Η ΓΣΕΕ ζητά από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και τις Περιφέρειες των πληττόμενων περιοχών την άμεση λήψη μέτρων για τη σαφή ρύθμιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση έκτακτων αναγκών πολιτικής προστασίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

27/1/2022

Η ΓΣΕΕ ζητά από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και τις Περιφέρειες των πληττόμενων περιοχών την άμεση  λήψη μέτρων για τη σαφή ρύθμιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση έκτακτων αναγκών πολιτικής προστασίας

Με επιστολή της η ΓΣΕΕ προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και των Πρόεδρο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας ζητά την άμεση λήψη των απαραίτητων νομοθετικών μέτρων για τη σαφή ρύθμιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.

Η ΓΣΕΕ έχει γίνει αποδέκτης σοβαρότατων καταγγελιών για παράνομη απασχόληση εργαζομένων παρά την απαγόρευση κατά τις ημέρες της σφοδρής κακοκαιρίας, όπως και σήμερα 27.1.2022 για παράνομη απασχόληση διανομέων/ταχυμεταφορέων με δίκυκλο.

Η Συνομοσπονδία τονίζει την ανάγκη αποσαφήνισης του περιεχομένου των μέτρων έκτακτης ανάγκης σε ό,τι αφορά στην απαγόρευση απασχόλησης και τις εξαιρέσεις της που σχετίζονται μόνο με την αντιμετώπιση των συνεπειών της σφοδρής κακοκαιρίας και ζητά:

1. Από την πλευρά του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την προώθηση νομοθετικών διατάξεων α) για την προσθήκη στις ημέρες υποχρεωτικής αργίας των ημερών που υποχρεωτικά εφαρμόζονται έκτακτα μέτρα ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας, ώστε να μην χάνεται το εργατικό ημερομίσθιο, αλλά και να προσαυξάνεται σε περίπτωση επιτρεπόμενης εργασίας και β) για την αναγνώριση δικαιώματος άδειας ειδικού σκοπού με πλήρεις αποδοχές στους εργαζόμενους γονείς σε περίπτωση αναστολής, λόγω της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, των εκπαιδευτικών μονάδων που φοιτούν τα παιδιά τους.

2. Από την πλευρά των Περιφερειαρχών των πληττόμενων περιοχών, με τη συμβολή της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, την έκδοση των προβλεπόμενων από το νόμο  Αποφάσεων για την κήρυξη των ημερών αυτών ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας, ως υποχρεωτικών αργιών για τους εργαζόμενους των περιοχών αυτών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ


 η επιστολή της ΓΣΕΕ

Εβ/ζχ/260122

Προς

τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Κ. Χατζηδάκη

τον Πρόεδρο Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας , κ. Α. Τζιτζικώστα

Θέμα: Άμεση λήψη απαραίτητων νομοθετικών μέτρων για τη σαφή ρύθμιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση έκτακτων αναγκών πολιτικής προστασίας.

Κύριε Υπουργέ

Κύριε Πρόεδρε,

Για μία ακόμα φορά η χώρα μας δοκιμάζεται από ευρείας κλίμακας  συμβάντα φυσικών καταστροφών με, όχι απλά υψηλή διακινδύνευση, αλλά σοβαρές συνέπειες σε βάρος της υγείας και της ασφάλειας του πληθυσμού της.

Ο σχεδιασμός Πολιτικής Προστασίας ακόμα και στην ίδια την πρωτεύουσα, αποδείχθηκε τουλάχιστον ανεπαρκής εκθέτοντας, σωρευτικά με την ένταση των καιρικών φαινομένων, σε παρατεταμένη υψηλή διακινδύνευση τους κατοίκους των πληττόμενων περιοχών, δημιουργώντας παράλληλα εύλογα ερωτηματικά για την ύπαρξη και την οργανωτική επάρκεια και ετοιμότητα του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων.

Με διαδοχικές αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΦΕΚ Β΄187, 189, 201/2022), στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας για την κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, κηρύχθηκαν συγκεκριμένες περιοχές της επικράτειας  σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας.  Με τις αποφάσεις αυτές ανεστάλη η λειτουργία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και όλων των δημοσίων υπηρεσιών, με την εξαίρεση ρητά αναφερόμενων υπηρεσιών, αλλά και την αόριστη αναφορά στην εξαίρεση από την αναστολή «άλλων υπηρεσιών», που «κατά την κρίση του Προϊσταμένου της οικείας οργανικής μονάδας» είναι αναγκαία η λειτουργία τους «για τη διαχείριση του φαινομένου» (της σφοδρής κακοκαιρίας). Εξίσου, με τις αποφάσεις αυτές ανεστάλη η λειτουργία των ιδιωτικών επιχειρήσεων, με την εξαίρεση ρητά αναφερόμενων δραστηριοτήτων που λειτουργούν «κατά τις αργίες», αλλά και την αόριστη αναφορά στην εξαίρεση από την αναστολή αόριστα «επιχειρήσεων, η λειτουργία των οποίων συμβάλλει στην αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας».

Παράλληλα με τις αόριστες αυτές αναφορές στις εξαιρέσεις αναστολής της λειτουργίας κι ενώ το κοινωνικό σύνολο είναι σε σύγχυση μεταξύ συνθηκών αδυναμίας μετακινήσεων, κυκλοφοριακού εγκλωβισμού ακόμα και σε κεντρικές αρτηρίες, διακοπής ηλεκτροδότησης κλπ, πολλοί εργαζόμενοι κλήθηκαν:

να διαχειριστούν τις εντολές προϊσταμένων τους ή εργοδοτών για μη διακοπή της εργασίας τους σε υπηρεσίες/επιχειρήσεις που δεν σχετίζονται με την αντιμετώπιση των συνεπειών των ακραίων καιρικών συνθηκών, οι οποίες βρήκαν έρεισμα και στις ασαφείς οδηγίες μέσω εγγράφων και «ισχυρών συστάσεων» των αρμόδιων Υπουργείων Εσωτερικών και Εργασίας πχ για τηλεργασία/παροχή εργασίας εξ αποστάσεως σε κάθε περίπτωση, παρά την αναστολή λειτουργίας υπηρεσιών και επιχειρήσεων
να διασφαλίσουν τη συμμετοχή των παιδιών τους σε τηλεκπαίδευση ή σε αναμονή οδηγιών τηλεκπαίδευσης,
να διασφαλίσουν την παροχή της εργασίας τους με τηλεργασία, ακόμα και εάν δεν ήταν τηλεργαζόμενοι και χωρίς υλικοτεχνική υποδομή ή με διακοπή λόγω καιρικών συνθηκών των μέσων εξ αποστάσεως εργασίας
να εργασθούν με φυσική παρουσία σε συνθήκες ουσιαστικάπολιτικής επιστράτευσης και επίταξης της εργασίας τους , σε υπηρεσίες/επιχειρήσεις που συνέχισαν να λειτουργούν, χωρίς οδηγίες ασφαλούς προσέλευσης και αποχώρησης από την εργασία, χωρίς μέσα ατομικής προστασίας και βέβαια χωρίς ρητή αναφορά ότι για την εργασία τους αυτή η αμοιβή τους θα τύχει αντίστοιχη προσαύξηση με την εργασία σε ημέρα αργίας, αφού για τους συναδέλφους τους που δεν εργάστηκαν δεν θα υπάρξει μισθολογική περικοπή.

Με βάση δυστυχώς την εμπειρία των συνεπειών του μη έγκαιρου και επαρκούς  πολιτικού σχεδιασμού και πολιτικής προστασίας από φυσικές απειλές και καταστροφές, των σοβαρών ζητημάτων συντονισμού και συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων με αποσαφήνιση των ρόλων και των αρμοδιοτήτων κατά περίπτωση και την παραβατικότητα που εμφανίζεται σε βάρος του κοινωνικού συνόλου από την εκμετάλλευση της κατάστασης κρίσης, εξαντλώντας τις ήδη ελάχιστες αντοχές των εργαζομένων και της κοινωνίας, επείγει, ο κατά λόγο αρμοδιότητας σαφής σχεδιασμός του βασικού πλαισίου έκτακτων μέτρων πολιτικής προστασίας.

Ως εκ τούτου, σας ζητούμε ως άμεσο μέτρο τη λήψη των ακόλουθων απόλυτα απαραίτητων μέτρων για τους εργαζόμενους:

1. Από την πλευρά του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την προώθηση διάταξης νόμου

α) για την τροποποίηση του άρθρου 60 του ν. 4808/2021 που αφορά στις αργίες με το ακόλουθο περιεχόμενο:

«Στο άρθρο 60 του ν. 4808/2021 (Α΄101 ) προστίθεται τρίτη παράγραφος ως εξής:

«Σε περίπτωση κήρυξης μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας του άρθρου 25 του Ν. 2662/2020, όπως ισχύει, ή/και σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας του άρθρου 26 του Ν. 2662/2020,  η ημέρα ή οι ημέρες αναστολής της λειτουργίας των υπηρεσιών του δημοσίου τομέα και των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, λογίζονται ως ημέρες υποχρεωτικής αργίας».

Η διάταξη αυτή αφορά και τους εργαζόμενους του δημόσιου Τομέα, την αρμοδιότητα για τους οποίους έχει το Υπουργείο Εσωτερικών.

β) για την αναγνώριση δικαιώματος άδειας ειδικού σκοπού με πλήρεις αποδοχές στους εργαζόμενους γονείς παιδιών που φοιτούν σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς και σχολικές μονάδες, των οποίων η λειτουργία αναστέλλεται προσωρινά σε περίπτωση κήρυξης μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας του άρθρου 25 του Ν. 2662/2020, όπως ισχύει, ή/και σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας του άρθρου 26 του Ν. 2662/2020, για το χρονικό διάστημα αναστολής της λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων στις οποίες φοιτούν τα τέκνα τους.

2. Τη συμβολή της ΕΝΠΕ, ώστε από την πλευρά των Περιφερειαρχών των περιοχών που επλήγησαν από την πρόσφατη σφοδρή κακοκαιρία και αφορούν οι αποφάσεις κήρυξης κατάστασης ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας , να εκδοθούν οι προβλεπόμενες στην  παρ.2 του άρθρου 60 του ν. 4808/2021 (Α΄101) Αποφάσεις για την κήρυξη των ημερών αυτών, ως υποχρεωτικών αργιών για τους εργαζόμενους των πληττόμενων αυτών περιοχών.

Για τη ΓΣΕΕ

 Ο Πρόεδρος                    Ο Γεν. Γραμματέας

    Γιάννης Παναγόπουλος          Νικόλαος Κιουτσούκης

 

 

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα