Επιστολή ΓΣΕΕ προς Υπουργό Οικονομικών για το θεσμικό ατόπημα στην ανάδειξη Προέδρου της ΟΚΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

28/1/21

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΣΕΕ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΑΤΟΠΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ

 Επιστολή στον Υπουργό οικονομικών απέστειλε σήμερα η ΓΣΕΕ, με την οποία τονίζει την παραβίαση του νόμου αλλά και το θεσμικό ατόπημα που έγιναν κατά την συνεδρίαση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και αφορούν στην πρόταση  για την εκλογή Προέδρου της ΟΚΕ.

Στην επιστολή γίνεται εκτενής αναφορά στα πρωτοφανή γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά την τελευταία συνεδρίαση της ΟΚΕ, ζητείται από τον Υπουργό Οικονομικών να μην επικυρώσει τη θεσμική εκτροπή σχετικά με την εκλογή προέδρου ενώ η Συνομοσπονδία προειδοποιεί ότι σε αντίθετη περίπτωση θα εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα για την ακύρωση της Υπουργικής απόφασης.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

 

 η σχετική επιστολή

Σκ/ζχ/28012021

Προς τον

Υπουργό Οικονομικών

κ. Χρήστο Σταϊκούρα

Θέμα: «Ανάδειξη Προέδρου στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.)»

Κύριε Υπουργέ,

Τα πρωτοφανή γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά την τελευταία συνεδρίαση της Ολομέλειας της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, στις 18-1-2021, κατά την διαμόρφωση της πρότασης, ως προς το πρόσωπο του Προέδρου της, συνιστούν όχι μόνο παραβίαση του νόμου, αλλά και μείζον θεσμικό ατόπημα.

Είναι γνωστό ότι η επιλογή και υπόδειξη του εκάστοτε υποψηφίου Προέδρου της ΟΚΕ από κάθε μια από τις τρεις ομάδες που την συγκροτούν, παγίως υποστηρίζεται και γίνεται σεβαστή από τις άλλες ομάδες.Η δημοκρατική αυτή πρακτική παραβιάστηκε κατάφωρα, κατά την τελευταία συνεδρίαση της Ολομέλειας, γεγονός που οδήγησε στα γνωστά σε όλους αποτελέσματα.

Η περιφρόνηση προς την επιλογή της εργατικής πλευράς και το πρόσωπο του υποψηφίου Προέδρου, που αυτή (η εργατική πλευρά), με ευρεία πλειοψηφία, μεταξύ των μελών της υπέδειξε, δεν είναι μόνο πρωτοφανής αλλά και επικίνδυνη για τη δημοκρατική λειτουργία και το μέλλον της  ΟΚΕ. Το πρόσωπο που υποδείξαμε όχι μόνο συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις του νόμου (προσωπικότητα εγνωσμένου κύρους, επαρκούς επιστημονικής κατάρτισης και ευρείας κοινωνικής αποδοχής), αλλά είναι το ίδιο πρόσωπο που ομόφωνα όλοι οι κοινωνικοί εταίροι είχαμε ορίσει ως Πρόεδρο του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ)! Την ίδια στιγμή, στην Ολομέλεια μεθοδεύθηκε η υπερψήφιση ως προτεινόμενου Προέδρου, ενός  προσώπου, που δεν συγκεντρώνει ούτε την πλειοψηφία των μελών της ομάδας μας ούτε βέβαια την πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών της ΟΚΕ , όπως ρητά ορίζει ο νόμος.

Ο νόμος απαιτεί, ρητά, το προτεινόμενο πρόσωπο για τη θέση του Προέδρου να συγκεντρώνει την πλειοψηφία των 2/3 του όλου αριθμού των μελών της ΟΚΕ . Μετά από δύο άκαρπες ψηφοφορίες (οπότε μπορεί να προταθεί από την Ολομέλεια και νέος  ή νέοι υποψήφιοι) τη θέση του Προέδρου καταλαμβάνει εκείνος που θα συγκεντρώσει την πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών της Ολομέλειας (άρθρο 5 παρ. 1 του ν. 2232/1994, όπως αντικαταστάθηκε από το  άρθρο 44 παρ. 3 του ν. 3943/2011)

Αυτό σημαίνει ότι, στην τελευταία αυτή περίπτωση, επιλέγεται ως  Πρόεδρος το πρόσωπο εκείνο, που θα συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της Ολομέλειας . Ο νόμος στη γραμματική του διατύπωση είναι σαφής και συνεπώς δεν έχει ανάγκη ερμηνείας. Η απαιτούμενη   (μετά τις δύο άκαρπες ψηφοφορίες) απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών της Ολομέλειας, είναι,  άλλωστε,  σύμφωνη και με το σκοπό του νόμου , ο οποίος αποσκοπεί στην εξασφάλιση της ευρύτερης δυνατής συναίνεσης και αποδοχής στο πρόσωπο του Προέδρου της ΟΚΕ. Συνεπώς, οποιαδήποτε αντίθετη ερμηνεία, είναι contra legem και δεν πρέπει να γίνει αποδεκτή.

Με τα δεδομένα αυτά, η επικύρωση αυτής της πρωτοφανούς διαδικασίας και του αποτελέσματός της από την Ολομέλεια της ΟΚΕ είναι προφανές ότι υπονομεύει το θεσμό και παραβιάζει το νόμο, αφού το προτεινόμενο πρόσωπο δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη νόμιμη πλειοψηφία . Την κατηγορηματική αντίθεσή μας σε όλη αυτή τη μεθόδευση δηλώσαμε στην Ολομέλεια της ΟΚΕ και ζητήσαμε η ένστασή μας, με την επιχειρηματολογία που τη στηρίζει, να αποτελέσει μέρος του πρακτικού της εκλογικής διαδικασίας, που σας υποβλήθηκε, πλην όμως, όπως πληροφορηθήκαμε,  χωρίς αποτέλεσμα .

Η πρωτοφανής αυτή εξέλιξη αποτελεί δυσμενή παρακαταθήκη για το μέλλον του θεσμού, ενώ υποσκάπτει το κύρος της ΟΚΕ και το αναγκαίο για τη λειτουργία της κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ ομάδων που την συγκροτούν.

Όπως είναι προφανές, τυχόν έκδοση  απόφασης, σύμφωνης με την πρόταση που σας υποβλήθηκε όχι μόνο δεν θα έχει καμιά βάση– ούτε καν επίφαση-νομιμότητας, αφού θα συνιστά αποτέλεσμα πρωτοφανούς, κατά τα παραπάνω, παραβίασης του νόμου, αλλά επιπλέον θα υπονομεύσει την  ομαλή λειτουργία του θεσμού .

Κύριε Υπουργέ,

Σε μια κρίσιμη συγκυρία όπως η σημερινή, που ο κοινωνικός διάλογος  πρέπει να ενδυναμωθεί και η ΟΚΕ οφείλει να λειτουργεί ως θεσμός συναίνεσης και σύνθεσης, κάποιοι επέλεξαν να εισάγουν τον διχασμό και τη διαίρεση, υπηρετώντας προσωπικές και κομματικές στρατηγικές και συμφέροντα και υπονομεύοντας ευθέως την λειτουργία της ΟΚΕ.

Αποτελεί ευθύνη όλων μας η προστασία της ομαλήςκαι σύννομης λειτουργίας της ΟΚΕ, ενώ η αποχή μας από ενέργειες που υποσκάπτουν το κύρος του θεσμούπρέπει να θεωρείται αυτονόητη. Σας καλούμε, στο πλαίσιο αυτό, να μη νομιμοποιήσετε την μεθόδευση, που έλαβε χώρα κατά τη την τελευταία συνεδρίαση της Ολομέλειας της ΟΚΕ, επικυρώνοντας ουσιαστικά μια θεσμική εκτροπή, η οποία θα έχει συνέπειες, μεταξύ άλλων, και σε σχέση με τη νομιμότητα συγκρότησης της ΟΚΕ και των αποφάσεων που θα κληθεί αυτή να λάβει στο μέλλον.

Στην αντίθετη περίπτωση, η  ΓΣΕΕ, θα εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα για την ακύρωση της Υπουργικής Απόφασης, που τυχόν θα εκδοθεί με το παραπάνω περιεχόμενο, ενώ θα επανεξετάσουμε και τη συμμετοχή των εκπροσώπων μας σε ένα θεσμό, του οποίου η νόμιμη και δημοκρατική λειτουργία έχει διαταραχθεί, εξαιτίας πρωτοφανών και απαράδεκτων πρακτικών, τις οποίες δεν πρόκειται, από την πλευρά μας, να αποδεχθούμε και να νομιμοποιήσουμε

​​   Με τιμή

​​Για τη Γ.Σ.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος                                                                        Ο Γεν. Γραμματέας

Γιάννης Παναγόπουλος                                                     Νικόλαος Κιουτσούκης

 

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα