ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΣΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
26/11/20
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΣΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Επιστολή στον Πρωθυπουργό και στους Υπουργούς Οικονομίας και Εργασίας απέστειλε η ΓΣΕΕ, με την οποία ζητά τη διατήρηση και εξασφάλιση της καταβολής στους εργαζόμενους ολόκληρου του επιδόματος Χριστουγέννων 2020.
Συγκεκριμένα με την επιστολή η Συνομοσπονδία, διεκδικεί την εφαρμογή της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας του 2010 και την εξασφάλιση καταβολής στο ακέραιο του δώρου Χριστουγέννων στη βάση των ονομαστικών αποδοχών των εργαζομένων.
Για το σκοπό αυτό μάλιστα ζητά τη θέσπιση ειδικής διάταξης νόμου.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Η σχετική επιστολή

 

 

Προς:

– Τον Πρωθυπουργό, κο Κ. Μητσοτάκη

– Τον Υπουργό Οικονομικών, κο Χ. Σταϊκούρα

– Τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, κο Γ. Βρούτση

 

Θέμα: Διατήρηση και εξασφάλιση της καταβολής ολόκληρου του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020

 

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Κύριοι Υπουργοί,

Η ΓΣΕΕ, έχοντας καθημερινή επαφή με τα πολυμέτωπα προβλήματα και τις αγωνίες των εργαζομένων και των οικογενειών τους σε όλη την επικράτεια, σας μεταφέρει ότι η κοινωνία προσπαθεί με κάθε δυνατό τρόπο όχι μόνο να αντιμετωπίσει, αλλά και να συμβάλει στην ανάγκη αναχαίτισης της διασποράς του  κορωνοϊού COVID-19 και προστασίας της δημόσιας υγείας. Η προσπάθεια αυτή, μέσα στα όρια του ανθρωπίνως δυνατού, αλλά και του υπερ-ανθρωπίνως δυνατού για τους εργαζόμενους στην πρώτη γραμμή επαφής με τον κορωνοϊό, οφείλει να αναγνωριστεί με κάθε δυνατό τρόπο από την Πολιτεία με όρους ενίσχυσης της προστασίας της εργασίας και του εργατικού εισοδήματος και όχι με περαιτέρω  περιορισμούς στα εργατικά και κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα. Η προστασία της δημόσιας υγείας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την προστασία της εργασίας και της αξιοπρέπειας των εργαζομένων.

Με την παρούσα επιστολή σας μεταφέρουμε και διεκδικούμε την έμπρακτη ανταπόκριση της Πολιτείας στο αίτημα των εργαζομένων για την εφαρμογή της Εθνικής Γενικής ΣΣΕ 2010 και  την  εξασφάλιση της καταβολής την 21η/12/2020 στο ακέραιο του δώρου Χριστουγέννων στη βάση των ονομαστικών αποδοχών των εργαζομένων, δηλαδή αυτών που λάμβαναν πριν την με οποιονδήποτε τρόπο ένταξή τους στα υποχρεωτικά μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας, με ελάχιστο όριο το ποσό των 534 ευρώ της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τους εργαζόμενους με οποιαδήποτε μορφή μερικής απασχόλησης.  Άλλωστε, η καταβολή ολόκληρου του επιδόματος εορτών είχε διασφαλισθεί και με το δώρο του Πάσχα (αρθρ 19ο παρ.5 ΠΝΠ 30.3.2020, Ν. 4684/2020) με την συμπλήρωση από τον κρατικό προϋπολογισμό του αναλογούντος ποσού στο διάστημα της αναστολής της εργασιακής σχέσης,  αλλά διέπει και τη δομή του προγράμματος «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», όπου χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι «οι επιχειρήσεις… υποχρεούνται να διατηρήσουν τους ονομαστικούς μισθούς των εργαζομένων αυτών για όσο διάστημα εντάσσεται ο καθένας από αυτούς στο μηχανισμό» (άρθρο 31 παρ.3δ΄Ν. 4690/2020).

Έχουμε τη βεβαιότητα ότι δεν αμφισβητείται η οικονομική και η κοινωνική αξία της καταβολής στο ακέραιο του δώρου Χριστουγέννων. Η οικονομία βρίσκεται σε πολύ βαθιά ύφεση, η έκταση και ο χρονικός ορίζοντας της οποίας θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις παρεμβάσεις που θα συγκρατήσουν τη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των ελληνικών νοικοκυριών. Η πρότασή μας συμβάλλει αφενός στην προστασία του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων και των οικογενειών τους που έχει πληγεί από την οικονομική και την υγειονομική κρίση, κι αφετέρου στη δημιουργία αγοραστικής δύναμης που είναι αναγκαία τόσο για την ανακοπή μιας περαιτέρω κατάρρευσης της οικονομίας και όξυνσης της κρίσης, όσο και για την ταχύτερη επιστροφή της σε θετική πορεία, με παράλληλη στήριξη του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.

Οφείλουμε τέλος να υπενθυμίσουμε ότι το 2010 εν μέσω ισχυρών αντεργατικών και αντικοινωνικών μνημονιακών πιέσεων και βύθισης της χώρας στους όρους του μνημονιακού δανεισμού και της ύφεσης, η εξασφάλιση και η διατήρηση με ισχύ νόμου των επιδομάτων εορτών και αδείας μέσω του κορυφαίου θεσμού της Εθνικής Γενικής ΣΣΕ και η θωράκισή τους ως κατωτάτων ορίων προστασίας της εργασίας για όλους τους εργαζόμενους ιδιωτικού δικαίου στην επικράτεια, αποτέλεσε μια ιστορική στιγμή κοινωνικής ευθύνης και δέσμευσης, η οποία τηρήθηκε απαρέγκλιτα μέχρι σήμερα ακόμα σε εξαιρετικά δύσκολες για την οικονομία και την κοινωνία της χώρας.

Με βάση τα παραπάνω ζητούμε τη θέσπιση διάταξης νόμου κατ’αναλογία του επιδόματος Πάσχα 2020 και συγκεκριμένα με το ακόλουθο περιεχόμενο:

«Το άρθρο 22 του Ν 4722/2020 (Α΄177) τροποποιείται ως εξής:

Άρθρο 22 Τρόπος καταβολής επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020

  1. α) Οι επιχειρήσεις-εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, καθώς και οι επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καταβάλλουν το επίδομα εορτών Χριστουγέννων κατά τον χρόνο που ορίζεται στην υπ’ αρ. 19040/7.12.1981 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 742).

β) Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σύμβαση των απασχολουμένων στις ανωτέρω επιχειρήσεις-εργοδότες τίθεται σε αναστολή και η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, εξαιρουμένων των διαστημάτων αναστολής, δεν καλύπτει ολόκληρη τη χρονική περίοδο από την 1η Μαΐου έως την 31η Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους, το επίδομα εορτών Χριστουγέννων καταβάλλεται μειωμένο, λαμβάνοντας υπόψη για τον υπολογισμό του, σύμφωνα με την παρ. 3α του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 19040/7.12.1981 κοινής υπουργικής απόφασης, τον χρόνο διάρκειας της εργασιακής σύμβασης έως την αναστολή της.

γ) Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σύμβαση των απασχολουμένων στις ανωτέρω επιχειρήσεις-εργοδότες τίθεται σε αναστολή, το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της εργασιακής σύμβασης καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων 2020 υπολογίζεται επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η υπ’ αρ. 19040/7.12.1981 κοινή υπουργική απόφαση.

 

  1. Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε αναστολή σύμφωνα με το  άρθρο  32 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), δικαιούνται το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων, που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα για το οποίο λαμβάνουν την προβλεπόμενη αποζημίωση ειδικού σκοπού και καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων 2020 υπολογίζεται επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η υπ’ αρ. 19040/7.12.1981 κοινή υπουργική απόφαση.
  2. (νέα) Στις ανωτέρω περιπτώσεις το επίδομα εορτών Χριστουγέννων υπολογίζεται βάσει του καταβαλλόμενου μισθού ή ημερομισθίου την προηγούμενη της ημερομηνίας αναστολής της εργασιακής σχέσης ή της ένταξης των εργαζομένων στο μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, με ελάχιστο όριο το ποσό των 534 ευρώ της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τους εργαζόμενους με οποιαδήποτε μορφή μερικής απασχόλησης.
  3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να καθορίζονται η  διαδικασία και ο  τρόπος καταβολής του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος».

 

 

 

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα