ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ-Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 2002 ΕΩΣ ΤΟ 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΟ ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (2015) ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ, 19/1 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:30 ΣΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΓΣΕΕ:

«Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 2002 ΕΩΣ ΤΟ 2014»

Το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ παρουσιάζει την Ετήσια Έκθεσή του για την Εκπαίδευση (2015) με τίτλο «Η Ταυτότητα της Ελληνικής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το 2002 έως το 2014». Αντικείμενο της Έκθεσης είναι τα βασικά μεγέθη της ελληνικής Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συγκριτική αποτύπωση όλων των διαθέσιμων οικονομικών και μη-οικονομικών μεγεθών της για την περίοδο 2002-2014 και η θέση τους στο ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο αναφοράς. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 19/1/2016 και ώρα 11:30 πμ στο αμφιθέατρο της ΓΣΕΕ (Πατησίων 69 & Αινιάνος 2).
Στο 1ο κεφάλαιο της Έκθεσης γίνεται επισκόπηση όλων των διαθέσιμων βασικών οικονομικών και μη-οικονομικών μεγεθών της ελληνικής Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για πρώτη φορά, μάλιστα, δημοσιοποιούνται στοιχεία και για τη μεταδευτεροβάθμια, μη-τριτοβάθμιου επίπεδου, εκπαίδευση (ΙΕΚ, Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών, Κολλέγια κ.λπ.).
Στο 2ο κεφάλαιο της έκθεσης επιχειρείται η αποτύπωση των βασικών μεγεθών της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κρατών-μελών της ΕΕ-28 καθώς και η εξέλιξή τους με βάση τους στόχους που θέτει η ΕΕ για το 2020. Η προσέγγιση των βασικών μεγεθών σε ευρωπαϊκό επίπεδο διακρίνεται σε μεγέθη επενδύσεων-εισροών στην εκπαίδευση και σε μεγέθη εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων-εκροών, στο βαθμό που το επιτρέπει η διαθεσιμότητα των σχετικών στοιχείων.
Η πλήρης Έκθεση θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, αμέσως μετά το τέλος της εκδήλωσης με ελεύθερη πρόσβαση και δικαίωμα αποθήκευσης. Επίσης, θα εκδοθεί Δελτίο Τύπου με τα συγκεντρωτικά συμπεράσματα της Έκθεσης, το οποίο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΚΑΝΕΠ.

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα