• Η ΓΣΕΕ ΘΕΤΕΙ ΠΡΟ ΤΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.

  Η ΓΣΕΕ ΘΕΤΕΙ ΠΡΟ ΤΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.

  • No Comment
  • 358 Views
  • 0 Like

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  29.12.21

  Η ΓΣΕΕ ΘΕΤΕΙ ΠΡΟ ΤΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.

  Με επείγουσα επιστολή της η ΓΣΕΕ θέτει προ των ευθυνών του το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τα σοβαρά νομικά, αλλά και εφαρμοστικά προβλήματα, των διατάξεων του πρόσφατου νόμου 4808/2021 που θα αρχίσουν να ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2022 και αφορούν στην υποχρέωση εγγραφής, υπό την απειλή αναστολής των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων,  όλων των συνδικαλιστικών οργανώσεων της χώρας στο Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων των Εργαζομένων (ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.), καθώς και στη γενική υποχρέωση διάθεσης ψηφιακών μέσων για τη διεξαγωγή των συλλογικών τους διαδικασιών.

  Η Συνομοσπονδία τονίζει την υποχρέωση του Υπουργείου Εργασίας να μην θέσει σε λειτουργία το ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. και να αναμείνει την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, στο οποίο προσέφυγαν συνδικαλιστικές οργανώσεις και της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,  στην οποία προσέφυγε η ΓΣΕΕ, λόγω των ζητημάτων μείζονος γενικού ενδιαφέροντος που τίθενται από την προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων  των εργαζομένων από το Σύνταγμα, αλλά και από την ευρεία επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά  παραβίαση των κανόνων και εγγυήσεων του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων.

  Το Υπουργείο Εργασίας οφείλει να καταργήσει τις διατάξεις του ν. 4808/2021 που αφορούν στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. και τροποποιούν κατά παραβίαση του Συντάγματος τους ιστορικούς και κεντρικούς για τη λειτουργία των συνδικάτων και τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις  ν. 1264/1982 και το ν. 1876/1990. Η ανάσυρση από τις μαύρες σελίδες της ιστορίας της χώρας πρακτικών πλήρους ελέγχου της συνδικαλιστικής δράσης, όπως έγινε με αντίστοιχο νομοθέτημα της επταετίας για την τήρηση φακέλων των σωματείων στο Υπουργείο Εργασίας, είναι σχεδόν βέβαιο ότι αποσκοπεί στη φίμωση της ελεύθερης συνδικαλιστικής δράσης των εργαζομένων και των διεκδικήσεών τους για εργασία με ισότητα και αξιοπρέπεια.

  Όσο εκκρεμεί ο έλεγχος συνταγματικότητας και νομιμότητας των διατάξεων αυτών, το Υπουργείο Εργασίας έχει καθήκον να  παρατείνει την εφαρμογή τους, ενώ παράλληλα στα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς της πανδημίας και λόγω της επικρατούσας νέας έξαρσης, να διασφαλισθεί η συμμετοχή των εργαζομένων μέσω και της υποχρεωτικής υβριδικής διενέργειας των  συλλογικών διαδικασιών των σωματείων.

   ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

   Η επιστολή της ΓΣΕΕ προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΒ/ΖΧ/271221 ΠροςΤον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεωνκ. Κ. Χατζηδάκη Θέμα: Εκκρεμής έλεγχος συνταγματικότητας και νομιμότητας των διατάξεων που αφορούν στο Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων των Εργαζομένων και έναρξη εφαρμογής τους από την 1η.1.2022 Κύριε Υπουργέ

  Με τις διατάξεις των άρθρων 82-101 και 133 του ν. 4808/2021 (Α΄101), ο οποίος δημοσιεύθηκε στις 19.6.2021,  επιβλήθηκαν, ανάμεσα σε πληθώρα περιοριστικών διατάξεων, εξίσου σοβαρές τροποποιήσεις στον ιστορικό και κεντρικό για την οργάνωση και λειτουργία των συνδικάτων ν. 1264/1982, για τα νομικά και εφαρμοστικά ζητήματα των οποίων η ΓΣΕΕ απέστειλε την υπ.αριθμ. 337/22.7.2021 επιστολή της (επισυνάπτεται εκ νέου).

  Από τη δημοσίευση του νόμου μέχρι σήμερα το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δεν έχει ανταποκριθεί στην προβλεπόμενη μέριμνα της Πολιτείας για την υποχρεωτική, με βάση το νόμο, ψηφιακή μετάβαση στη λειτουργία των συνδικαλιστικών οργανώσεων, κατ’ελάχιστον μέσω της έκδοσης των προβλεπόμενων στο ν. 4808/2021 Υπουργικών Αποφάσεων. Χαρακτηριστικά αναφέρονται δύο κρίσιμα για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις όλης της χώρας πεδία τα οποία αποκτούν υποχρεωτική ψηφιακή διάσταση, τα οποία παραμένουν αρρύθμιστα. Συγκεκριμένα, δεν έχει διατεθεί το προβλεπόμενο από το άρθρο 87 κατάλληλο και χωρίς αντάλλαγμα λογισμικό για τη διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών των σωματείων εξ αποστάσεως με ψηφιακό τρόπο, ο οποίος καθίσταται υποχρεωτικός από 1ης.1.2022, ενώ παράλληλα δεν έχει προσδιορισθεί η αναγκαστική πλέον από το άρθρο 84 ψηφιακή μορφή των βιβλίων των σωματείων, η τήρηση των οποίων είναι υποχρεωτική.

  Η μόνη Υπουργική Απόφαση, για την οποία παρατηρήθηκε σπουδή έκδοσης είναι η Υπουργική Απόφαση 62599/Β΄4279/16.9.2021 για την έναρξη από 1ης.1.2022 της λειτουργίας του Γενικού Μητρώου των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων των Εργαζομένων, στο οποίο πρέπει υποχρεωτικά να εγγραφεί το σύνολο των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων στη χώρα, με «ποινή» λόγω μη εγγραφής τη μη κτήση νομικής προσωπικότητας από τα σωματεία  και την αναστολή των θεμελιωδών και συνταγματικά προστατευόμενων συλλογικών και ατομικών συνδικαλιστικών δικαιωμάτων.

  Λόγω των ζητημάτων μείζονος γενικού ενδιαφέροντος που τίθενται από την προστασία των παραβιαζόμενων δικαιωμάτων από το Σύνταγμα και τις κυρωμένες σχετικές διεθνείς συμβάσεις, αλλά και από την ευρεία επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά  παραβίαση των κανόνων και εγγυήσεων του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων, η ανωτέρω Υπουργική Απόφαση έχει προσβληθεί με αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας από δευτεροβάθμιες Οργανώσεις μέλη της ΓΣΕΕ και πρωτοβάθμια δικά τους σωματεία και με προσφυγή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από τη ΓΣΕΕ.

   

  Κύριε Υπουργέ,

  Με βάση τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη

  1) τη σπουδαιότητα της κρίσης επί της αντισυνταγματικότητας και της νομιμότητας της λειτουργίας ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.

  2) το ευρύτατο αρνητικό αντίκτυπο από την επικείμενη έναρξη της λειτουργίας του, τη σύγχυση που θα επικρατήσει και την, με βεβαιότητα αναμενόμενη, ενίσχυση της εργοδοτικής παραβατικότητας σε βάρος των εργαζομένων και των συνδικαλιστικών τους οργανώσεων σε όλη την επικράτεια ενόσω θα βρίσκονται τα συλλογικά τους δικαιώματα σε αναστολή λόγω της εκκρεμούς εγγραφής τους ή της άρνησης  εγγραφής τους στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.

  3) την ευρεία διάρθρωση (γεωγραφική και οργανωτική) του συστήματος συνδικαλιστικής εκπροσώπησης στην Ελλάδα, όπως αυτή δομείται κυρίως από το Ν 1264/1982, η οποία θα επηρεαστεί ουσιωδώς τόσο από την έναρξη, εάν και παράνομη, λειτουργία του ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.,

  4)  το γεγονός ότι η υποχρέωση εγγραφής στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. σε συνδυασμό με την ψηφιακή μετάβαση που επιβάλλεται ως γενικό οριζόντιο μέτρο σε ένα νευραλγικό θεσμό συλλογικής συμμετοχής του κοινωνικού συνόλου, απαιτούν οικονομικά και λειτουργικά μέσα και υποδομή, στα οποία δεν έχει πρόσβαση μεγάλο μέρος των συνδικάτων αλλά και των φυσικών προσώπων – μελών τους, ταυτόχρονα με τις ανάγκες κατάρτισης και εξοικείωσης στη χρήση των ψηφιακών μέσων, ειδικά στις εκλογικές διαδικασίες, ώστε να τηρούνται στο ακέραιο όλες οι διαδικαστικές εγγυήσεις.

  5) το γεγονός ότι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δεν έχει διαθέσει ακόμα το προβλεπόμενο από τη νομοθεσία κατάλληλο, χωρίς αντάλλαγμα και προσβάσιμο από όλους λογισμικό ως προς τη διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών των σωματείων, αλλά και ως προς την υποχρεωτική πλέον ψηφιακή μορφή  των βιβλίων των σωματείων,

  6) την ταυτόχρονη ανάγκη διαφύλαξης της δημόσιας υγείας μέσω έκτακτων μέτρων λόγω έξαρσης του κινδύνου διασποράς της πανδημίας του κορωνοϊού και των μεταλλάξεών της και της συμμετοχής στις συλλογικές διαδικασίες των σωματείων, μέσω και της υποχρεωτικής υβριδικής διενέργειάς τους,

  η ΓΣΕΕ ζητά από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων α) να καταργήσει τις διατάξεις του ν. 4808/2021 που αφορούν στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. και τροποποιούν κατά παραβίαση του Συντάγματος, του ενωσιακού και του διεθνούς κανονιστικού πλαισίου το ν. 1264/1982 και το ν. 1876/1990 και σε κάθε περίπτωση β) να  παρατείνει τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2022 την εφαρμογή των διατάξεων γενικής εφαρμογής του Ν. 4808/2021, των οποίων η έναρξη εκκινεί την 1η.1.2022 (άρθρα 82 -100, 133 ν. 4808/2021) και  αφορούν στην άσκηση της συνδικαλιστικής ελευθερίας και της ελευθερίας των συλλογικών διαπραγματεύσεων και σύναψης συλλογικών συμβάσεων εργασίας και γ) στα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς της πανδημίας και λόγω της επικρατούσας νέας έξαρσης, να διασφαλισθεί η συμμετοχή μέσω και της υποχρεωτικής υβριδικής διενέργειας των  συλλογικών διαδικασιών των σωματείων.

  Για τη ΓΣΕΕ

  Ο Πρόεδρος                                                                                                Ο Γεν.Γραμματέας  Γιάννης Παναγόπουλος                                                                            Νικόλαος Κιουτσούκης   Συνημμένη: Η υπ.αριθμ. πρωτ. 337/22.7.2021 επιστολή της ΓΣΕΕ προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

  Διαβάστε περισσότερα
 • Περί επεκτασιμότητας ο λόγος – Οφειλόμενη απάντηση στο Υπουργείο Εργασίας

  Περί επεκτασιμότητας ο λόγος – Οφειλόμενη απάντηση στο Υπουργείο Εργασίας

  • No Comment
  • 230 Views
  • 0 Like

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 19/6/18 Περί επεκτασιμότητας ο λόγος Οφειλόμενη απάντηση στο Υπουργείο Εργασίας

  Στο πλαίσιο του επικοινωνιακού μίξερ της κυβερνητικής προπαγάνδας για τη δήθεν επαναφορά της επεκτασιμότητας των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, το Υπουργείο Εργασίας, υπερασπιζόμενο την εγκύκλιό του με τα 5 βήματα της σχετικής διαδικασίας, που κατήγγειλε η ΓΣΕΕ, εξέδωσε Δελτίο Τύπου (16-6), προκειμένου να καμουφλάρει τις ευθύνες της απέναντι στους εργαζόμενους για τη ναρκοθέτηση στην πραγματικότητα της εφαρμογής μετά τον Αύγουστο της αρχής της επεκτασιμότητας. Στο επικοινωνιακό μίξερ του Δελτίου Τύπου ανακατεύεται «ο ΣΕΒ, που διαφωνεί επί της αρχής με την επεκτασιμότητα». Αναρωτιόμαστε αν, η εύλογη σιωπή του ΣΕΒ για την Εγκύκλιο δεν σηματοδοτεί την επιδοκιμασία του για τον κυβερνητικό χειρισμό. Ανακατεύεται ο Μητσοτάκης, ανακατεύεται «το μέτωπο των δυνάμεων, οι οποίες προσπάθησαν να μπλοκάρουν την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων», το οποίο «έχει παραδεχθεί δημόσια την ήττα του» (πότε και πού άραγε έγινε αυτή η δημόσια παραδοχή του «μετώπου»;) Ανακατεύονται οι θεσμοί που «διαφώνησαν με τη λύση για τα κριτήρια επεκτασιμότητας» που καθιερώνει η κυβέρνηση με την Εγκύκλιο. Και βεβαίως στο Δελτίο Τύπου περιέχεται η επανάληψη του υποκριτικού ερωτήματος: «Με ποιον ακριβώς ταυτίζεται σήμερα η ΓΣΕΕ;»

  Τους απαντάμε: Με κανέναν από τους αναφερόμενους, όταν θεωρούμε ότι δεν εξυπηρετούνται τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα των εργαζομένων και παίζονται επικοινωνιακά μόνο παιχνίδια σε βάρος τους. Επί της ουσίας της Εγκυκλίου για την επεκτασιμότητα, με βάση την οποία προϋπόθεση είναι η προαιρετική κατάθεση από τις εργοδοτικές Οργανώσεις του Μητρώου των μελών τους, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία, η ΓΣΕΕ γνωστοποιεί στους εργαζόμενους ότι οι εργοδοτικές οργανώσεις στη διαβούλευση που προηγήθηκε της Εγκυκλίου, γραπτά και προφορικά επικαλούμενες την προστασία προσωπικών δεδομένων (προσχηματική ή μη) κατηγορηματικά είχαν δηλώσει στην κυβέρνηση ότι αρνούνται την κατάθεση του Μητρώου μελών τους. Παρόλα αυτά και με την αντίθετη εκτίμηση – δήλωση «κύκλων» του Υπουργείου ότι κατά τη γνώμη τους η εργοδοτική οργάνωση «έχει κάθε συμφέρον να υποβάλει το μητρώο μελών της για την αποφυγή του αθέμιτου ανταγωνισμού», υπογράφηκε η επίμαχη Εγκύκλιος για την επεκτασιμότητα, όλως τυχαίως ταυτόχρονα με τη συζήτηση στη Βουλή των προαπαιτούμενων για την δ’ αξιολόγηση από τους δανειστές…. οι οποίοι ως γνωστόν διακαώς επιθυμούν την επαναφορά της επεκτασιμότητας των συλλογικών συμβάσεων… «Εν αρχή η πράξη». Αυτή θα δείξει και θα αποδείξει ποιος λέει την αλήθεια. Οι συνδικαλιστές και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις θα κρίνουν και θα κατακρίνουν. Τότε θα δούμε τις «απαντήσεις» των αρμοδίων και των «δημοσιογράφων» που εκ κομματικού καθήκοντος αβαντάρουν την κυβέρνηση. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

  Διαβάστε περισσότερα
 •  ΚΥΡΙΕ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΕ…. ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΤΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΚΟΡΟΪΔΙΑ

   ΚΥΡΙΕ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΕ…. ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΤΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΚΟΡΟΪΔΙΑ

  • No Comment
  • 195 Views
  • 0 Like

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  18/7/17

   ΚΥΡΙΕ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΕ…. ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΤΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΚΟΡΟΪΔΙΑ

   

  Με επικοινωνιακά τερτίπια και παρουσιάζοντας μια εικόνα για την αγορά εργασίας που απέχει κατά πολύ από την πραγματικότητα, ο Πρωθυπουργός με την επίσκεψή του στο Υπουργείο Εργασίας επιχείρησε να παρουσιάσει το μαύρο άσπρο.

  Μίλησε για μείωση της ανεργίας, όταν όλοι γνωρίζουμε ότι όποιες προσλήψεις γίνονται, αυτές αφορούν ευέλικτες μορφές απασχόλησης με μισθούς πείνας, όταν κάθε ελληνική οικογένεια βιώνει το τραγικό πρόβλημα που αρνείται να δει ο Πρωθυπουργός, όταν η μαύρη και ανασφάλιστη εργασία παίρνει εφιαλτικές διαστάσεις.

  Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για τη μείωση της ανεργίας, την ίδια στιγμή που 7 στους 10 νέους μεταναστεύουν στο εξωτερικό αναζητώντας εργασία, την ίδια στιγμή που παρά τις δεσμεύσεις της δεν αποκατέστησε ποτέ τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, ενώ αντιθέτως άνοιξε διάπλατα τις πόρτες στις ομαδικές απολύσεις.

  Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε μέτρα για τους εργαζόμενους με μπλοκάκια, παρά το γεγονός ότι αρνείται να καταργήσει τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που τροφοδοτούν την ψευδή αυτοαπασχόληση.

  Μάλιστα η αντιμετώπιση της ψευδούς αυτοαπασχόλησης τέθηκε ως προτεραιότητα στον Οδικό Χάρτη για την αντιμετώπιση της αδήλωτης και της ψευδώς δηλωμένης εργασίας με επιμονή και της ΓΣΕΕ, με το Υπουργείο να μην έχει συγκροτήσει ακόμα το αρμόδιο τριμερές όργανο και οι συζητήσεις να μην έχουν για μία ακόμα φορά ξεκινήσει.

  Όσο δεν αλλάζουν ρητά και καθαρά οι ρυθμίσεις που ενισχύουν την ευελιξία στην παροχή της εργασίας, τότε τα όποια μέτρα, όπως η επιδότηση των εργοδοτών για την «αποκάλυψη» των εργαζομένων σε αυτούς με ψευτοσυμβάσεις έργου ή ανεξαρτήτων υπηρεσιών, θα είναι αποσπασματικά, ενώ τα μέτρα απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών δεν θα πείσουν ποτέ ότι δεν έχουν εισπρακτικό χαρακτήρα.

  Η Κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο και οι εργαζόμενοι είναι όμηροι της απορρυθμισμένης εργατικής νομοθεσίας. Ας γίνει επιτέλους αντιληπτό ότι δεν έχουμε αντοχές για άλλη κοροϊδία, δεδομένου ότι με την επικαιροποίηση του 3ου Μνημονίου του Μαίου 2017 η Κυβέρνηση έχει αναλάβει τη δέσμευση όχι βέβαια να βελτιώσει, αλλά να κωδικοποιήσει την εργατική νομοθεσία, όπως είναι ακριβώς αυτή τη στιγμή, δηλαδή ΑΠΟΡΡΥΘΜΙΣΜΕΝΗ, καθιστώντας τις άθλιες αυτές διατάξεις ΜΟΝΙΜΕΣ.

                                                                                                        ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

  Διαβάστε περισσότερα
 •  ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΓΣΕΕ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 10/7/2017

   ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΓΣΕΕ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 10/7/2017

  • No Comment
  • 3927 Views
  • 2 Likes

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  10/7/2017

   ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΓΣΕΕ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

   

  Ενέργεια σημαντικής πολιτικής και νομικής αξίας αποτελεί το Ψήφισμα της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, μετά την Συλλογική Προσφυγή που είχε ασκήσει η ΓΣΕΕ στο Συμβούλιο της Ευρώπης και συγκεκριμένα στο αρμόδιο διεθνές ελεγκτικό όργανο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Η Συλλογική Προσφυγή της ΓΣΕΕ ασκήθηκε το 2014, επικαιροποιήθηκε το 2016, ενώ λόγω του ιδιαίτερου ενδιαφέροντός της ζητήθηκε και παρουσιάσθηκε σε δημόσια ακρόαση ενώπιον του διεθνούς ελεγκτικού οργάνου τον Οκτώβριο του 2016.

  Με την Απόφαση αυτή του Συμβουλίου Υπουργών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων διαπιστώνονται πολλαπλές, εκτεταμένες και επανειλημμένες παραβιάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη και των διεθνών υποχρεώσεων της Ελλάδας για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων από σειρά νομοθετικών μέτρων της περιόδου 2010-2014, τα οποία είναι σε ισχύ μέχρι και σήμερα, ενώ παράλληλα αναφέρεται ότι η κατάσταση στην Ελλάδα απαιτεί επείγουσα προσοχή από όλα τα Κράτη Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

                 Το Συμβούλιο Υπουργών με το Ψήφισμά του καλεί την ελληνική Κυβέρνηση να συμμορφωθεί το συντομότερο και να άρει όλα τα νομοθετικά  μέτρα που παραβιάζουν τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, όπως διαπίστωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης.

  Αιχμή της Προσφυγής της ΓΣΕΕ αποτέλεσαν συγκεκριμένες νομοθετικές παρεμβάσεις και προβλέψεις, που αγνοώντας και παραβιάζοντας αλλεπάλληλα το θεμελιώδες διεθνές κείμενο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων, εκμηδένισαν το εισόδημά τους, αποδόμησαν τις εργασιακές σχέσεις και τα κοινωνικά κεκτημένα, υποβάθμισαν δραματικά το βιοτικό επίπεδο του λαού και διεύρυναν το κοινωνικό χάσμα. Με την Προσφυγή ζητήθηκε η εξέταση των διατάξεων που επέβαλαν τη μείωση του κατώτατου μισθού και τις δραματικές επιπτώσεις στο επίπεδο διαβίωσης των εργαζομένων, τη δυσμενέστερη μεταχείριση των νέων σε ηλικία εργαζομένων αλλά και τη διακινδύνευση των θέσεων εργασίας των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων,  την κατάλυση του συστήματος των συλλογικών συμβάσεων και την  εξουδετέρωση του προστατευτικού ρόλου τους και την εμπέδωση των ατομικών συμβάσεων εργασίας, τις αυθαίρετες περικοπές μισθών στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, τις διαρκείς μειώσεις των συντάξεων, το πάγωμα/μείωση αποδοχών και την απαγόρευση σύναψης ΣΣΕ στις ΔΕΚΟ, την υπερενίσχυση του διευθυντικού δικαιώματος και την επιβολή ευέλικτων μορφών εργασίας, την αύξηση των απολύσεων και τις πολύμηνες καθυστερήσεις μισθών. Η Συνομοσπονδία με τη Νομική της Υπηρεσία και τη σημαντική υποστήριξη του Καθηγητή Εργατικού Δικαίου του ΑΠΘ κ. Άρι Καζάκου τεκμηρίωσε με αδιάσειστα στοιχεία, όπως και με τις μελέτες του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, την προγραμματισμένη φτωχοποίηση της κοινωνίας, τη δραματική ποιοτική και ποσοτική επιδείνωση της θέσης της εργατικής τάξης στα εφτά χρόνια εφαρμογής των μνημονίων και επιβολής διαδοχικών μέτρων, η οποία συνοδεύθηκε και από διαρκείς επεμβάσεις στο ρόλο και την παρέμβαση των συνδικάτων. Τονίστηκε ο μόνιμος και άνισος χαρακτήρας των αλλεπάλληλων μνημονιακών μέτρων και ο μη αναστρέψιμος χαρακτήρας τους,  που καθιστούν όχι μόνο διαρκή αλλά και κατάφωρη την παραβίαση σειράς άρθρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη.

  Στο αναλυτικό και εκτεταμένο κείμενο της Απόφασης που περιέχει την εξέταση των καταγγελιών της ΓΣΕΕ για την κατάφωρη παραβίαση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη από σειρά αντεργατικών μνημονιακών μέτρων διατυπώνονται βαρύνουσες επισημάνσεις για την απαράδεκτη κατάσταση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στην Ελλάδα.

  Το ψήφισμα των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης αποτελεί μια μνημειώδη καταδίκη όσων εμπνεύστηκαν και επέβαλαν στην Ελληνική Δημοκρατία τα μνημονιακά μέτρα που  πλήττουν βάναυσα την εργασία και, γενικά, την αξιοπρέπεια των εργαζομένων. Κανένας δικαιολογητικός λόγος, καμιά δημοσιονομική κρίση και κρίση δημόσιου χρέους, καμιά πολιτική εσωτερικής υποτίμησης με  τη μείωση των μισθών και στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, καμιά εξαιρετική περίσταση δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη βαρβαρότητα των νομοθετικών μέτρων με θύματα τους εργαζομένους αλλά και την οικονομία στο σύνολό της, που διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Η ανάγκη προστασίας της αξιοπρέπειας των εργαζομένων, μετά και την απόφαση της Επιτροπής, καθιστά επιτακτική την άρση/κατάργηση όλων των νομοθετικών μέτρων που παραβιάζουν τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη. Η Απόφαση ορθώνει συγχρόνως ένα τείχος προστασίας των εργαζομένων έναντι της απειλής επιβολής και νέων αντεργατικών μέτρων.

            Πέραν από τη μεγάλη πολιτική της σημασία, η Απόφαση αυτή αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, που προσφέρεται για αξιοποίηση ενώπιον των ελληνικών και των διεθνών δικαστηρίων, για τους κοινωνικούς αγώνες που διεξάγονται με τα μέσα του δικαίου, εναντίον όλων των εμπλεκόμενων μερών.

  Μετά την ιστορική αυτή απόφαση του Συμβουλίου της Ευρώπης, που ακολουθεί τις αποφάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και την απόφαση 2307/2014 του Συμβουλίου της Επικρατείας, δικαιώνεται η αδιάκοπη και επίμονη προσπάθεια της ΓΣΕΕ για την ακύρωση των αντεργατικών μνημονιακών μέτρων και επιστρέφεται η λάσπη πίσω σε όσους προσπαθούν να συκοφαντήσουν τους αγώνες της.

  Η ΓΣΕΕ, οι οργανώσεις μέλη της, τα πρωτοβάθμια σωματεία θα συνεχίσουν και θα εντείνουν τον αγώνα συνδικαλιστικά και νομικά κατά των μνημονιακών μέτρων, που παρά τα όσα διαχρονικά εξαγγέλονται, βρίσκονται όλα ακόμα σε ισχύ.

  Καλούμε, για μια ακόμη φορά, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να προβεί άμεσα σε κατάργηση όλων των διατάξεων της νομοθεσίας που κρίθηκαν ότι παραβιάζουν και τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη.

  Πιστεύουμε ότι η ελληνική Δικαιοσύνη θα αξιοποιήσει το διεθνές αυτό νομολογιακό δεδομένο, θα αναγνωρίσει την παραβίαση του ελληνικού Συντάγματος και των θεμελιωδών Διεθνών Συμβάσεων για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων, όπως του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη ακυρώνοντας τα μέτρα που θίγουν τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των εργαζομένων.

                                                                                                 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
  1. Παραθέτουμε κρίσιμα σημεία της απόφασης επί της Συλλλογικής Προσφυγής της ΓΣΕΕ (CC 111/2014) όπως αυτά αποτελούν μέρος του από 27/6/2017 Υπομνήματος της Συνομοσπονδίας προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Πρόνοιας με την οποία ζητείται η άμεση κατάργηση των διατάξεων που κρίθηκε ότι παραβιάζουν τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη.
  2. Σημείωση: Το πλήρες κείμενο της Απόφαση επί της Συλλογικής Προσφυγής της ΓΣΕΕ, παρατίθεται στους παρακάτω συνδέσμους
  http://hudoc.esc.coe.int/eng#{%22ESCDcIdentifier%22:[%22cc-111-2014-dmerits-en%22]}http://hudoc.esc.coe.int/eng#%20Προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα E. Αχτσιόγλου  Κοινοποίηση: Department of the European Social Charter – Collective ComplaintsDirectorate General of Human Rights and Rule of Law  Θέμα: «Ανάκληση όλων των νομοθετικών ρυθμίσεων της τετραετίας 2010-2014 οι οποίες, σύμφωνα με την απόφαση της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης της 23ης Μαρτίου 2017, παραβιάζουν τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη (ΕΚΧ)» Κυρία Υπουργέ,Όπως γνωρίζετε, η ΓΣΕΕ  κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης τη με αρ. 111/2014  προσφυγή της με την οποία ζητήσαμε να διαπιστωθεί  ότι με σειρά νομοθετικών μέτρων έχουν λάβει χώρα από την Ελληνική Δημοκρατία επανειλημμένες παραβιάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (Ε.Κ.Χ.) Επικεντρώσαμε την προσφυγή μας, στις πιο καίριες νομοθετικές παρεμβάσεις της περιόδου 2010-2014 στα εργασιακά του  ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, που περιλαμβάνει και τους φορείς και επιχειρήσεις που ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και λειτουργούν με τις αρχές της ιδιωτικής οικονομίας, παρεμβάσεις που συνιστούν, εκτός όλων των άλλων, παραβίαση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (ΕΚΧ).Η Επιτροπή  με την απόφασή της,  της 23ης Μαρτίου 2017, κατέληξε όπως είναι γνωστό,  στα εξής συμπεράσματα: 1)  Ομόφωνα ότι παραβιάζεται το Άρθρο 1§2 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη  (δικαίωμα του εργαζομένου να κερδίζει τη ζωή του με εργασία που αναλαμβάνει ελεύθερα). Η Επιτροπή έκρινε ότι οι διατάξεις που προβλέπουν κατώτερο μισθό για τους εργαζόμενους κάτω των 25 ετών είναι ασύμβατες με το άρθρο 1§2 του Χάρτη. Παραπέμποντας μάλιστα στην απόφαση της ΓΕΝΟΠ –ΔΕΗ/ΑΔΕΔΥ κατά της Ελλάδας με αρ. 66/2011, επεσήμανε ότι η έκταση των μειώσεων των  κατώτατων μισθών και ο τρόπος που αυτή εφαρμόζεται στους εργαζόμενους κάτω των 25 ετών είναι δυσανάλογος ακόμη και αν εκτιμηθεί στο πλαίσιο της κρατούσας οικονομικής κρίσης 2) Ομόφωνα ότι παραβιάζεται το Άρθρο  2§1 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη  (λογική διάρκεια ημερήσιας και εβδομαδιαίας εργασίας με σταδιακή μείωση της τελευταίας). Σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής,  για να θεωρηθεί ότι οι σχετικές  με το χρόνο εργασίας ρυθμίσεις  είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις του Χάρτη πρέπει ο ανώτατος χρόνος εργασίας να καθορίζεται στενά από ένα ακριβές νομικό πλαίσιο, ώστε να περιορίζεται  το εύρος που καταλείπεται σε εργαζόμενους και εργοδότες να τροποποιήσουν με συλλογικές συμβάσεις το χρόνο εργασίας. Στην περίπτωση της Ελλάδας ο νόμος δεν καθορίζει τα περιθώρια που διαθέτουν οι διαπραγματευόμενες πλευρές. Μετά δε την κατάλυση του συστήματος των συλλογικών διαπραγματεύσεων δεν υπάρχουν προβλέψεις ότι οι επόμενες συλλογικές συμβάσεις με τους εκάστοτε εργοδότες θα καθορίζουν κάποιον ανώτατο χρόνο εργασίας ενώ δεν υπάρχουν ούτε συγκεκριμένες εγγυήσεις για την εφαρμογή αυτών των συμφωνιών.Κατά συνέπεια η Επιτροπή έκρινε  ότι η κατάσταση των εργαζομένων σχετικά με το χρόνο εργασίας συνιστά παράβαση του Άρθρου 2§1 του Χάρτη εξ αιτίας των υπερβολικών επιτρεπόμενων ορίων εβδομαδιαίας εργασίας και της έλλειψης επαρκών εγγυήσεων για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις (του πλαισίου εντός του οποίου αυτές θα κινηθούν). 3) Ομόφωνα ότι παραβιάζεται το Άρθρο  4§1 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη  (δικαίωμα για αμοιβή ικανή να εξασφαλίζει στους εργαζομένους και τις οικογένειές τους ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης). Με βάση το ότι δεν υπάρχει εγγύηση δίκαιης αμοιβής, η μείωση του κατώτατου μισθού για ηλικίες κάτω των 25 είναι δυσανάλογη και συνιστά διάκριση με βάση την ηλικία.Η Επιτροπή αποφάνθηκε , ειδικότερα, ότι για να θεωρηθεί δίκαιη η αμοιβή κατά το Άρθρο 4§1 του Χάρτη, ο κατώτατος μισθός δε πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό  κάτω από το 60% του μέσου μισθού. Η Επιτροπή κατέληξε  ότι ο νομοθετημένος κατώτατος μισθός και ο κατώτατος μισθός για ηλικίες κάτω των 25, όπως ορίστηκαν από την Π.Υ.Σ. 6/2012 και τον Ν. 4093/2012, είναι απρόσφοροι και ότι παραβιάζουν τη δίκαιη αμοιβή, όπως αυτή ορίζεται από το Άρθρο 4§1 του Χάρτη. Επιπλέον η Επιτροπή έκρινε ότι η μειωμένες αυξήσεις λόγω αρχαιότητας στους κατώτατους μισθούς ηλικιών άνω των 25 που είναι μακροχρόνια άνεργοι (Παράγραφος ΙΑ, Υποπαράγραφος IA.7 ν. 4254/2014) περιέχει ένα στοιχείο διάκρισης που επιδεινώνει τη κατάσταση γι΄ αυτή την ομάδα εργαζομένων.Συνεπώς η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα  ότι υπάρχει παράβαση του το Άρθρου 4§1 του Χάρτη, αφού δεν υπάρχει εγγύηση κατώτατης αμοιβής.Η Επιτροπή παρατήρησε ακόμη ότι η κατάσταση σχετικά με τον κατώτατο μισθό για ηλικίες κάτω των 25 δεν έχει διορθωθεί (μετά την απόφαση ΓΕΝΟΠ –ΔΕΗ/ΑΔΕΔΥ κατά της Ελλάδας με αρ. 66/2011), γι΄ αυτό και επανέλαβε ότι το μέγεθος των μειώσεων του κατώτατου μισθού και ο τρόπος που αυτές εφαρμόζονται σε όλους τους εργαζόμενους κάτω των 25 είναι δυσανάλογα ως προς το σκοπό (της αντιμετώπισης της κρίσης) και συνιστά διάκριση λόγω ηλικίας.Τα ελληνικά νομοθετικά μέτρα που ελέγχθηκαν από την Επιτροπή για τη συμβατότητά τους με τα Άρθρα 1§2 , 2§1 , 4§1 του ΕΚΧ  είναι, μεταξύ άλλων, το άρθρο 31 ν. 4024/2011 για την κατάργηση των μισθολογικών όρων των  σσε στον ευρύτερο δημόσιο τομέα κατά το μέρος που υπερβαίνουν τα καθοριζόμενα ανώτατα όρια και την επιβολή πλαφόν αποδοχών, το άρθρο 37 ν. 4024/2011 για τη σύναψη σσε από ενώσεις προσώπων σε όλες τις επιχειρήσεις όπου δεν υπάρχουν συνδικαλιστικές οργανώσεις, κατά προτεραιότητα και έναντι των κλαδικών οργανώσεων, καθώς και την αναστολή, όσο διαρκεί η εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, της αρχής της ευνοϊκότερης ρύθμισης σε περιπτώσεις συρροής επιχειρησιακής και κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, πράγμα που συνεπάγεται την υπερίσχυση σε περίπτωση συρροής της δυσμενέστερης επιχειρησιακής σσε. Ελέγχθηκε ακόμη από την Επιτροπή το άρθρο 1 ΠΥΣ 6/2012 για τη μείωση του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου της τότε ισχύουσας εθνικής γενικής σσε κατά 22% και 32% για τους νέους εργαζομένους ηλικίας μέχρι 25 ετών, όπως και το άρθρο 2 παρ. 2, 3 και 5, 5 παρ. 1,2 ΠΥΣ 6/2012, για την αναγκαστική λήξη σσε και διαιτητικών αποφάσεων και την κατάργηση της ρήτρας μονιμότητας και όλων των παρόμοιων ρητρών προστασίας των εργαζομένων από απολύσεις. Ελέγχθηκε ακόμη ο ν. 4093/2012 για τη θέσπιση νέου συστήματος καθορισμού του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου από το ίδιο το κράτος καθώς επίσης και ο ν. 4254/2014 (Παράγραφος ΙΑ, Υποπαράγραφος ΙΑ.7) για τις διακρίσεις με βάση την ηλικία. 4) Ομόφωνα ότι παραβιάζεται το Άρθρο  4§4 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη  (δικαίωμα όλων των εργαζομένων για λογική προθεσμία προειδοποίησης σε περίπτωση τερματισμού της απασχόλησης). Η επιτροπή θεώρησε ότι υπάρχει παραβίαση του άρθρου 4§4 του Χάρτη, λόγω έλλειψης περιόδων προειδοποίησης ή αποζημίωσης απόλυσης σε περίπτωση απόλυσης κατά τη δοκιμαστική περίοδο. Η Επιτροπή έλεγξε εδώ για τη συμβατότητά τους με το Άρθρο 4 παρ. 4 του Χάρτη εκτός από τα νομοθετήματα που αναφέρονται  παραπάνω, το ν. 3899/2010 και το ν. 4093/2012. Με το άρθρο 17 παρ. 5 του ν. 3899/2010 ορίστηκε ότι «η απασχόληση με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου λογίζεται ως απασχόληση δοκιμαστικής περιόδου για τους πρώτους δώδεκα μήνες», αντί των δύο μηνών που οριζόταν στο προϊσχύσαν δίκαιο.  Ακολούθως με το  ν. 4093/2012 ορίστηκε (Υποπ. ΙΑ.12 περ. 1) ότι  «η καταγγελία σύμβασης εργασίας ιδιωτικού υπαλλήλου με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου διαρκείας πέραν των δώδεκα (12) μηνών δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς προηγούμενη  έγγραφη προειδοποίηση του εργοδότη…».Η Επιτροπή εξετάζοντας τη με αρ. 65/2011 προσφυγή των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΑΔΕΔΥ και ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ κατά της Ελλάδας, είχε ερευνήσει  το ζήτημα  αν η  επιμήκυνση της δοκιμαστικής περιόδου (εντός της οποίας η εργοδοτική καταγγελία είναι ελεύθερη) παραβιάζει το Χάρτη. Η Επιτροπή, όπως είναι γνωστό,  ακολουθώντας τη νομολογία της αναφορικά με τη διάταξη αυτή έκρινε ότι η έννοια της δοκιμαστικής περιόδου δεν είναι ασύμβατη με τη χορήγηση της δυνατότητας στους εργοδότες να διαπιστώσουν την καταλληλότητα του προσωπικού που προσλαμβάνουν, αλλά δεν πρέπει να εφαρμόζεται με τέτοια ευρύτητα, ώστε να καθίστανται ανεφάρμοστες για τον εργαζόμενο οι εγγυήσεις που αφορούν την περίοδο προειδοποίησης και την αποζημίωση. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή επιβεβαίωσε την παραβίαση του Άρθρου 4 παρ. 4 του Χάρτη και έκρινε ότι το δικαίωμα σε  εύλογο χρόνο προειδοποίησης σε περίπτωση λήξης της απασχόλησης εφαρμόζεται σε όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων ανεξάρτητα από το status ή το βαθμό τους, συμπεριλαμβανομένων αυτών που απασχολούνται σε μη τακτική βάση. Επίσης εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου. Η εθνική νομοθεσία θα πρέπει να είναι τόσο ευρεία, ώστε κανείς εργαζόμενος να μην μείνει απροστάτευτος. Ο κύριος λόγος του χρόνου προειδοποίησης είναι να δοθεί η δυνατότητα στον εργαζόμενο να έχει τον κατάλληλο  χρόνο για εξεύρεση άλλης εργασίας πριν τη λήξη της τρέχουσας απασχόλησης του χωρίς να στερείται τις αποδοχές της εργασίας του. Στο πλαίσιο αυτό χρόνος προειδοποίησης μικρότερος του μήνα για προϋπηρεσία ενός έτους αντίκειται στο Χάρτη.Η Επιτροπή επιβεβαίωσε τη συστηματική μη συμμόρφωση του Έλληνα νομοθέτη με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Άρθρο 4 παρ. 4 του Χάρτη ιδίως από το γεγονός ότι ο ν. 4093/2012 ψηφίστηκε μετά την έκδοση της παραπάνω απόφασης της Επιτροπής, που διαπίστωσε την ενλόγω παράβαση.  5) Ομόφωνα ότι παραβιάζεται το Άρθρο  7§5 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη  (δικαίωμα των νεαρών εργαζομένων και των μαθητευομένων για δίκαιη αμοιβή), επειδή ο κατώτατος μισθός για ανηλίκους 15-18 ετών δεν είναι δίκαιος. Στο πλαίσιο ελέγχου των νομοθετημάτων που αναφέρονται  παραπάνω, η Επιτροπή παρέπεμψε σε προηγούμενη απόφασή της (ΓΕΝΟΠ –ΔΕΗ/ΑΔΕΔΥ κατά της Ελλάδας με αρ. 65/2011) στην οποία  έλεγξε  ειδικότερα, τη συμβατότητα και του άρθρου 74 παρ. 9 ν. 3863/2010 με το Άρθρο 7 παρ. 5 του Χάρτη. Με το άρθρο 74 παρ. 9 ν. 3863/2010 ορίζεται ότι εργαζόμενοι από 15 έως 18 ετών μπορούν να συνάπτουν ειδικές συμβάσεις μαθητείας με εργοδότες με διάρκεια μέχρι ενός έτους για την απόκτηση δεξιοτήτων και με μισθό το 70% του κατώτατου ημερομισθίου ή μισθού της ΕΓΣΣΕ. Επιπλέον ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι τα πρόσωπα αυτά δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας με εξαίρεση τις διατάξεις για την υγεία και την ασφάλεια.Ο «δίκαιος και κατάλληλος» χαρακτήρας του μισθού, σύμφωνα με την  Επιτροπή, εκτιμάται με βάση τη σύγκριση των αμοιβών των ανηλίκων εργαζόμενων με τον αρχικό ή τον κατώτατο μισθό των ενηλίκων εργαζόμενων. Σε κάθε περίπτωση ο μισθός αναφοράς/σύγκρισης (ενηλίκων) θα πρέπει να είναι αρκετός ώστε να καλύπτει τα προβλεπόμενα από το Άρθρο 4§1 του Χάρτη. Εάν ο μισθός αναφοράς/σύγκρισης είναι πολύ χαμηλός τότε ο μισθός ανήλικου ακόμα και αν είναι σύμφωνος με τα ανώτερο ποσοστά δεν θεωρείται κατάλληλος.Όταν ο κατώτατος μισθός πέφτει κάτω από τα θεσπισμένα όρια για ενήλικους εργαζόμενους, η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτά τα επίπεδα αμοιβών δεν μπορούν να θεωρηθούν δίκαια ούτε σε συνάρτηση με την ερμηνεία του Άρθρου 7§5 του Χάρτη. 6) Ομόφωνα ότι παραβιάζεται το Άρθρο  7§7 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη  (δικαίωμα κανονικής άδειας με αποδοχές τουλάχιστον 3 εβδομάδων για εργαζομένους κάτω των 18 ετών). Η Επιτροπή εξέτασε τη συμβατότητα  των άρθρου 1 της Π.Υ.Σ. 6/2012 και της Υποπαραγράφου ΙΑ. 11 του ν. 4093/2012 με το Άρθρο 7 παρ. 7 του Χάρτη , ενώ παρέπεμψε στην απόφασή της  ΓΕΝΟΠ –ΔΕΗ/ΑΔΕΔΥ κατά της Ελλάδας με αρ. 65/2011, με την οποία έλεγξε τη συμβατότητα με το άρθρο 7 παρ. 7 του Χάρτη του άρθρου 74 παρ. 9 ν. 3863/2010, 7) Με 9 ψήφους υπέρ και 3 κατά ότι υπάρχει παράβαση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου του 1988 (δικαίωμα των εργαζομένων να συμμετέχουν στον καθορισμό και τη βελτίωση των όρων και των συνθηκών εργασίας και λήψη μέτρων από τα κράτη – μέλη για τη διασφάλιση αυτού του δικαιώματος). Η ασυμβατότητα εδώ με το Πρόσθετο Πρωτόκολλο αφορά τα άρθρα 31 και 37 ν. 4024/2011, τα άρθρα 1, 2 και 5 Π.Υ.Σ. 6/2012, την Υποπαρ. ΙΑ ν. 4093/2012 και τον ν. 4254/2014, για τις διατάξεις που αναφέρονται παραπάνω.Η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι το Άρθρο 3 του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου του 1988 υποχρεώνει το κράτος να εγγυηθεί ότι υπάρχουν διαδικασίες άλλες και εκτός των Άρθρων 5 και 6, που αποσκοπούν στο να υπάρχει αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στον καθορισμό και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Η κατάργηση του προηγούμενου καθεστώτος συλλογικών διαπραγματεύσεων δεν προσφέρει μέτρα ισοδύναμα, ικανά να εγγυηθούν ότι αυτές οι υποχρεώσεις θα εκπληρωθούν. Γι΄ αυτό η Επιτροπή συμπέρανε ότι υπάρχει παράβαση του Άρθρου 3 του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου του 1988. Κυρία Υπουργέ, Η από 23-3-2017 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, που εκδόθηκε μετά και την προφορική ακρόαση της ΓΣΕΕ και της Ελληνικής Κυβέρνησης, αποτελεί μια απερίφραστη καταδίκη των νομοθετικών μέτρων που παραβιάζουν τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, απόσταγμα της ευρωπαϊκής παράδοσης για την προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων. Η απόφαση  συγχρόνως ορθώνει ένα τοίχο προστασίας των εργαζομένων έναντι της απειλής επιβολής και νέων αντεργατικών μέτρων.Εκτιμώντας τη σφοδρότητα της οικονομικής κρίσης που υφίστανται οι Έλληνες, κυρίως οι εργαζόμενοι, η Επιτροπή έκρινε ότι οι παραβάσεις του Χάρτη του 1961 που ήρθαν στο φως έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα λόγωα) του μεγάλου αριθμού των σχετικών ρυθμίσεων και των αποτελεσμάτων που αυτές οι ρυθμίσεις έχουν για τους εργαζόμενουςβ) του μεγάλου αριθμού θιγομένων πολιτών καιγ) της συνέχισης κάποιων από τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν με προηγούμενες αποφάσεις της.Είναι σαφές ότι κανένας δικαιολογητικός λόγος, καμιά δημοσιονομική κρίση και κρίση δημόσιου χρέους, καμιά πολιτική εσωτερικής υποτίμησης δια της μείωσης των μισθών με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, καμιά εξαιρετική περίσταση δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη βαρβαρότητα των νομοθετικών μέτρων με θύματα τους εργαζομένους αλλά και την οικονομία στο σύνολό της, που διαπίστωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων.Στο  πλαίσιο αυτό, μετά και την απόφαση της Επιτροπής της 23ης Μαρτίου 2017, είναι επιτακτική η κατάργηση όλων των παραπάνω νομοθετικών μέτρων, που πλήττουν βάναυσα την εργασία και, γενικά, την αξιοπρέπεια των εργαζομένων και παραβιάζουν κατάφωρα τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη.                                      

  Για τη ΓΣΕΕ

  Ο Πρόεδρος                                                Ο Γεν. Γραμματέας

               Γιάννης Παναγόπουλος                                      Νικόλαος Κιουτσούκης

   

  Διαβάστε περισσότερα
 • ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ FRIGO-GLASS

  ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ FRIGO-GLASS

  • No Comment
  • 134 Views
  • 0 Like

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 8/6/17

  ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ FRIGO-GLASS

  Η ΓΣΕΕ καταγγέλλει την παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά της εταιρείας FRIGO-GLASS ΑΒΕΕ Κ.ΑΧΑΙΑΣ, η οποία προχώρησε στην επιβολή εκ περιτροπής εργασίας τριών ημερών, παρά το γεγονός ότι σε δύο πρόσφατες επιχειρησιακές συμβάσεις, είχε δεσμευτεί για πλήρη απασχόληση και εύρυθμη λειτουργία των εργασιακών σχέσεων στο εργοστάσιο. Η απόφαση της εταιρείας για λιγότερα μεροκάματα, έρχεται μετά και από σημαντικές μειώσεις στις αποδοχές των εργαζομένων, που άγγιξαν συνολικά το 26%, οδηγώντας τους στην εξαθλίωση. Η Συνομοσπονδία απαιτεί την άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο πρέπει να προχωρήσει στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων, αλλά και γενικότερα της κυβέρνησης, με δεδομένο το γεγονός ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση αναδιαρθρώνει τα δάνειά της, με σημαντική απομείωση - από τις ανακεφαλαιοποιημένες από τον ελληνικό λαό τράπεζες. Μάλιστα η εταιρεία, ενώ μιλά για συρρίκνωση της παραγωγής της, δανειοδοτείται με πρόσθετη χρηματοδότηση με το επιχείρημα της ανάπτυξης.

  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

  Διαβάστε περισσότερα
 • ΝΑ ΔΙΑΛΕΥΚΑΝΘΟΥΝ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 26/5/17

  ΝΑ ΔΙΑΛΕΥΚΑΝΘΟΥΝ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 26/5/17

  26/5/17

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

  ΝΑ ΔΙΑΛΕΥΚΑΝΘΟΥΝ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

   

  Η ΓΣΕΕ εκφράζει την οργή και την αγανάκτησή της για το νέο εργατικό ατύχημα, αυτή τη φορά στην εταιρεία υγραερίου TOP GAS στον Ασπρόπυργο, που είχε σαν αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών εργαζομένων, οι δύο εκ των οποίων νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση στην εντατική του Αττικού Νοσοκομείου.

  Απαιτούμε από το Υπουργείο Εργασίας και το ΣΕΠΕ να προχωρήσουν άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να διαλευκανθούν τα αίτια του ατυχήματος και να αποδοθούν ευθύνες όπου αυτές αναλογούν.

  Είναι αδιανόητο εν έτει 2017, εργαζόμενος να κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του ή πολλές φορές να τη χάνει, την ώρα που παλεύει για το μεροκάματο.

  Ευχόμαστε οι συνάδελφοι να βγουν νικητές από τη μάχη που δίνουν και δύναμη στις οικογένειές τους.

                                                                                                        ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

  Διαβάστε περισσότερα
 • ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ Η ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΖΟΥΡΑ 2.5.17

  ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ Η ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΖΟΥΡΑ 2.5.17

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  2/5/17

  ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ Η ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΖΟΥΡΑ

  Η ΓΣΕΕ καταγγέλει την εργοδοσία του ομίλου ΖΟΥΡΑ, η οποία προχωρά σε απολύσεις του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου των εργαζομένων .Μετά την καταπάτηση κάθε εργασιακού δικαιώματος, τις απολύσεις, τις δικαστικές διώξεις, η εργοδοσία της συγκεκριμένης επιχείρησης προχωρά τώρα σε απολύσεις συνδικαλιστών, σε μία προσπάθεια να «χτυπήσει» τη συνδικαλιστική δράση και κατ’ επέκταση τους οργανωμένους αγώνες για την προάσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων. Καλούμε το Υπουργείο Εργασίας να παρέμβει άμεσα και να σταματήσει την εργοδοτική αυθαιρεσία της συγκεκριμένης επιχείρησης, όπως αναλόγως πρέπει να πράττει όπου εμφανίζονται φαινόμενα εργοδοτικής ανηθικότητας.Τέτοιου είδους μεθοδεύσεις δεν μπορούν και δεν πρέπει να μείνουν αναπάντητες.

  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

  Διαβάστε περισσότερα
 • ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΑ ΔΙΑΡΚΩΣ ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΑ ΔΙΑΡΚΩΣ ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  • No Comment
  • 175 Views
  • 0 Like

  14/3/17

   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

  «ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΑ ΔΙΑΡΚΩΣ ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΩΝ

  ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

   

  Η ΓΣΕΕ αναμένει με ιδιαίτερη αγωνία τα αποτελέσματα των ελέγχων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, σχετικά με τις καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας για την παρουσία στα ATM «προσώπων εμπιστοσύνης» του εργοδότη, συνήθως ανθρώπων με βεβαρημένο ποινικό μητρώο, οι οποίοι «συνοδεύουν» τους εργαζόμενους κατά την ανάληψη του μισθού τους και αναλαμβάνουν να επιστρέψουν στα ταμεία της επιχείρησης μέρος, των  κατά τα άλλα, νόμιμων  αποδοχών του εργαζόμενου.

   Με την ίδια αγωνία αναμένουμε να δοθούν στο φως της δημοσιότητας και τα αποτελέσματα των ελέγχων που θα πραγματοποιούσε πριν από 1,5 περίπου μήνα το Σ.ΕΠ.Ε και για την περίπτωση των «Κουπονιών» που αντικαθιστούν επίσης μέρος της μισθοδοσίας των εργαζομένων.

  Το συγκεκριμένο απαράδεκτο φαινόμενο έρχεται με τη σειρά του να επιβεβαιώσει τη ζούγκλα στην οποία έχει μετατραπεί η αγορά εργασίας, με τους εργαζόμενους να βρίσκονται όμηροι σε αρκετές περιπτώσεις "ανήθικων" επιχειρηματιών.

  Τέτοιου είδους φαινόμενα δε συνάδουν με χώρα ευνομούμενη και δεν υπάρχει περιθώριο για καθυστερήσεις από τους εποπτικούς μηχανισμούς.

  Απαιτούμε από το Υπουργείο Εργασίας και το Σ.Ε.Π.Ε., να προχωρήσουν άμεσα σε συνεργασία, κυρίως με τις αστυνομικές και φορολογικές αρχές, στην πάταξη τέτοιου είδους παραβατικών ενεργειών.

  Η ΓΣΕΕ, σε συνεργασία με τις οργανώσεις – μέλη της, θα αναλάβει πρωτοβουλία συλλογής και καταγραφής παραβατικών πρακτικών, ώστε συλλογικά να διαβιβάζονται στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

                                                                                          ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

   

  Διαβάστε περισσότερα
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΑΛΟ ΤΗ ΓΣΕΕ ΚΑΙ…ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΑΧΟ ΤΟ ΔΝΤ

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΑΛΟ ΤΗ ΓΣΕΕ ΚΑΙ…ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΑΧΟ ΤΟ ΔΝΤ

  • No Comment
  • 236 Views
  • 0 Like

  1/8/16 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΑΛΟ ΤΗ ΓΣΕΕ ΚΑΙ...ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΑΧΟ ΤΟ ΔΝΤ

  Με αφορμή την νέα "θεσμικού" τύπου επίθεση που εξαπέλυσε το Υπουργείο Εργασίας σε βάρος της ΓΣΕΕ, αναφορικά με την κριτική μας για τη στάση, που όπως όλα δείχνουν, ΔΕΝ κρατά στην περίπτωση του εργοστασίου Φωσφορικών Λιπασμάτων Καβάλας, θέλουμε να δηλώσουμε ότι στα συνδικάτα δεν επιλέγουμε "αντιπάλους", αλλά ως εκ του καθήκοντός μας ασκούμε θεσμικό έλεγχο και κριτική στην εκάστοτε κυβέρνηση, στην εκάστοτε εκτελεστική εξουσία, για τις επιλογές της, για τα λάθη και τις παραλείψεις της. Είναι προφανές, γεγονός που προκύπτει από τις επαναλαμβανόμενες συκοφαντικές επιθέσεις που δεχόμαστε (πλέον υπάρχουν και δικαστικές αποφάσεις που το επιβεβαιώνουν), ότι η Κυβέρνηση έχει διαλέξει για αντίπαλο τη ΓΣΕΕ και...κατά περίπτωση σύμμαχο το ΔΝΤ. Δεν μπορεί να εξηγηθεί διαφορετικά η στάση Κυβερνητικών στελεχών, να επιτίθενται άλλοτε με ψεύδη, ύβρεις και συκοφαντικά δημοσιεύματα και άλλοτε με προβοκατόρικα σχόλια εναντίον της Συνομοσπονδίας, ενεργώντας κατά παρέκκλιση του θεσμικού τους ρόλου. Στην περίπτωση του εργοστασίου των Λιπασμάτων Καβάλας, το Υπουργείο Εργασίας, περιορίζεται τους τελευταίους 4 μήνες σε επαναλαμβανόμενες άκαρπες συζητήσεις με την αδιάλλακτη εργοδοσία, ενώ θα έπρεπε να έχει έγκαιρα προχωρήσει τόσο στην επίσημη κατάρτιση Δελτίων Εργατικής Διαφοράς με την αναφορά όσων έχει ήδη δημοσιοποιήσει με δελτία τύπου και ανυπόγραφα ενημερωτικά σημειώματα ότι προκύπτουν ως στοιχεία (μεταβίβαση δραστηριοτήτων επιχείρησης, μη τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας διαβούλευσης και ενημέρωσης των εκπροσώπων των εργαζομένων για την μεταβίβαση αυτή, μη τήρηση διαδικασίας πριν την επιβολή του μέτρου της διαθεσιμότητας), όσο και συνακόλουθα στην επιβολή κυρώσεων στον παραβάτη εργοδότη, όπως προβλέπεται ρητά από τη νομοθεσία, που το Υπουργείο….επικαλείται ότι δεν υπάρχει (άρθρο 7 ΠΔ 156/1994, άρθρο 9 ΠΔ 178/2002, άρθρο 8 ΠΔ 240/2006). Τι κάνει το Υπουργείο Εργασίας; Εγκαινιάζει μια νέα εποχή ουδετερότητας και μη επιβολής προστίμων, καθώς αρνείται μέχρι σήμερα στην περίπτωση των Φωσφορικών Λιπασμάτων Καβάλας να συντάξει επίσημα Δελτία Εργατικής Διαφοράς μετά από τις τριμερείς συναντήσεις, στα οποία να καταγράφονται επίσημα οι θέσεις του και δεν επιβάλει τις προβλεπόμενες ρητά από το νόμο κυρώσεις στον παραβάτη εργοδότη, δίνοντας αντίστοιχο μήνυμα σε όλες τις επιθεωρήσεις εργασίας ανά την Ελλάδα. Σε αυτό ακριβώς το επίμαχο σημείο έγκειται και η κριτική της ΓΣΕΕ, η οποία όχι μόνο δεν είναι "απούσα", όπως ψευδώς ισχυρίζεται το Υπουργείο Εργασίας, αλλά βρίσκεται από την πρώτη κιόλας στιγμή στο πλευρό των αγωνιζόμενων εργαζομένων, με φυσική παρουσία στελεχών της σε όλες τις δράσεις, τις κινητοποιήσεις, τις συναντήσεις, με νομική εκπροσώπηση σε όλα τα δικαστήρια, με συνδικαλιστική και οικονομική υποστήριξη των απεργών. Αυτή η παρουσία θεωρείται "ενοχλητική" για το Υπουργείο Εργασίας και τους, το οποίο εξακολουθεί να δικαιολογεί την απραξία του ισχυριζόμενο ότι ευθύνεται "το νομοθετικό πλαίσιο που έχει υφανθεί, τα τελευταία χρόνια" και ότι τάχα "αγωνίζεται, μέσω των διαπραγματεύσεων που είναι σε εξέλιξη, να αλλάξει η κυβέρνηση". Ας γίνει και το παράδειγμα των εργαζομένων στα Φωσφορικά Λιπάσματα Καβάλας με τις απολύσεις των εργαζομένων και των εκλεγμένων εκπροσώπων τους, τον εργοδοτικό απεργοσπαστικό μηχανισμό και τις συλλήψεις συνδικαλιστικών εκπροσώπων, μήνυμα για τις αλλαγές που έχουν συμφωνηθεί με το 3ο μνημόνιο να γίνουν σε βάρος των εργαζομένων. Ας αποφασίσουν, επιτέλους, στην Κυβέρνηση και στο Υπουργείο Εργασίας, ποιο δρόμο θα ακολουθήσουν. Το δρόμο της υπεράσπισης των εργασιακών δικαιωμάτων, εφαρμόζοντας χωρίς παρεκκλίσεις και υπεκφυγές τους νόμους του κράτους ή το δρόμο της ανοχής σε φαινόμενα "ανήθικης επιχειρηματικότητας" και το δρόμο των κατά περίπτωση συμμαχιών με το ΔΝΤ;

  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

  Διαβάστε περισσότερα
 • ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΣΕΕ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΣΕΕ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  • No Comment
  • 150 Views
  • 0 Like

  19/7/2016

  ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΣΕΕ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Η ΓΣΕΕ και οι εργοδοτικές οργανώσεις με πάρα πολύ κόπο και προσπάθεια, γιατί υπήρχαν διαφορές, καταλήξαμε σ’ ένα ελάχιστο σημείο συμφωνίας που αφορά στα εργασιακά, που βρίσκονται όπως ξέρετε στη διαπραγμάτευση,Σεπτέμβρη-Οκτώβρη.

  Ουσιαστικά η συμφωνία είναι η επικύρωση δύο άλλων συμφωνιών, που έγιναν υπό την αιγίδα του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, η μία το 2014 στη Γενεύη, η άλλη στο Ζάππειο το Νοέμβρη του 2015.

  Γι’ αυτό στη συμφωνία, σ' αυτή που καταλήξαμε σήμερα, επισυνάπτονται και οι αποφάσεις εκείνες ως αναπόσπαστο κομμάτι της συμφωνίας και αναφέρονται στη μη απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων, να μην επανέλθει το λοκ-αουτ, όπως στο απώτατο παρελθόν υπήρχε και μιλούμε και για τις Ελεύθερες Συλλογικές Διαπραγματεύσεις και να περάσει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση στα χέρια εργοδοτών - εργαζομένων και όχι στο κράτος και οι κλαδικές συλλογικές συμβάσεις να έχουν επεκτασιμότητα.

  Νομίζω ότι εργοδότες, εργαζόμενοι και κυβέρνηση, μετά από αυτήν τη συμφωνία, έχουν ένα καθήκον.

  Οι εργοδότες να μην υπαναχωρήσουν, να μην υπάρξουν δεύτερες σκέψεις. Η Κυβέρνηση να προωθήσει αυτή τη συμφωνία και να είναι πραγματικό ανάχωμα και όχι μια νοητή κόκκινη γραμμή.

  Και εμείς ως συνδικάτα, να κινηθούμε, να ενημερώσουμε τους εργαζόμενους και να είναι σε εγρήγορση, γιατί το Φθινόπωρο τα πράγματα σίγουρα είναι δύσκολα.

  Ερώτηση δημοσιογράφου:Θα δούμε τις διαφοροποιήσεις αποτυπωμένες κάπου ή περιμένουμε να κατατεθεί ένα υπόμνημα στην επιτροπή στο επίπεδο συμφωνίας;

  Υπάρχει και μια διαδικασία την οποία προτείνουμε στην Κυβέρνηση για ακόμη πιο λεπτομερή βήματα διαπραγμάτευσης και ενημέρωσης. Αφορά εξειδίκευση κάποιων πραγμάτων τα οποία δεν είναι εύκολο και από νομική άποψη δεν μπορούσαν να συμπεριλαμβάνονται σ' ένα πολιτικό κείμενο δήλωση. Αυτό όμως που έχει αξία είναι ότι δύο κορυφαίες συμφωνίες που υπήρξαν μαζί με το Διεθνές γραφείο Εργασίας, είναι αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της δήλωσης που κάνουμε.

  Ερώτηση δημοσιογράφου:Θα ζητηθεί η πολιτική επικύρωση από τα υπόλοιπα κόμματα;

  Εμείς τη ζητούμε και είναι δεδομένο το αίτημά μας και φαντάζομαι ότι τα κόμματα του Δημοκρατικού τόξου, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, έχουν συμμετάσχει σε ανάλογες συζητήσεις είτε στη Γενεύη, είτε στο Ζάππειο και θα προστρέξουν να στηρίξουν αυτήν την κοινή δήλωση της ΓΣΕΕ και των εργοδοτικών οργανώσεων.

  Ερώτηση δημοσιογράφου:Είπατε ότι η συμφωνία έγινε με πολύ κόπο. Σε ποια σημεία υπήρξε δηλαδή διαφωνία;

  Υπάρχουν πάρα πολλές λεπτομέρειες που αφορούν στον Οργανισμό Μεσολάβησης, στην επεκτασιμότητα, μετενέργεια, συρροή. Υπάρχουν πολλοί νομικοί όροι που δεν είναι γνωστοί σε πολύ κόσμο και δεν μπορούν να απασχολήσουν αυτή τη στιγμή μια δημόσια δήλωση.

  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

  Διαβάστε περισσότερα
 • ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΣΕΕ-Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων έξω από το Υπ. Εργασίας

  ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΣΕΕ-Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων έξω από το Υπ. Εργασίας

  • No Comment
  • 180 Views
  • 0 Like

  21.6.2016

  ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΣΕΕ

  Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων έξω από το Υπ. ΕργασίαςΌπως γνωρίζετε η επιτροπή αυτή συστήθηκε κατ' εφαρμογή της συμφωνίας πουέκανε η Κυβέρνηση με το τρίτο μνημόνιο και ξανάνοιξε το γνωστό θέμα τωνεργασιακών, δηλαδή καθεστώς ομαδικών απολύσεων, συλλογικέςδιαπραγματεύσεις, lock out και απεργιακός νόμος. Εμείς καταθέσαμε τις απόψειςμας, που είναι αυτές που είχαμε συνομολογήσει ως κοινή άποψη τον Όκτώβρη του2014, στη Γενεύη, υπό την προεδρία του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Θεωρούμε ότι οι επιδιώξεις των δανειστών κι όσους προσέρχονται σε κάποιεςτέτοιες απόψεις, θέλουν να οδηγήσουν σε περεταίρω μείωση της αμοιβής τηςεργασίας, σε περεταίρω απορρύθμιση μιας αγοράς η οποία ούτως ή άλλως είναιεντελώς διαλυμένη, καθώς όπως εσείς οι άνθρωποι των μέσων γνωρίζετε, οι πιοπολλοί εργαζόμενοι έχουν δύο και τρεις μήνες να πληρωθούν, πόσο δε μάλλον ναέχουν στοιχειώδη συλλογική προστασία, όπως απαιτεί το δίκαιο και η λογική. Θα σας έλεγα εν κατακλείδι αυτό που είπαμε με επιστημονικά επιχειρήματα καιστην επιτροπή των καθηγητών, είναι αυτό που θέλουμε στην Ελλάδα, δηλαδή ότιδεν θέλουμε διαφορετική μεταχείριση, θέλουμε να γίνουμε και στο εργατικό δίκαιοκαι στις συλλογικές διαπραγματεύσεις, μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Τώρα με αυτά που συμβαίνουν στη χώρα μας, είμαστε η χειρότερη χώρα τηςΑφρικανικής και Ασιατικής Ηπείρου.Ερώτηση Δημοσιογράφου: Οι απαιτήσεις της τρόικας είναι γνωστές, οι απαιτήσειςτης επιτροπής δεν σας έγιναν γνωστές; Η επιτροπή σύμφωνα με αυτά που λένε, είναι ανεξάρτητοι επιστήμονες, που μεβάση την εντολή που έχουν πάρει, στα ζητήματα που σας προανέφερα, θα πουνποιες είναι οι καλύτερες ευρωπαϊκές πρακτικές. Αλλά συγνώμη, γι' αυτό τους είπαλίγο ειρωνικά, υπάρχει καλή ευρωπαϊκή πρακτική στην απελευθέρωση τωνομαδικών απολύσεων, σε μια χώρα με 30% ανεργία; Νομίζω ότι είναι αστείο ναμιλούμε για ομαδικές απολύσεις, για να κάνουμε δηλαδή αυτό που θέλουν όπωςενδεχομένως οι τράπεζες τώρα ή αύριο στις δημόσιες επιχειρήσεις που θαιδιωτικοποιηθούν. Δηλαδή και τη στοιχειώδη προστασία που έχουν οι εργαζόμενοινα τη χάσουν.Ερώτηση Δημοσιογράφου: Δηλαδή η απάντηση των συνδικάτων σε όσα απαιτούνοι δανειστές είναι όχι;Προφανώς και ιδίως στην περαιτέρω διάλυση του συλλογικού πλαισίου προστασίαςτων εργαζομένων. Αλλά σας λέω ότι η δική μας σημαντική γραμμή άμυνας και δενθα πω κόκκινες γραμμές, γιατί έχουν εξευτελιστεί πλέον αυτές οι εκφράσεις, είναιαυτό που συνομολογήσαμε με την προεδρία του ILO στη Γενεύη το 2014. Πίσω από αυτό ουδείς δικαιούται να πάει. 

  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

  Διαβάστε περισσότερα
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

  • No Comment
  • 442 Views
  • 0 Like

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  14.6.16

  ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

   Με παράνομες, αυθαίρετες και αντεργατικές πρακτικές, η εργοδοσία των Φωσφορικών Λιπασμάτων Καβάλας, συνεχίζει το έργο εξόντωσης των εργαζομένων.Μετά τις απολύσεις μόνιμου προσωπικού, τις περικοπές, την εξώθηση σε παραίτηση και την επαναπρόσληψη μέσω υποεταιρειών που έχει δημιουργήσει, η διοίκηση των φωσφορικών λιπασμάτων, θέτει τώρα σε αναγκαστική άδεια, στην ουσία δηλαδή εκτός εργασίας, περίπου 200 εργαζόμενους.Η ΓΣΕΕ στηρίζει τον δίκαιο αγώνα των εργαζομένων στα Φωσφορικά Λιπάσματα Καβάλας, και καταγγέλλει τη διοίκηση της εταιρείας, διευθυντής της οποίας έφτασε στο σημείο να τραυματίσει με το αυτοκίνητό του δύο εργαζόμενους, οι οποίοι μαζί με συναδέλφους τους διαμαρτύρονταν στην είσοδο του εργοστασίου.Απαιτούμε την άμεση παρέμβαση των ελεγκτικών μηχανισμών του Υπουργείου Εργασίας και όλων των αρμοδίων υπηρεσιών, ώστε να δοθεί οριστικό τέλος στο γολγοθά των εργαζομένων και να σταματήσει η επιχείρηση καταπάτησης κάθε εργασιακού δικαιώματος από την εργοδοσία της επιχείρησης.Είναι αδιανόητο η διοίκηση των φωσφορικών λιπασμάτων να παρανομεί και να χρησιμοποιεί όλου του είδους «επιχειρηματικά τερτίπια», με τους εργαζόμενους να μένουν απροστάτευτοι και την κυβέρνηση…….απλά να παρακολουθεί….                                                                                       ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

  Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΓΣΕΕ

Διεύθυνση: Πατησίων 69 & Αινιάνος 2, 10434 Αθήνα

Ταχυδρομική θυρίδα: ΤΘ 3626, ΤΚ 10210

e-mail: [email protected]

τηλέφωνο: 210-8202100

fax: 210-8202186, 210-8202187

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

e-mail: [email protected]

τηλέφωνο: 210-8202296

fax: 210-8202144