ΑΝΑΓΚΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ Β.Α.Ε

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

17.12.20

ΑΝΑΓΚΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ Β.Α.Ε

Για τη ΓΣΕΕ, η ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα των επαγγελμάτων που εμπεριέχονται στο τελικό σχέδιο πορίσματος της Αρμόδιας Επιτροπής, στην οποία μετέχει η Συνομοσπονδία και το οποίο τέθηκε υπόψη μας, αποτελεί αναγκαιότητα και επιτακτική ανάγκη.

Ειδικά για τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας η ένταξή τους στα ΒΑΕ, πάντα προϋπήρχε και τώρα εντείνεται ακόμη περισσότερο λόγω της πανδημίας. Η αυξημένη επαγγελματική επικινδυνότητα και οι λειτουργικές ελλείψεις του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οι οποίες αποκαλύφθηκαν “βίαια” και με τον πλέον τραγικό τρόπο, με την εμφάνιση του COVID-19, αφού εργαζόμενοι νόσησαν και έχασαν και τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, καθιστά κρίσιμη την ένταξη τους στα ΒΑΕ έστω και καθυστερημένα.

Η κοινωνικοασφαλιστική μέριμνα όμως για τον επαγγελματικό κίνδυνο όλων των εργαζομένων που απασχολούνται κάτω από ανθυγιεινές και επικίνδυνες συνθήκες, τόσο στο πλαίσιο συγκεκριμένων χώρων εργασίας όσο και ανεξάρτητα από επιχειρήσεις και χώρους απασχόλησης, είναι ζήτημα διαρκές και απαιτεί τη συνεχή επαγρύπνηση της πολιτείας.  Επιβάλλει αυτό που από την πρώτη στιγμή επισημάναμε. Την αναγκαιότητα της συνεχούς αξιολόγησης από την Επιτροπή, τόσο των αιτήσεων που δεν έγιναν αποδεκτές όσο και νέων αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς των ΒΑΕ. Η επιτροπή οφείλει να λειτουργεί σε διαρκές επίπεδο, με συνέχεια και συνέπεια, αξιολογώντας όχι μόνο τα επιστημονικά και τεχνικά δεδομένα, αλλά και αυτά που προκύπτουν από τις πραγματικές επικρατούσες συνθήκες εργασίας στην ελληνική πραγματικότητα και θέτουν στην Επιτροπή τόσο οι συνδικαλιστικές οργανώσεις όσο και η ευρύτερη κοινωνία των πολιτών.

                                                                                                        ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

 

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα