη μέση μιας κλιματικής έκτακτης ανάγκης. Η διατήρηση του συλλογικού μας μέλλοντος απαιτεί επείγουσα και φιλόδοξη δράση.

                                                                                                   ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

 

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα