Άρθρο Προέδρου ΓΣΕΕ στην εφημερίδα ONE VOICE

Η ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΕ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ 

 

Ως ΓΣΕΕ, μέσω της δομής μας με την επωνυμία «Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδα, αναδεικνύουμε καθημερινά συμπεριφορές που δε συνάδουν με τους κανόνες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που επιβάλλεται να έχουν ενσωματώσει όλες οι σοβαρές επιχειρήσεις. Καταγράφονται καθημερινά περιστατικά εταιρικών αυθαιρεσιών, όχι μόνο σε επίπεδο σεβασμού εργασιακών δικαιωμάτων, αλλά και στις σχέσεις ορισμένων εταιρειών με τους εργαζόμενους ως καταναλωτές.

Η σχέση των εταιρειών με την κοινωνία είναι επιβεβλημένο να είναι μια αμφίδρομη σχέση και γι’ αυτό το λόγο οι επιχειρήσεις και οι πάσης φύσεως οργανισμοί οφείλουν να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί, απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον και να προσαρμόζουν αντίστοιχα τη συμπεριφορά τους.Ειδικά αυτή την περίοδο της πανδημικής κρίσης οι υπεύθυνες εταιρείες οφείλουν να αποδεικνύουν εμπράκτως τη δέσμευσή τους για την άμβλυνση των κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης, αναλαμβάνοντας για τον σκοπό αυτόν δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στους τομείς της δημιουργίας θέσεων εργασίας για τους νέους, της υγείας στην εργασία, σχετικά με τη βιωσιμότητα των συντάξεων, την προώθηση του «αξιοπρεπούς μισθού», την αντιμετώπιση των εργασιακών πρακτικών εκμετάλλευσης στις αλυσίδες εφοδιασμού και προωθώντας νέες αγορές προϊόντων και υπηρεσιών ωφέλιμων για την κοινωνία και το περιβάλλον.

Αν, η εταιρική κοινωνική ευθύνη αποτελεί την ευθύνη των εταιρειών για τον αντίκτυπό τους στην κοινωνία, τότε αυτό που πρέπει να επιδιώκουν τόσο οι επιχειρήσεις όσο και η κοινωνία είναι αυτός ακριβώς ο αντίκτυπος.Το καταναλωτικό κοινό αγοράζει αγαθά ή υπηρεσίες ανάλογα με την οικονομική του άνεση και τη φήμη μιας εταιρείας, αλλά θα προτιμήσει εκείνες τις επιχειρήσεις που με τη στάση τους πείθουν ότι ευαισθητοποιούνται για τα προβλήματα, αντιμετωπίζοντάς τα ως κοινά. Ενσωματώνοντας την κοινωνική ευθύνη στις στρατηγικές της μια επιχείρηση, παύει πλέον να έχει ως κύριο στόχο τη μεγιστοποίηση του κέρδους της και την κυριαρχία της στην αγορά αλλά προσπαθεί να αναδειχθεί πέρα από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει και με το κατά πόσο φροντίζει να ανεβάσει τα πρότυπα της κοινωνικής ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος και να αποδείξει ότι σέβεται τα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα στις καθημερινές πρακτικές της. Αυτή άρα είναι και η φιλοσοφία που η επιχείρηση συμμερίζεται: δέχεται να στερηθεί μέρος των κερδών της για την αναβάθμιση των όρων ζωής της ευρύτερης κοινωνίας, η οποία – είτε είναι ο άμεσος αποδέκτης της ωφέλειας είτε όχι – πείθεται για τις καλές προθέσεις. Τα αποτελέσματα της εφαρμογής της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης συνήθως δεν είναι άμεσα ορατά, όμως διαμορφώνουν την εικόνα της επιχείρησης, την κάνει να φαίνεται αξιόπιστη στους ενδιαφερόμενους φορείς, να διατηρεί τη φήμη της, να είναι ανταγωνιστική και να είναι μία επιχείρηση αντάξια στο παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Από την άλλη,τα συνδικαλιστικά δικαιώματα και οι ελευθερίες καθώς και η εκπροσώπηση δημοκρατικά εκλεγμένων εκπροσώπων των εργαζομένων, πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο οιασδήποτε πολιτικής εταιρικής κοινωνικής ευθύνηςκαι επιβάλλεται να υπάρχει πλήρης και ενεργή διαβούλευση και συμμετοχή των αντιπροσωπευτικών φορέων και συνδικάτων, ιδίως στην ανάπτυξη, λειτουργία και εποπτεία των διαδικασιών και δομών Ε.Κ.Ε των επιχειρήσεων, σε ένα πλαίσιο συνεργασίας με τους εργοδότες που παραπέμπει σε μία προσέγγιση γνήσιας σύμπραξης.Οι κοινωνικοί εταίροι μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην προαγωγή της κουλτούρας της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η οποία, σημειωτέων, συμβάλλει στον κοινωνικό διάλογο και τον διευκολύνει.

Σε αυτή την κατεύθυνση ως Ελληνικό συνδικαλιστικό κίνημα καταδικάζουμε για παράδειγμα παράνομες πρακτικές εταιρειών πουβάζουν τους εργαζόμενους σε μαύρη λίστα και να τους στερούντην πρόσβαση στην απασχόληση, συχνά λόγω της συνδικαλιστικής τους ιδιότητας ή δράσης ή λόγω του ρόλου τους ως εκπροσώπου για θέματα υγείας και ασφάλειας. Οποιαδήποτε επιχείρηση αποκαλύπτεται ότι βάζει εργαζόμενους σε μαύρη λίστα ή ότι παραβιάζει ανθρώπινα δικαιώματα και εργασιακά πρότυπα, θα πρέπει να αποκλείεται από την είσπραξη επιδοτήσεωνκαι χρηματοδοτήσεων, αλλά και από τη συμμετοχή της σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς για άλλες δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο ή σε επίπεδο οιαδήποτε δημόσιας αρχής. Να μια καλή πρόταση για να προάγουμε την κουλτούρα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην πράξη και όχι μόνο σε επίπεδο επικοινωνίας.

Τέλος, οι κανόνες της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης πρέπει να τηρούνται όχι μόνο από την κύρια εταιρεία ή από τον εργολάβο αλλά και από οποιουσδήποτε υπεργολάβους ή οποιεσδήποτε αλυσίδες παραγωγής χρησιμοποιούν οι ανωτέρω, ανεξαρτήτως του αν πρόκειται για παροχή αγαθών, εργαζομένων ή υπηρεσιών και ανεξαρτήτως του αν η έδρα βρίσκεται στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε τρίτη χώρα, εξασφαλίζοντας έτσι ίσες συνθήκες ανταγωνισμού βασισμένες σε δίκαιη αμοιβή και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και διασφαλίζοντας τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του συνδικαλίζεσθαι.

 

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα