ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ Ή ΘΑ ΛΗΞΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
15.4.20
ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ Ή ΘΑ ΛΗΞΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Στις έκτακτες συνθήκες που διανύουμε είναι φανερό ότι πλήττεται ιδιαίτερα ο κόσμος της εργασίας, ο οποίος καλείται να σηκώσει μεγάλο και δυσανάλογο βάρος και της παρούσας κρίσης είτε με την αναστολή λειτουργίας επιχειρήσεων είτε με την αναστολή των εργασιακών σχέσεων σε ιδιαίτερα μεγάλο κύκλο επιχειρήσεων, είτε με την περαιτέρω ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων που έχει και επίσημα νομοθετηθεί ως οριζόντιο μέτρο και μάλιστα για εξαιρετικά μεγάλο χρονικό διάστημα.
Σ΄αυτό το εξαιρετικά δυσμενές περιβάλλον έχουν παγώσει , εκτός όλων των άλλων, και οι διαδικασίες συλλογικών διαπραγματεύσεων, με αποτέλεσμα να έχει καταστεί αδύνατη η σύναψη νέων συλλογικών συμβάσεων εργασίας (και δα). Η ΓΣΕΕ διαβλέποντας εγκαίρως τον κίνδυνο, με τη λήξη των ισχυουσών σσε και την πάροδο της τρίμηνης παράτασης των όρων τους, να περικοπούν νόμιμες αποδοχές και επιδόματα που δεν εμπίπτουν στο περιορισμένο εύρος της μετενέργειας, ζήτησε ήδη από τις 26-3-2020, με έγγραφό της προς το Υπουργείο Εργασίας, να παραταθεί νομοθετικά η ισχύς όλων των συλλογικών ρυθμίσεων (σσε και δα) των οποίων η συμβατική διάρκεια ή η νομοθετική παράταση ισχύος των όρων τους έληξε ή θα λήξει μέσα στην περίοδο εφαρμογής των έκτακτων μέτρων . Ζητήσαμε ακόμη μετά τη λήξη εφαρμογής των έκτακτων μέτρων να παρασχεθεί στα μέρη επαρκής χρόνος (ίσος, τουλάχιστον, με την προβλεπόμενη νομοθετική παράταση των κανονιστικών όρων τους) για τη διαπραγμάτευση, με σκοπό την κατάρτιση νέων συλλογικών ρυθμίσεων.
Η νομοθετική παράταση των σσε (και δα) αποτελεί στοιχειώδη πράξη προστασίας των όρων εργασίας και αμοιβής εργαζομένων, που καλύπτονται από αυτές. Διαφορετικά, τα επίπεδα των όρων εργασίας και αμοιβών θα κατρακυλήσουν ακόμη περισσότερο και οι εργαζόμενοι θα δεχθούν ένα ακόμη καίριο πλήγμα στα εργασιακά τους δικαιώματα. Η αποτροπή του κινδύνου αυτού αποτελεί ευθύνη ιδίως του Υπουργείου Εργασίας , το οποίο αναμένουμε να προχωρήσει άμεσα στη νομοθετική παράταση των σσε (και δα) που έληξαν ή θα λήξουν κατά το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

 

Το έγγραφο της ΓΣΕΕ στο Υπουργείο Εργασίας

 

Σκ/26-3-2020

 

 

ΠΡΟΣ

Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

κ. Γιάννη Βρούτση

 

Θέμα: «Παράταση ισχύος συλλογικών ρυθμίσεων»

 

Κύριε Υπουργέ,

Στις έκτακτες συνθήκες που διανύουμε είναι φανερό ότι πλήττεται ιδιαίτερα ο κόσμος της εργασίας, ο οποίος καλείται να σηκώσει μεγάλο και δυσανάλογο βάρος και της παρούσας κρίσης είτε με την αναστολή λειτουργίας επιχειρήσεων είτε με την αναστολή των εργασιακών σχέσεων σε μεγάλο κύκλο επιχειρήσεων που διαρκώς διευρύνεται , είτε με την περαιτέρω ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων που έχει και επίσημα νομοθετηθεί ως οριζόντιο μέτρο και μάλιστα για εξαιρετικά μεγάλο χρονικό διάστημα (6 μήνες). Για το τελευταίο μέτρο μάλιστα υπήρξε άμεση  αντίδραση της Συνομοσπονδίας μας.

Σ΄αυτό το εξαιρετικά δυσμενές περιβάλλον , όπως γνωρίζετε, έχουν παγώσει , εκτός όλων των άλλων, και  οι διαδικασίες διαπραγματεύσεων με αποτέλεσμα να έχει καταστεί αδύνατη η σύναψη νέων συλλογικών συμβάσεων εργασίας (και δα). Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα με την λήξη των ισχυουσών σσε και την πάροδο της τρίμηνης παράτασης των όρων τους να περικοπούν νόμιμες αποδοχές και επιδόματα που δεν εμπίπτουν στο περιορισμένο εύρος της μετενέργειας των όρων τους. Αυτονόητα πρέπει να διασφαλιστεί ότι δεν θα μειωθούν  οι νόμιμες αποδοχές που καθορίζονται με κάθε είδους συλλογικές ρυθμίσεις (σσε και δα) για  όσο χρόνο είναι εκ των πραγμάτων αδύνατη η θέσπιση νέων .

Στο πλαίσιο αυτό ζητάμε να παραταθεί νομοθετικά η ισχύς όλων των συλλογικών ρυθμίσεων (σσε και δα) των οποίων η συμβατική διάρκεια ή η νομοθετική παράταση ισχύος των όρων τους έληξε ή θα λήξει μέσα στην περίοδο εφαρμογής των έκτακτων μέτρων . Αυτονόητο είναι ότι μετά τη λήξη εφαρμογής των έκτακτων μέτρων πρέπει  να παρασχεθεί στα μέρη επαρκής χρόνος (ίσος, τουλάχιστον, με την προβλεπόμενη νομοθετική  παράταση των κανονιστικών  όρων τους)  για τη διαπραγμάτευση,  με σκοπό την κατάρτιση νέων συλλογικών ρυθμίσεων.

Η προτεινόμενη ρύθμιση έχει ως εξής:

 

«Παρατείνεται μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2020 ή για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων, αν αυτά παραταθούν και μετά την ημερομηνία αυτή, η ισχύς όλων των συλλογικών ρυθμίσεων (συλλογικών συμβάσεων εργασίας και διαιτητικών αποφάσεων) κάθε είδους, των οποίων η διάρκεια ισχύος  ή η νομοθετική παράταση των όρων τους έληξε ή θα λήξει  πριν την 30ή Σεπτεμβρίου 2020. Μετά την 30ή Σεπτεμβρίου 2020 ή μετά τη λήξη  των έκτακτων μέτρων θα αρχίσει η εκ του νόμου παράταση ισχύος των  κανονιστικών  όρων των παραπάνω συλλογικών ρυθμίσεων  (άρθρο 9 παρ. 6 του ν. 1876/1990  και άρθρο 2 παρ. 4 της ΠΥΣ 6/2012)».

 

                                                     Για τη ΓΣΕΕ

Ο Πρόεδρος                                                                                   Ο Γεν. Γραμματέας

 

Γιάννης Παναγόπουλος                                                            Νικόλαος Κιουτσούκης

 

 

 

 

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα