Στο Στρασβούργο η ΓΣΕΕ κατά των μνημονιακών μέτρων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
18/10/16

ΣΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ Η ΓΣΕΕ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Κρίσιμη εξέλιξη για τους αγώνες της ΓΣΕΕ ενάντια στα μνημονιακά μέτρα, αποτελεί η εξέταση της Προσφυγής της ΓΣΕΕ κατά των ελληνικών Κυβερνήσεων διαχρονικά από το 2010 έως και σήμερα.
Η εξέταση θα γίνει την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2016 στο Στρασβούργο σε δημόσια ακρόαση ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων, αρμόδιου ελεγκτικού οργάνου του Συμβουλίου της Ευρώπης, ύστερα από σχετικό αίτημα της Συνομοσπονδίας.
Η ΓΣΕΕ με τη Συλλογική της Προσφυγή έχει ζητήσει να κριθεί ότι τα αλλεπάλληλα αντεργατικά μνημονιακά μέτρα, που επιβλήθηκαν με σειρά νόμων από το 2010 και συνεχίζουν να ισχύουν έως σήμερα, παραβιάζουν τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και άρα είναι παράνομα, μέτρα με τα οποία εξουδετερώθηκε η συλλογική προστασία των εργαζομένων μέσω των ΣΣΕ σε επίπεδο μισθών και όρων εργασίας και:
– απορρυθμίστηκαν οι όροι εργασίας, μέσω της καταστροφής του προστατευτικού πλαισίου της εργατικής νομοθεσίας και της συνακόλουθης επικράτησης ακραίων μορφών ευελιξίας και υψηλότατων ποσοστών εργασιακής επισφάλειας,
– μειώθηκαν δραματικά οι μισθοί των εργαζομένων και οι συντάξεις
– μειώθηκαν οι χρόνοι προειδοποίησης και οι αποζημιώσεις απόλυσης
– απορρυθμίστηκαν οι ώρες εργασίας, με την ταυτόχρονη μείωση του χρόνου υποχρεωτικής ανάπαυσης των εργαζομένων
– αυξήθηκε το διάστημα της δοκιμαστικής περιόδου εργασίας, χωρίς αποζημίωση απόλυσης μετά τη λήξη του
– διευκολύνθηκε και ενισχύθηκε η χρήση συμβάσεων εργασίας προσωρινής διάρκειας.
Η στιγμή αυτή είναι κορυφαία στην πορεία διεθνούς ελέγχου της χώρας, όχι με όρους αγορών αλλά με όρους ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γιατί η Ελλάδα βρίσκεται απολογούμενη για μία ακόμα φορά, ύστερα από προσφυγή της ΓΣΕΕ, ως χώρα με σοβαρές παραβιάσεις των εργασιακών δικαιωμάτων.
Η έγκριση για δημόσια ακρόαση της Προσφυγής μας έχει ιδιαίτερο ευρωπαϊκό και διεθνές ενδιαφέρον για την εξέλιξη της πορείας προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων, το οποίο θα στηρίξει με την παρέμβασή της υπέρ της ΓΣΕΕ η Συνομοσπονδία των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC).
Σημειώνεται ότι στη διαδικασία εξέτασης της Προσφυγής της ΓΣΕΕ η χώρα θα εκπροσωπηθεί μέσω του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ενώ έχουν ήδη καταθέσει υπομνήματα η Διεθνής Οργάνωση των Εργοδοτών (IOE) αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες και αναμένεται να ασκήσουν και προφορικές παρεμβάσεις κατά τη δημόσια ακρόαση.
Η ΓΣΕΕ θα συμμετάσχει στη διαδικασία ελέγχου παρουσιάζοντας όλα εκείνα τα στοιχεία που επιβεβαιώνουν τα συμπεράσματα αυτά, καθώς και το ρόλο της Τρόικας/Θεσμών και των Μνημονίων, στοιχεία που αναδεικνύουν την πολιτική οικοδόμησης της οικονομίας όχι με γνώμονα την υπηρεσία προς την κοινωνία αλλά προς τις αγορές.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα