• ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΓΣΕΕ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΓΣΕΕ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

  • No Comment
  • 207 Views
  • 1 Like

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  5/6/18

  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΓΣΕΕ

  ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

  “Αλλάξτε πολιτική, κανένας νέος δεν θα επιστρέψει στη χώρα με εργασιακές συνθήκες γαλέρας»

  Άμεση ανάσχεση των καταστροφικών για τους νέους, υφεσιακών πολιτικών λιτότητας που συνεχίζονται από την παρούσα κυβέρνηση και αύξηση των μισθών και των εισοδημάτων ως η μόνη επιλογή με ισχυρό σωρευτικά επεκτατικό αποτέλεσμα, ζήτησε ο Γραμματέας Νεολαίας ΓΣΕΕ Γιάννης Πούπκος, στην παρέμβασή του, στη Βουλή στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, παρουσία του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιου Ηλιόπουλου. «Το τρίπτυχο μισή δουλειά, μισός μισθός και ελάχιστη σύνταξη δεν οδηγεί πουθενά» τόνισε. Αναφέρθηκε σε προσπάθεια εξωραϊσμού των πραγματικών στοιχείων που αφορούν στη νεανική ανεργία και παράλληλα στην έκρηξη της μερικής, φθηνής και ανασφάλιστης εργασίας για χιλιάδες νέους. Χαρακτήρισε ντροπή τη συνέχιση της εφαρμογή του υπο-κατώτατου μισθού για τους νέους κάτω των 25 ετών καθώς και το γεγονός ότι η αγορά εργασίας ζητά αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προσφέρει εργασία για απόφοιτο Λυκείου και ταυτόχρονα προσφέρει αμοιβές – μισθό κατώτερο του αποφοίτου Γυμνασίου. Αυτό οδηγεί στη σημαντική διόγκωση του φαινομένου brain drain για τη χώρα.

  Την ίδια στιγμή 670.000 είναι οι NEETS, οι νέοι εκτός αγοράς εργασίας και εκτός εκπαίδευσης, δείκτης 27,1 % που αποτελεί τον υψηλότερο δείκτη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα ως χώρα έχουμε τον χαμηλότερο δείκτη δια βίου επαγγελματικής εκπαίδευσης  σε ευρωπαϊκό επίπεδο (3% όταν ο στόχος είναι 15% για το 2020).

  Επισυνάπτεται η σχετική ομιλία

                                                                                         ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

   

  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΓΣΕΕ

  ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

  Η υφεσιακή πολιτική λιτότητας που ακολουθείται σήμερα είναι καταστροφική για όλους τους πολίτες και κυρίως για τους νέους ανθρώπους, διότι έχει οδηγήσει

  o στην κατακόρυφη αύξηση της ανεργίας και κυρίως της νεανικής ανεργίας. Το κύριο στοιχείο που επηρεάζει την αγορά εργασίας και τους νέους στη χώρα μας είναι η έλλειψη επαρκούς ζήτησης από την πλευρά των επιχειρήσεων,
  o στην ανεπαρκή ενσωμάτωση των νέων στην οικονομία, γεγονός που έχει τεράστιεςκοινωνικές συνέπειες και προκαλεί μεγάλες οικονομικές απώλειες, οι οποίες μάλιστα,σύμφωνα με τις αναλύσεις, κυμαίνονται από 2% έως 3,5% του ΑΕΠ,
  o στην έκρηξη της μερικής, φθηνής και ανασφάλιστης εργασίας για χιλιάδες νέους ανθρώπους, οι οποίοι, εφόσον καταφέρουν να βρουν εργασία, αναγκάζονται να εργαστούν με πολύ χαμηλούς μισθούς και υπό καθεστώς επισφαλών και μη αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και το χαρακτηριστικό παράδειγμα της καταστροφικής πολιτικής απέναντι στους νέους ανθρώπους που είναι η εφαρμογή του υπο-κατώτατου μισθού για τους νέους κάτω των 25 ετών.

  Το 2009 οι προσλήψεις με ευέλικτες μορφές εργασίας αντιστοιχούσαν στο 21% του συνόλου των προσλήψεων, το 2017 αντιστοιχούν στο 54,9%. Η σημαντική ενίσχυση της επισφαλούς απασχόλησης επηρεάζει τη μεταβολή των μισθών, αφού, όπως δείχνουν τα στοιχεία ο μέσος μισθός των απασχολουμένων με μερική απασχόληση το 2017 ήταν 397,67 ευρώ. Η εξέλιξη αυτή επιφέρει σοβαρές μακροοικονομικές επιπτώσεις, καθώς ουσιαστικά λειτουργεί ως κρυφός μηχανισμός λιτότητας και πρέπει να σταματήσει άμεσα και να αντιστραφεί.

  o στην αναγκαστική μετανάστευση εξειδικευμένου προσωπικού (κυρίως νέων ανθρώπων) προς τις βόρειες χώρες της Ε.Ε. (brain drain). Περισσότεροι από 250.000 νέοι έφυγαν από την Ελλάδα. Πρόκειται για νέους, με ανώτερη μόρφωση και υψηλό βαθμό εξειδίκευσης. Η γενιά αυτή των σύγχρονων Ελλήνων μεταναστών έχει ονομαστεί «generation E». Αυτό έχειαποτέλεσμα η χώρα μας να στερείται το πιο σημαντικό της ανθρώπινο κεφάλαιο πάνω στο οποίο θα έπρεπε να στηριχθεί η ανάπτυξη.

  Ένας δείκτης ντροπή επίσης της χώρας μας είναι αυτός που αφορά στην «κάθετη αναντιστοιχία».

  Σύμφωνα με την έρευνα του ΚΑΝΕΠ – ΓΣΕΕ, το 30,4% των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που είχαν εργασία το 2015, δούλευε σε θέση κατώτερη των προσόντων του, δηλ. σε θέση που υπολείπεται του μορφωτικού του επιπέδου.

  Κατά συνέπεια η αγορά εργασίας έχει επίπεδο τεχνολογικής εκπαίδευσης χαμηλότερο από το προσφερόμενο και δεν ανταμείβει το επίπεδο τεχνολογικής εξειδίκευσης των αποφοίτων της τριτοβάθμιάς εκπαίδευσης.

  Η αγορά εργασίας ζητά αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προσφέρει εργασία για απόφοιτο Λυκείου και ταυτόχρονα προσφέρει αμοιβές – μισθό κατώτερο του αποφοίτου Γυμνασίου.

  Αυτό οδηγεί στη σημαντική διόγκωση του φαινομένου brain drain για τη χώρα.

  Την ίδια στιγμή 670.000 είναι οι NEETS, οι νέοι εκτός αγοράς εργασίας και εκτός εκπαίδευσης (από τους 2,5 εκατομ. νέους Έλληνες μεταξύ 15-34 ετών), δείκτης 27,1 % που αποτελεί τονυψηλότερο δείκτη σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

  Σύμφωνα με τους Νέους της ΓΣΕΕ, για την αντιστροφή αυτής της κατάστασης απαιτείται μια εναλλακτική πολιτική που να έχει στο επίκεντρό της τον εργαζόμενο, την αύξηση της πλήρους και σταθερής απασχόλησης και των εισοδημάτων, την ενίσχυση της προστασίας των εργατικών και των κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων. Πολιτική με κέντρο βάρους την ανάπτυξη, η οποία πρέπει να είναι άμεσα συνδεδεμένη  με τη δημιουργία μακροπρόθεσμων, βιώσιμων θέσεων εργασίας που θα παρέχουν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και αμοιβές.

  Χρειάζεται λοιπόν η άμεση αντιστροφή κάθε υφεσιακής διαδικασίας, η ανακοπή κάθε μορφής λιτότητας και παράλληλα η ενεργοποίηση μηχανισμών δημιουργίας εισοδημάτων που θα δημιουργήσει επεκτατικές τάσεις στον πραγματικό τομέα και θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης.

  Μηχανισμοί δημιουργίας εισοδημάτων αποτελούν η αύξηση των επενδύσεων και των μισθών.

  Η αύξηση των επενδύσεων είναι εξαιρετικάαβέβαιη, Οι επενδύσεις έχουν σταθεροποιηθεί σε ένα επίπεδο σχεδόν 60% χαμηλότερο από αυτό του πρώτου τρίμηνου του 2008 κάνονταςεμφανές το τεράστιο επενδυτικό κενό στο οποίοέχει εισέλθει η χώρα. Η δημοσιονομική λιτότητα και η εφαρμογή της πολιτικής της εσωτερικής υποτίμησης δεν έχουν οδηγήσει στην τόνωση των παραγωγικών επενδύσεων.

  Άρα βραχυπρόθεσμα αυτό που απομένει είναι η αύξηση του κατωτάτου μισθού, η επαναφορά των κλαδικών συμβάσεων για να ενισχυθεί η αύξηση στο σύνολο της οικονομίας και να έχει ισχυρότερο θετικό αποτέλεσμα το ΑΕΠ.

  Χρειάζεται λοιπόν ένα ισχυρό σοκ απασχόλησης και εισοδημάτων η χώρα. Η αύξηση της απασχόλησης και των αμοιβών είναι η μόνη επιλογή με ισχυρό και σωρευτικά επεκτατικό αποτέλεσμα.

  Αντίθετα η επέκταση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης με χαμηλές αμοιβές ως στρατηγική μείωσης του κόστους εργασίας, σε ενα πλαίσιο απουσίας επενδύσεων και τεχνολογικού εκσυγχρονισμού, δεν συμβάλει στη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, γεγονός που επιδεινώνει περαιτέρω την απασχόληση και αυξάνει την ανεργια.

  Άμεση προτεραιότητα είναι η δημιουργία ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου προκειμένου να επιτευχθεί μεσοπρόθεσμα η διεύρυνση της παραγωγικής βάσης και η δημιουργία θέσεων εργασίας. Χρειάζεται μια εθνική, κοινωνική αναπτυξιακή συμφωνία στην οποία δεν μπορεί να είναι απούσα η νέα γενιά της πατρίδας μας ούτε φυσικά οι κοινωνικοί εταίροι.

  Στην επιτυχία αυτού του νέου παραγωγικού αναπτυξιακού μοντέλου θα πρέπει στη συνέχεια να προσανατολιστούν η οικονομική και η εκπαιδευτική πολιτική της χώρας. Στην Ελλάδα δυστυχώς γίνεται το αντίστροφο.

  Πρώτα πρέπει να οριστεί ποιες θέσεις εργασίας πρέπει να δημιουργηθούν και στη συνέχεια θα πρέπει να προσανατολιστούν στο στόχο αυτό η τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης.

  Στη Ελλάδα η επαγγελματική εκπαίδευση είναι πλήρως υποβαθμισμένη.  

  Έχουμε τον χαμηλότερο δείκτη δια βίου επαγγελματικής εκπαίδευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο (3% όταν ο στόχος είναι 15% για το 2020).

  Η συνεχής απαξίωση στην κοινωνική συνείδηση της Επαγγελματικής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και του τεχνολογικού τομέα ης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν αποτελεί στρατηγική επιλογή της χώρας, αλλά σημαντικότατη παθογένεια ενός συστήματος που έχει ήδη προσπεραστεί από την πραγματικότητα.

  Την ίδια στιγμή, η εμπλοκή των κοινωνικών εταίρων και των επαγγελματικών συλλογικοτήτων στο σχεδιασμό και στη διαμόρφωση των 67 προγραμμάτων σπουδών, του πλαισίου λειτουργίας του εξειδικευμένου ανά ειδικότητα θεσμού της μαθητείας και της πιστοποίησης των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων ανά κλάδο και ειδικότητα της Επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς και η σύνδεσή τους με τα αντίστοιχα επαγγελματικά περιγράμματα είναι εμφανώς υποτιμημένη, αν όχι ανύπαρκτη. Αυτό πρέπει άμεσα να διορθωθεί.

  Είναι επιτακτική η ανάγκη ανάληψης συντονισμένων δράσεων, εθνικών πρωτοβουλιών και ενίσχυσης των ενεργών πολιτικών απασχόλησης. Σε καμία περίπτωση, όμως, οι πολιτικές αυτές δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως «εργαλείο» είτε καταστρατήγησης θεμελιωδών εργασιακών, κοινωνικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων, είτε περαιτέρω επέκτασης της ευελιξίας καιαντικατάστασης του υπάρχοντος εργατικού δυναμικού με «φθηνότερη» και ανασφάλιστη απασχόληση.

  Αλλιώς θα συνεχίσουμε ανακυκλώνουμε την ανεργία ή θα καταλήξουμε σε μια ανάπτυξη χωρίς πραγματική αύξηση της απασχόλησης(jobless growth) και θα έχουμε μια ακόμη χαμένη γενιά.

  Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να ενισχυθούν τα προγράμματα απασχόλησης νέων και ο θεσμός του «Youth Guarantee», δηλαδή η πολιτική της «Εγγύησης της Νεολαίας» που διασφαλίζει σε κάθε νέο, το δικαίωμα σε θέση εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης 4 μήνες μετά το τέλος των σπουδών του ή 4 μήνες αφότου έχει χάσει την δουλειά του, στα πρότυπα αντίστοιχωνπολιτικών που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες της Ε.Ε.

  Για τα προγράμματα για τους νέους που εφαρμόζονται πρέπει, πέραν των άλλων, να υπάρχει δέσμευση του εργοδότη για τη διατήρηση του προσωπικού της επιχείρησης ώστε να μην λειτουργούν ως μηχανισμός υποκατάστασης του υφιστάμενου προσωπικού από τους «φθηνότερους» ωφελούμενους-εργαζόμενους του Προγράμματος, γεγονός που θα επιφέρει εκ διαμέτρου αντίθετα αποτελέσματα από τα προσδοκώμενα και φυσικά έλεγχος (monitoring) και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των διαφόρων προγραμμάτων (π.χ. τι ποσοστό από αυτούς πουεκπαιδεύτηκαν ή εργάστηκαν παρέμειναν τελικά στην επιχείρηση και για πόσο διάστημα, αν υπήρξε αυξημένη προστιθέμενη αξία στην ενίσχυση της επαγγελματικής σταδιοδρομίαςτων ωφελουμένων, αν υπάρχει αντιστοίχιση των δεξιοτήτων που απέκτησαν με τις σύγχρονεςανάγκες της αγοράς εργασίας ώστε να υπάρξει μείωση της ανεργίας).

  Θα ήθελα εδώ να επισημάνω τις υψηλού επιπέδου έρευνες τόσο του ΙΝΕ – ΓΣΕΕ όσο και του ΚΑΝΕΠ - ΓΣΕΕ στις οποίες εμπεριέχονται πολύ χρήσιμα συμπεράσματα, τις ετήσιες και ενδιάμεσες εκθέσεις για την ελληνική οικονομία καθώς και τις προτάσεις του ΙΝΕ για τον Ανασχεδιασμό των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης, οι οποίες είναι δημοσιευμένες και υπάρχουν στα αντίστοιχα site.

  Επίσης θα ήθελα να αναφερθώ σε μία πρόσφατη πρωτοβουλία της Νεολαίας ΓΣΕΕ. Νέοι συνδικαλιστές από την περιοχή της Μεσογείου, εκπρόσωποι των Συνδικαλιστικών Συνομοσπονδιών των χωρών μας, συναντηθήκαμε στην Αθήνα, στην ΓΣΕΕ, με σκοπό να συζητήσουμε τα κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι άνθρωποι στις χώρες μας, να ενώσουμε τις φωνές μας  και να συντονίσουμε τη δράση μας και καταλήξαμε σε ένα κοινό κείμενο με προτάσεις για τα θέματα των νέων εργαζομένων και της ανεργίας των νέων (ανάρτηση σε σχετικό site).

  Κλείνοντας, με τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις που ανέπτυξα παραπάνω, πιστεύουμε ότι θα καταστεί δυνατό να ξεφύγουν οι νέοι άνθρωποι από το εργασιακό περιθώριο στο οποίο βρίσκονται και να αντιμετωπιστούν τα οξυμένα προβλήματα φτώχειας, υλικής υστέρησης και κοινωνικού αποκλεισμού που βιώνουν σήμερα.

  Βέβαια θα ήθελα να δηλώσω ότι βλέποντας να συνεχίζεται η εφαρμογή των πολιτικών λιτότητας και ύφεσης, οι οποίες κινούνται σε αντίθετη κατεύθυνση με τις δικές μας προτάσεις, δεν μπορώ να πω ότι είμαι αισιόδοξος.

  Είμαι όμως βέβαιος ότι κανένας νέος άνθρωπος δεν θα επιστρέψει σε μια χώρα με μισθούς Βουλγαρίας και με εργασιακές συνθήκες γαλέρας.

  Το τρίπτυχο μισή δουλειά, μισός μισθός και ελάχιστη σύνταξη δεν οδηγεί πουθενά.

  Διαβάστε περισσότερα
 • ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

  ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

  • No Comment
  • 380 Views
  • 0 Like

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Αθήνα, 12 Ιουνίου 2017

   

  Λόγω του έκτακτου Υπουργικού Συμβουλίου που ορίστηκε για την Τρίτη 13 Ιουνίου και συμπίπτει με την ημερίδα – παρέμβαση του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ με θέμα: «Η 2η αξιολόγηση και η προοπτική της οικονομίας», και κατόπιν συμφωνίας του συνόλου των ομιλητών, η πραγματοποίηση της εν λόγω εκδήλωσης μετατίθεται χρονικά και θα διεξαχθεί σε νέα ημερομηνία που θα ανακοινωθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες.

  Διαβάστε περισσότερα
 • Η ΓΣΕΕ ΖΗΤΑ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΔΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – ΚΡΙΣΙΜΗ Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΣΕ

  Η ΓΣΕΕ ΖΗΤΑ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΔΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – ΚΡΙΣΙΜΗ Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΣΕ

  • No Comment
  • 119 Views
  • 0 Like

  31/3/2017

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Η ΓΣΕΕ ΖΗΤΑ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΔΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ –

  ΚΡΙΣΙΜΗ Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΣΕ

   

  Η τραγική κατάσταση σύγχρονης δουλείας και καταναγκαστικής εργασίας στον αγροτικό τομέα στην Ελλάδα επισφραγίσθηκε ως γεγονός με την ομόφωνη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) για τους εργάτες γης της Μανωλάδας, των οποίων η ίδια η ζωή απειλήθηκε όταν διεκδίκησαν ανθρώπινες συνθήκες εργασίας και τα δεδουλευμένα τους.

  Η απόφαση του ΕΔΔΑ, με την οποία διαπιστώνεται παραβίαση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου από τη μη αποτελεσματική προστασία θυμάτων καταναγκαστικής εργασίας και συνθηκών εμπορίας ανθρώπων και επιδικάζεται αποζημίωση στους προσφεύγοντες, αναδεικνύει με τον πλέον γλαφυρό τρόπο τις συνθήκες  γαλέρας της μισθωτής εργασίας στον αγροτικό τομέα στη χώρα μας, την ανεπάρκεια της προστασίας των θυμάτων εργασιακής εκμετάλλευσης στην Ελλάδα,  όπως και τη στάση και τα επιχειρήματα του ελληνικού Κράτους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας στο Στρασβούργο σαν να μην υπήρχε ή να μην αντιλαμβανόταν την έκταση της μάστιγας αυτής.

  Η ΓΣΕΕ συγχαίρει την προσπάθεια και το σθένος των προσφευγόντων αλλοδαπών εργατών γης, όπως και την αφοσίωση των οργανώσεων που ανέλαβαν τη στήριξη όλο αυτό το διάστημα και τη νομική τους εκπροσώπηση τόσο στην Ελλάδα, όσο και το Δικαστήριο του Στρασβούργου.

  Η Συνομοσπονδία επανέρχεται για μία ακόμα φορά και τονίζει ότι η παραβατικότητα στην εργασία στον αγροτικό τομέα είναι ανέλεγκτη και ότι οι εργασιακές «Μανωλάδες» και η αδήλωτη εργασία εξακολουθούν να επικρατούν σε όλη την επικράτεια, καθώς παραμένουν αόρατες οι συνθήκες δουλείας και οι κίνδυνοι ακόμα και για τη ζωή των εργατών γης. Τονίζουμε ότι:

  • Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ και διεθνών οργανισμών αυτή την στιγμή περίπου 500.000 μετανάστες διαμένουν στην χώρα μας χωρίς άδειες διαμονής σε ισχύ, εφόσον την τελευταία 5ετίαλόγω των συνεπειών της ύφεσης και της κρίσης έχει από-νομιμοποιηθεί το καθεστώς διαμονής τουλάχιστον 200.000 μόνιμα εγκατεστημένων μεταναστών.
  • Τα ποσοστά ανασφάλιστης εργασίας, ιδίως στον πρωτογενή τομέα, υπερβαίνουν σε ορισμένες περιοχές και το 60%, αποκαλύπτοντας την πάγια κρατική και εργοδοτική ανοχή σε φαινόμενα εκτεταμένης αδήλωτης ή ανασφάλιστης εργασίας και εισφοροδιαφυγής. Η μέθοδος της ασφάλισης της μισθωτής εργασίας στην αγροτική οικονομία εργασίας με «εργόσημο», εφόσον δεν συνοδεύεται από ισχυρά κίνητρα και κυρίως αντικίνητρα προς την εργοδοτική πλευρά, έχει ως αποτέλεσμα την δραματική συρρίκνωση κατά 50% την τελευταία πενταετία ακόμη και του εξαιρετικά μικρού αριθμού των ασφαλισμένων εργατών γης στον ΟΓΑ.
  • Η αδυναμία, αλλά και η απροθυμία ελέγχων από τα συναρμόδια Υπουργεία Εργασίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και το πρακτικά ανεφάρμοστο των προβλεπόμενων ποινών στους παραβάτες εργοδότες, ιδίως σε ό,τι αφορά στην εργασία των μεταναστών χωρίς χαρτιά, διαμορφώνει ένα περιβάλλον ανομίας και εργασιακής βαρβαρότητας. Οι απάνθρωπες συνθήκες απασχόλησης και η συστηματική παραβίαση των κατώτατων αμοιβών, του εργάσιμου χρόνου και των συνθηκών υγείας και ασφάλειας (σε ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες, όπως καύσωνα το καλοκαίρι) για τους εργάτες γης, αλλοδαπών και γηγενών, διαμορφώνουν ένα περιβάλλον αυθαιρεσίας και εν γένει παραβατικότητας, το οποίο τροφοδοτεί διαχρονικά τα φαινόμενα της καταναγκαστικής εργασίας και της απασχόλησης με όρους σύγχρονης δουλείας.
  • Είναι προφανές ότι οι τεράστιες διαρκείς ανάγκες σε εργατικά χέρια στον αγροτικό τομέα δεν δύνανται να καλυφθούν, ούτε με το αναχρονιστικό, ανελαστικό και ανεφάρμοστο θεσμικό πλαίσιο που διέπει, τόσο την «μετάκληση» αλλοδαπών εργατών, όσο και την απασχόληση στο πλαίσιο της εποχικής εργασίας (Ν. 4251/2014), ούτε με το ημίμετρο της «νόμιμης» εργασίας των παρατύπως διαμενόντων αλλοδαπών εργατών στην γεωργία μέχρι την απέλασή τους, όπως περιγράφεται σε, ποικιλοτρόπως αμφισβητούμενη, διάταξη του 2016 (Ν. 4384/2016).

  Τα φαινόμενα αυτά συνιστούν παραβίαση θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων που δεσμεύουν νομικά την χώρα μας, όπως διαπιστώθηκε από το Δικαστήριο του Στρασβούργου, και δεν μπορεί να συνεχιστούν.

  Η ΓΣΕΕ απαιτεί, παράλληλα με την υιοθέτηση των θέσεων και προτάσεών της για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας:

  α) Στη σύνθεση του αρμοδίου τριμερούς οργάνου του Υπουργείου Εργασίας για την Αδήλωτη Εργασία, που αναμένεται να θεσμοθετηθεί, να μετέχει υποχρεωτικά εκπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως επανειλημμένα έχει ζητηθεί από τη ΓΣΕΕ.

  β) να ληφθούν όλες οι απαιτούμενες κρατικές πρωτοβουλίες για την νομιμοποίηση του καθεστώτος διαμονής των χιλιάδων μεταναστών εργαζομένων που στερούνται νόμιμων τίτλων διαμονής και εργασίας συμπεριλαμβανομένων, ιδίως, των εργατών γης, οι οποίοι απασχολούνται με όρους εργασιακής εκμετάλλευσης στον πρωτογενή τομέα και σε όλη την επικράτεια και

  γ) να κατοχυρωθεί και τυπικά η αρμοδιότητα των ελεγκτικών οργάνων της αγοράς εργασίας και να επεκταθεί η δραστηριότητά τους στον αγροτικό τομέα της χώρας, κατεύθυνση για την οποία είναι επιβεβλημένη η κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 129 “Για την επιθεώρηση εργασίας στη γεωργία”.

  Τέλος η ΓΣΕΕ επισημαίνει την κρισιμότητα της νέας διάταξης του άρθρου 4 στην Εθνική Γενική ΣΣΕ του 2017, που υπεγράφη εχθές, με την οποία αναλαμβάνεται δέσμευση επαγρύπνησης και γίνεται δημόσια προτροπή για καταγραφή των περιστατικών ρατσιστικής βίας και εγκλημάτων μίσους, με σκοπό την προστασία των θυμάτων, την αυστηρή τιμωρία των δραστών και την παρακολούθηση της εξέλιξης των υποθέσεων αυτών.  Η διάταξη συγκεκριμένα αναφέρει:

  «Τα συμβαλλόμενα στην ΕΓΣΣΕ μέρη αναγνωρίζουν την ανάγκη νέων δράσεων για την ευαισθητοποίηση του κόσμου της εργασίας στη διαφορετικότητα, την πολυφυλετική και αλληλεξαρτώμενη σύγχρονη κοινωνία και εκφράζουν την ιδιαίτερη ανησυχία τους για τις πράξεις βίας και μίσους εξαιτίας διαφορετικών πραγματικών ή νομιζόμενων χαρακτηριστικών του εργαζομένου.

  Με σκοπό τη συμβολή τους στην αποτελεσματική καταπολέμηση των φαινομένων ρατσισμού, ξενοφοβίας και μισαλλοδοξίας στους χώρους εργασίας τα συμβαλλόμενα μέρη επισημαίνουν την αναγκαιότητα της καταγραφής των περιστατικών ρατσιστικής βίας και ενθαρρύνουν την αναφορά τους στο Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας, που έχει ιδρυθεί από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου».

                                                                                        ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

  Διαβάστε περισσότερα
 • Αποστολή οικονομικών και νομικών τεχνικών εκθέσεων στην Υπουργό Εργασίας

  Αποστολή οικονομικών και νομικών τεχνικών εκθέσεων στην Υπουργό Εργασίας

  • No Comment
  • 205 Views
  • 0 Like

  17/3/17 

   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

   

  Τις θέσεις και τις προτάσεις της ΓΣΕΕ σχετικά με τις νέες  απορρυθμιστικές απαιτήσεις στα εργασιακά, απέστειλε η Συνομοσπονδία στην Υπουργό Εργασίας Ε. Αχτσιόγλου.

  Η Συνομοσπονδία απέστειλε τέσσερα υπομνήματα με τεχνικά κείμενα τεκμηρίωσης, καθώς και την ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ για την Ελληνική Οικονομία και Απασχόληση.

    Ακολουθεί η σχετική επιστολή στην Υπουργό Εργασίας καθώς και περίληψη των πάγιων θέσεων της Συνομοσπονδίας για τα κρίσιμα εργασιακά ζητήματα.   ΠροςΤην Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύηςκα Ε. Αχτσιόγλου  Θέμα: Αποστολή  οικονομικών και νομικών τεχνικών εκθέσεων  Κυρία Υπουργέ,Λαμβάνοντας υπόψη την κρισιμότητα των εξελίξεων στις εθνικές διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις νέων απορρυθμιστικών παρεμβάσεων στην εθνική εργατική νομοθεσία, η ΓΣΕΕ σας καταθέτει την Ετήσια Έκθεση του ΙΝΕ ΓΣΕΕ για την για την Οικονομία και την Απασχόληση έτους 2017.Επίσης θέτουμε εκ νέου υπόψη σας τις θέσεις και προτάσεις της Συνομοσπονδίας, όπως αποτυπώνονται στα ακόλουθα τεχνικά κείμενα τεκμηρίωσης:
  1. Υπόμνημα για τις Συλλογικές Διαπραγματεύσεις και τον καθορισμό του Κατώτατου Μισθού/Ημερομισθίου
  2. Υπόμνημα για το δικαίωμα στην Απεργία
  3. Υπόμνημα για τις Ομαδικές Απολύσεις
  4. Υπόμνημα για τη συνολική κατάσταση των εργασιακών δικαιωμάτων στην Ελλάδα υπό το πρίσμα των αποφάσεων των διεθνών ελεγκτικών οργάνων ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
  Με τιμή Ο Πρόεδρος                                                   Ο Γεν. Γραμματέας Γιάννης Παναγόπουλος                                          Νικόλαος Κιουτσούκης     ΒΑΣΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΘΕΣΕΩΝ ΓΣΕΕ  
  1. ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  • Να αποκατασταθεί  η δυνατότητα επέκτασης/κήρυξης γενικά υποχρεωτικών κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών ΣΣΕ.
  • Να αποκατασταθεί η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης στη συρροή κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών με επιχειρησιακές ΣΣΕ και να καταργηθεί η πρόβλεψη του ν. 4024/2011, άρθρο 37 παρ. 7, σύμφωνα με την οποία η επιχειρησιακή ΣΣΕ υπερισχύει κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών ΣΣΕ κατά παρέκκλιση της αρχής της ισχύος της ευνοϊκότερης για τον εργαζόμενο διάταξης.
  • Να καταργηθεί η ικανότητα των ενώσεων προσώπων να συνάπτουν επιχειρησιακές ΣΣΕ,
  •  Οι κανονιστικοί όροι ΣΣΕ που έληξε ή καταγγέλθηκε, να εξακολουθούν να ισχύουν για ένα εξάμηνο και να εφαρμόζονται και στους εργαζόμενους που προσλαμβάνονται στο διάστημα αυτό .
  • Να αποκατασταθεί  η μετενέργεια του συνόλου των όρων της ΣΣΕ μετά την πάροδο του 6μήνου .
  •  Να αυστηροποιηθούν οι ποινικές κυρώσεις του άρθρου 21 του ν. 1876/1990 και να προβλέπεται ότι εργοδότης ή εκπρόσωποι αυτού που παραβιάζουν όρους ισχύουσας ΣΣΕ ή ΔΑ ή ΥΑ τιμωρούνται  εκτός από χρηματική ποινή και με ποινή φυλάκισης Ακόμη, η ποινική προστασία να επεκτείνεται και σε περίπτωση παραβίασης ΚΥΑ που εκδίδονται σε περιπτώσεις που είναι ανέφικτη η σύναψη ΣΣΕ, λόγω έλλειψης εργοδοτικής οργάνωσης (άρθρο μόνο του Ν. 435/1968).
  •  Να καταργηθεί ο δεύτερος βαθμός διαιτησίας και η δυνατότητα άσκησης έφεσης κατά των διαιτητικών αποφάσεων, ενώπιον Πενταμελούς Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Διαιτησίας,
  • Να καταργηθεί η υποχρέωση αναφοράς στη διαιτητική απόφαση του περιεχομένου  των  κανονιστικών όρων άλλων συλλογικών συμβάσεων, που διατηρούνται σε ισχύ,
  • Να καταργηθεί ο κατάλογος των επιπλέον στοιχείων που υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη ο διαιτητής ή η Επιτροπή Διαιτησίας, όπως αυτά ορίστηκαν με το ν. 4303/2014,
  • Να αποκατασταθούν οι ελεύθερες συλλογικές συμβάσεις και στο χώρο των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, που επλήγησαν βάναυσα με τα μνημονιακά νομοθετήματα της τελευταίας εξαετίας.

   

   

  1. ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΜΙΣΘΟ

   

  • Να θεσμοθετηθεί και πάλι η καθολικότητα ισχύος και δεσμευτικότητα του συνόλου των όρων (μισθολογικών και μη) της ΕΓΣΣΕ και ο κατώτατος μισθός/ημερομίσθιο να καθορίζονται και πάλι αποκλειστικά με ΕΓΣΣΕ, κατόπιν διαπραγματεύσεων μεταξύ των κορυφαίων οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών

   

  1. ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ

  • Να ενισχυθεί η προστασία των εργαζομένων από τις ομαδικές απολύσεις. Η ευνοϊκότερη ρύθμιση του ελληνικού δικαίου σε σχέση με τη διοικητική έγκριση των ομαδικών απολύσεων είναι απόλυτα δικαιολογημένη και επιβεβλημένη από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας καθώς και την απουσία κοινωνικού σχεδίου προστασίας των απολυμένων. Στο πλαίσιο αυτό είναι αναγκαία, εκτός των άλλων, και η ενίσχυση του ρόλου του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας (ΑΣΕ), ως γνωμοδοτικού οργάνου σε σχέση με την απόφαση του εργοδότη για ομαδικές απολύσεις .

  1. ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΝΤΑΠΕΡΓΙΑ
  • Η απεργία, που προστατεύεται από το Σύνταγμα (άρθρο 23 παρ. 2) υποβάλλεται ήδη σε αυστηρούς νομοθετικούς περιορισμούς (προθεσμίες, αιτιολόγηση των αιτημάτων, ειδικές ρυθμίσεις για τις επιχειρήσεις του δημοσίου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, προσωπικό ασφαλείας, προσωπικό λειτουργίας κ.ο.κ. - άρθρα 19,20,21 Ν.1264/82).
  • Τους νομοθετικούς περιορισμούς συμπληρώνει η νομολογιακή απορρύθμιση του απεργιακού δικαιώματος, που οδηγεί κατ αποτέλεσμα  σε αδυναμία άσκησής του
  • Τυχόν ρύθμιση που θα αξιώνει για τη λήψη απόφαση για κήρυξη απεργιακής κινητοποίησης την απόλυτη πλειοψηφία των εγγεγραμμένων μελών της οργάνωσης θα ήταν αντίθετη στη δημοκρατική αρχή , θα καθιστούσε περίπου αδύνατη την άσκηση του δικαιώματος και θα αντέβαινε στο άρθρο 23 παρ. 2 του Συντάγματος για την αποτελεσματική προστασία και άσκηση του δικαιώματος απεργίας.
  • Να διατηρηθεί η απαγόρευση ανταπεργίας και να ισχύσει σε όλες τις μορφές της (επιθετική – αμυντική) με τη σύγχρονη κατάργηση και όλων των ισοδυνάμων της (πχ χρήση του άρθρου 656 ΑΚ)
  • Επίσημες συγκριτικές μελέτες καταδεικνύουν ότι η Ελλάδα έχει ένα σταθμισμένα αυστηρό πλαίσιο προϋποθέσεων άσκησης του δικαιώματος απεργίας, και μάλιστα συλλογικής (δηλ μέσω των σωματείων) καθώς σε αρκετές χώρες το δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί και ατομικά. Στις ευρωπαϊκές χώρες που «φαίνεται» ότι έχουν πιο αυστηρό πλαίσιο, ισχύει παράλληλα και αυστηρή προστασία και σεβασμός των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και της προστατευτικής εργατικής νομοθεσίας;

   

  1. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

  • Εκτεταμένες παραβιάσεις στο εθνικό και διεθνές θεσμικό πλαίσιο προστασίας των εργασιακών δικαιωμάτων (ατομικών και συλλογικών) έχουν διαπιστωθεί από τα ελληνικά Δικαστήρια και τα διεθνή όργανα ελέγχου δεσμευτικών για την Ελλάδα διεθνών συμβάσεων (ΟΗΕ, ILO, Συμβούλιο της Ευρώπης).
  • Πρέπει να γίνει επιτέλους γνωστή ποια είναι η θέση και η στάση του Υπουργείου Εργασίας απέναντι στις αποφάσεις των ελληνικών Δικαστηρίων, αλλά και των διεθνών οργάνων ελέγχου της εφαρμογής δεσμευτικών για την Ελλάδα διεθνών κειμένων, στις οποίες ώφειλε ήδη να έχει συμμορφωθεί.
  • Μετά από τις προσφυγές της ΓΣΕΕ, των οργανώσεων μελών της, πρωτοβάθμιων σωματείων και μεμονωμένων εργαζομένων/απολυμένων έχουν αναγνωρισθεί ως αντικείμενες στο Σύνταγμα και τη διεθνή νομοθεσία οι διατάξεις για τη διαφοροποίηση της αμοιβής των νέων έως 25 ετών (-32%), για τη μη καταβολή αποζημίωσης για τον πρώτο χρόνο εργασίας σε περίπτωση απόλυσης, για την κατάχρηση της εργοδοτικής επιβολής εκ περιτροπής εργασίας, για τις ενώσεις προσώπων ως προς τη δυνατότητα να υπογράφουν επιχειρησιακές ΣΣΕ και να δεσμεύουν το σύνολο του προσωπικού, για την κατάργηση της μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία και την παρέμβαση στο περιεχόμενο της διαιτητικής απόφασης, για την παρέμβαση στο περιεχόμενο της Εθνικής Γενικής ΣΣΕ, για την παρέμβαση στο κλαδικό επίπεδο διαπραγμάτευσης και την ουσιαστική κατάργηση της επεκτασιμότητας των κλαδικών ΣΣΕ και της αρχής της εύνοιας και άλλες.

                                                                                           ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

         

   

  Διαβάστε περισσότερα
 • ΙΝΕ ΓΣΕΕ: Ετήσια Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία και την Απασχόληση 2017

  ΙΝΕ ΓΣΕΕ: Ετήσια Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία και την Απασχόληση 2017

  • No Comment
  • 619 Views
  • 0 Like

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  13/3/2017

  ΙΝΕ ΓΣΕΕ: Ετήσια Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία και την Απασχόληση 2017

  Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ δίνει στη δημοσιότητα την Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία και την Απασχόληση για το 2017. Στο επίκεντρο της Έκθεσης βρίσκεται η αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης της οικονομίας, της αγοράς εργασίας και του κοινωνικού κόστους που προ­καλεί η συνέχιση της πολιτικής της λιτότητας και της υπερφορολόγησης.

  Η ερευνητική ομάδα με επικεφαλής τον Επιστημονικό Δ/ντή του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ Γιώργο Αργείτη καταθέτει στο δημόσιο διάλογο ιδέες μιας διαφορετικής προσέγγισης για την αξιολόγηση της κατάστασης της οικονομίας, καθώς και για τις συνέπειες και τα αδιέξοδα που προκαλεί η ασκούμενη οικονο­μική πολιτική, αλλά και προτάσεις για τη δημιουργία ενός βιώσιμου και δίκαιου μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης. Ειδικότερα:

  • Αναλύονται οι δημοσιονομι­κές εξελίξεις του 2016 και οι προοπτικές για το 2017. Το βασικό συμπέρασμα της Έκθεσης είναι ότι η συνέχιση της δημοσιονομικής λιτότητας δεν δημιουργεί συνθήκες διατηρήσιμης δημοσιονομικής προσαρμογής, ειδικά σε όρους επίτευξης βιώ­σιμων πρωτογενών πλεονασμάτων και ανάκτησης της φερεγγυότητας του δημό­σιου τομέα.
  • Υποστηρίζεται η άποψη ότι η οικονομία βρίσκεται σε μια κατάσταση εύθραυστης στασιμότητας και μη διατηρήσιμης δυναμικής. Παρου­σιάζονται εμπειρικά ευρήματα που αιτιολογούν την υψηλή αβεβαιότητα για την πορεία της οικονομίας, ειδικά για τη μη διατηρησιμότητα της κατανάλωσης, τη δραματική αποεπένδυση και τις αρνητικές επιπτώσεις αυτής στη διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.
  • Παρουσιάζονται οι συνεχιζόμενες ανησυχητικές εξελίξεις στα ποσοστά και στη διάρθρωση της ανεργίας και της απασχόλησης, καθώς επίσης και στις εργασιακές σχέσεις με έμφαση στα υψηλά ποσοστά της μερικής απασχόλησης. Σημειώνεται ότι η σημαντική υποχώρηση του ρόλου των συλ­λογικών διαπραγματεύσεων και των κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών ΣΣΕ φαίνεται να έχει παγιωθεί. Οι επιχειρησιακές συμβάσεις είναι πλέον ο κυρίαρχος θεσμικός μηχανισμός στον καθορισμό των όρων αμοιβής και εργασίας.
  • Εξετάζεται η μεταβολή της φτώχειας και της εισοδηματικής ανισότητας στην Ελλάδα την περίοδο 2010-2015. Τα εμπειρικά ευρήματα δείχνουν αύξηση της φτώχειας και των ανισοτήτων κατά την περίοδο 2010-2015 σε βάρος των χαμηλότερων εισοδηματικών στρωμάτων. Ωστόσο, ανησυχητική είναι και η διεύρυνση των ανισοτήτων στο εσωτερικό των περισσότερων κοινωνικοοικονομικών ομάδων. Οι αρνητικές αυτές τάσεις υποδει­κνύουν πως η όξυνση των κοινωνικών αντιθέσεων στη χώρα μας δεν εμφανίζει μόνο οριζόντιο αλλά και κάθετο χαρακτήρα, πλήττοντας μεγάλο τμήμα της ελλη­νικής κοινωνίας.
  • Τέλος, παρουσιάζονται οι προτάσεις πολιτικής της ΓΣΕΕ και των συνδικάτων για όλα τα μείζονα ζητήματα που αφορούν τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί ή σχεδιάζονται να γίνουν στο ρυθμιστικό πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων και ευρύτερα στη λειτουργία της αγοράς εργασίας, καθώς και για την αντιμετώπιση του φαινομένου της αδήλωτης εργασίας. Υπάρ­χουν επίσης ιδέες και προτάσεις που μπορούν να ενισχύσουν την απασχόληση, την ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή, τη δημοκρατία στη χώρα μας.

                                                                                   ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

  [embeddoc url="https://www.gsee.gr/wp-content/uploads/2017/03/PERILHCH-ETHSIAS-EKUESHS2017.pdf" download="all"][embeddoc url="https://www.gsee.gr/wp-content/uploads/2017/03/INE-GSEE-ETHSIA-EKUESH-2017.pdf" download="all"]

  Διαβάστε περισσότερα
 • Η ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Η ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  • No Comment
  • 294 Views
  • 0 Like

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  9/3/17

  Η ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

  Το τελευταίο διάστημα έρχονται διαδοχικά στο φως της δημοσιότητας επίσημα στοιχεία από τις βάσεις δεδομένων εργασίας, ασφάλισης και ανεργίας, με τελευταία αυτά του νέου ασφαλιστικού υπερ-ταμείου ΕΦΚΑ να συμπληρώνουν την εικόνα εργασιακής ζούγκλας που επικρατεί στην ελληνική πραγματικότητα.Η ΓΣΕΕ τονίζει ότι τα στοιχεία αυτά είναι μέρος της ελληνικής πραγματικότητας, της οποίας μόνιμα πλέον χαρακτηριστικά είναι η παραβατικότητα, η ψευδώς δηλωμένη εργασία, η αδήλωτη εργασία, η απλήρωτη εργασία, η χρήση και δήλωση ευέλικτων μορφών εργασίας για την κάλυψη θέσεων πλήρους απασχόλησης, οι μειώσεις μισθών με την απειλή της απόλυσης, η ομηρία εργαζομένων σε αφερέγγυους εργοδότες και εικονικές αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων. Δυστυχώς η δραματική κατάσταση της ελληνικής πραγματικότητας αντί να αποκατασταθεί με τη λήψη άμεσων μέτρων επιτείνεται και από τον κοινωνικό αυτοματισμό και τη μετατόπιση ενός επικίνδυνου «κατηγορώ» μεταξύ των εργαζομένων και των συνταξιούχων, όταν ο λόγος αντιστοιχίας εργαζομένων και συνταξιούχων έχει φθάσει να είναι 10 προς 1.Η ΓΣΕΕ για μία ακόμα φορά προτείνει τη λήψη άμεσων μέτρων ενίσχυσης και προστασίας της πλήρους και σταθερής εργασίας, κατάργησης όλων των διατάξεων που ενισχύουν την ευελιξία στην εργασία και την άμεση επαναφορά του πλαισίου προστασίας των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Διαφορετικά τα στοιχεία που κάθε φορά θα ανακοινώνονται απλά θα επιβεβαιώνουν το αδιέξοδο όχι μόνο της οικονομίας, αλλά και της κοινωνίας. Αναλυτικά στοιχεία για όλα αυτά ανακοινωθούν από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ στο πλαίσιο της επικείμενης δημοσίευσης της Ετήσιας Έκθεσης του 2017 για την Οικονομία και την Απασχόληση.Στόχος της ΓΣΕΕ είναι η ελπίδα για το μέλλον της χώρας να στηριχθεί πάνω στην αλήθεια για τη θωράκιση και το σεβασμό του ανθρώπινου εργατικού δυναμικού της και εκεί κατευθύνει όλους τους συλλογικούς αγώνες και τις δράσεις της.

  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

  Διαβάστε περισσότερα
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΙΝΕ/ΓΣΕΕ: Ενδιάμεση Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία και την Απασχόληση 2016

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΙΝΕ/ΓΣΕΕ: Ενδιάμεση Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία και την Απασχόληση 2016

  • No Comment
  • 329 Views
  • 0 Like

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 01/11/2016 ΙΝΕ/ΓΣΕΕ: Ενδιάμεση Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία και την Απασχόληση 2016

  Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ δίνει στη δημοσιότητα την 1η ενδιάμεση Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία και την Απασχόληση για το 2016, η οποία αναλύει τις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες στην οικονομία της χώρας κατά τη διάρκεια του έτους. Συγκεκριμένα η ερευνητική ομάδα με επικεφαλής τον Επιστημονικό Δ/ντή του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, Γιώργο Αργείτη ανέλυσαν τις επιπτώσεις της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής στις μακροοικονομικές επιδόσεις της χώρας, τη συνεχιζόμενη δυναμική απόκλισης του βιοτικού επιπέδου της Ελλάδας από τον μέσο όρο της ΕΕ, την εύθραυστη δημοσιονομική και χρηματοπιστωτική δομή της οικονομίας, το υψηλό έλλειμμα ρεαλισμού της στρατηγικής της εσωτερικής υποτίμησης να διασφαλίσει τη μετάβαση της οικονομίας σε ένα εξαγωγικό και/ή επενδυτικό μοντέλο μεγέθυνσης, όπως επίσης και την κατάσταση στην αγορά εργασίας. Η παρούσα Ενδιάμεση Έκθεση του ΙΝΕ ΓΣΕΕ για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση αξιολογεί την πορεία της οικονομίας το πρώτο εξάμηνο του 2016 ως μέρος του ευρύτερου χρονικού πλαισίου της κρίσης χρέους και της οικονομικής κρίσης. Υποστηρίζεται ότι η συνέχιση της ασκούμενης πολιτικής έχει φτάσει στα όριά της, έχοντας επιφέρει δραματικές επιπτώσεις στο διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, στην απασχόληση, στις αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και στην κοινωνική συνοχή. Ανάμεσα στα βασικά συμπεράσματα της Έκθεσης είναι τα εξής:  Το μακροοικονομικό περιβάλλον παραμένει αβέβαιο και ασταθές ως αποτέλεσμα των μετασχηματισμών που έχουν γίνει στα χρόνια της κρίσης και κυρίως της δραματικής αποεπένδυσης. Η σημαντική πλέον απόκλιση του πραγματικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας από τον αντίστοιχο μέσο όρο της ΕΕ αποκτά ανησυχητικές οικονομικές και πολιτικές διαστάσεις.  Η ασκούμενη πολιτική λιτότητας εξακολουθεί να υπονομεύει τη φερεγγυότητα του δημόσιου τομέα και τη βιωσιμότητα του χρέους. Η μείωση του πιστωτικού ρίσκου της χώρας και συνεπώς του κόστους δανεισμού, όπως και η πιθανότητα εξόδου της χώρας για δανεισμό στις ιδιωτικές αγορές, εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τη βιωσιμότητα των πρωτογενών πλεονασμάτων σε συνθήκες διατηρήσιμης οικονομικής μεγέθυνσης και κοινωνικής σταθερότητας. Η ένταξη της οικονομίας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ ίσως διευκολύνει την έξοδο στις αγορές, δεν προσδιορίζει όμως τη φερεγγυότητα της χώρας.  Η ένταση της δημοσιονομικής προσαρμογής, σε συνδυασμό με την πολιτική εσωτερικής υποτίμησης, συμπιέζει το εισόδημα των νοικοκυριών επηρεάζοντας αρνητικά τη φοροδοτική τους ικανότητα και τη δυνατότητα κάλυψης των δανειακών τους υποχρεώσεων. Αυτό έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την επιδείνωση του προβλήματος φερεγγυότητας του τραπεζικού τομέα.  Αναλύοντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας παρατηρούμε ότι το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας κατά ηλικιακή κατηγορία εμφανίζεται στους νέους 15-24 ετών (49,1%), ενώ οι γυναίκες εμφανίζουν ποσοστό ανεργίας σημαντικά υψηλότερο έναντι των ανδρών (27,6% έναντι 19,4%). Η μακροχρόνια ανεργία ανέρχεται σε 72,2% του συνόλου των ανέργων. Η απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων έχει προκαλέσει τη σταθερή άνοδο της μερικής απασχόλησης, τη χειροτέρευση βασικών δεικτών προστασίας της απασχόλησης και τη δραματική αύξηση των επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων εργασίας (ΣΣΕ). Ο δε νομοθετημένος κατώτατος μισθός ο οποίος είναι χαμηλότερος του 60% της διαμέσου των μισθών ουσιαστικά θεσμοθετεί έναν «μισθό φτώχειας» σύμφωνα με τον δείκτη Kaitz.

  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

  Ακολουθεί η περίληψη των συμπερασμάτων της Ενδιάμεσης Έκθεσης.[embeddoc url="https://www.gsee.gr/wp-content/uploads/2016/11/2580_-2016-1.pdf" download="all"] Για να δείτε ολόκληρη την Ενδιάμεση Έκθεση πατήστε ine-gsee

  Διαβάστε περισσότερα
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΣΕΕ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ 8.9.16

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΣΕΕ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ 8.9.16

  • No Comment
  • 261 Views
  • 0 Like

  8/9/16 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΣΕΕ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

  Η απάντηση του κόσμου της εργασίας στα νέα μέτρα για τις ομαδικές απολύσεις, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, την απεργία, την ελεύθερη συνδικαλιστική δράση Πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2016 εκδήλωση της ΓΣΕΕ στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των δημόσιων παρεμβάσεων της Συνομοσπονδίας για την απάντηση των συνδικάτων, των εργαζομένων και των ανέργων της χώρας απέναντι στη συνεχιζόμενη υποβάθμιση των εργασιακών δικαιωμάτων, ατομικών και συλλογικών, και τα νέα μέτρα που έχει δεσμευθεί η Κυβέρνηση ότι θα πάρει με το τρίτο μνημόνιο για τις ομαδικές απολύσεις, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, την απεργία και το συνδικαλιστικό νόμο, χωρίς όπως αναφέρεται στο μνημόνιο, επιστροφή σε προηγούμενες ρυθμίσεις. Αυτό σημαίνει ότι μόνο πιο ευέλικτα και ακόμα δυσμενέστερα μέτρα υπάρχει περιθώριο να ληφθούν και τώρα πια με επίθεση στην καρδιά της προστασίας των εργαζομένων και των θέσεων εργασίας. Στην εκδήλωση εκλεγμένοι εκπρόσωποι των εργαζομένων σε Εργατικά Κέντρα και Ομοσπονδίες της Μακεδονίας και της Θράκης ανέδειξαν με τις παρεμβάσεις τους την αλήθεια της καθημερινής δράσης των συνδικάτων σε όλη την Ελλάδα μέσα στα χρόνια των μνημονίων και αποκάλυψαν την οικονομική, πολιτική και κοινωνική στόχευση του βασικού τριπτύχου των αντεργατικών μνημονιακών μέτρων μέχρι σήμερα: 1ος στόχος: αποδυνάμωση θεσμικού ρόλου και παρέμβασης των συνδικάτων + 2ος στόχος: εξουδετέρωση των εργαλείων συλλογικής δράσης υπέρ των εργαζομένων + 3ος στόχος: οικονομική και λειτουργική αποδυνάμωση των συνδικάτων = απώτερος κύριος στόχος: εξαφάνιση συνδικάτων και συλλογικής εκπροσώπησης + οι εργαζόμενοι μόνοι απέναντι στους εργοδότες και το Κράτος = κρατική και εργοδοτική αυθαιρεσία = έλλειμμα δικαιοσύνης και ισότητας, δημοκρατικού-κοινωνικού ελέγχου και παρέμβασης, έλλειμμα δημοκρατίας Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων παρουσίασαν συγκλονιστικά στοιχεία από την καθημερινότητα της συνδικαλιστικής δράσης των σωματείων, των Εργατικών Κέντρων και των Ομοσπονδιών για τη στήριξη απλήρωτων και απολυμένων εργαζομένων, εργαζομένων με επιβολή εκ περιτροπής εργασίας, εργολαβικούς εργαζόμενους, εργαζομένων σε επισχέσεις εργασίας, εργαζομένων σε προβληματικές επιχειρήσεις, εργαζομένων ομήρων σε εργοδοτικά επιχειρηματικά τεχνάσματα, εργαζομένων που υπέστησαν στο μισθό, τις ειδικότητες και την ασφάλισή τους τις συνέπειες των μέτρων για την κατάργηση των κλαδικών ΣΣΕ, εργαζόμενους από εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες από ελλιπή ή ανύπαρκτα μέτρα υγείας και ασφάλειας, μαζί με τις συνδικαλιστικές διώξεις και την παρεμπόδιση της συνδικαλιστικής δράσης στους χώρους δουλειάς. Στη συνέχεια και κατά τη σειρά που πήραν το λόγο, ο αν. καθηγητής Μακροοικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Επιστημονικός Διευθυντής του ΙΝΕ ΓΣΕΕ κ. Γ. Αργείτης παρουσιάζοντας νέα εμπειρικά ευρήματα στο πλαίσιο της Έκθεσης για το 2016 του ΙΝΕ ΓΣΕΕ για την Οικονομία και την Απασχόληση δήλωσε: «Η ελληνική οικονομία συνεχίζει να είναι εγκλωβισμένη στη λιτότητα με μη βιώσιμο πρωτογενές πλεόνασμα, υψηλό πιστωτικό ρίσκο και δεσμευμένη στα νέα υφεσιακά μέτρα που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του 2016 και απαιτούνται από τους δανειστές μέχρι το 2018. Την ίδια στιγμή η ελληνική κοινωνία βιώνει πρωτόγνωρη σε ένταση και έκταση κρίση με ευρύτερες κοινωνικές ομάδες να αντιμετωπίζουν βίαια φαινόμενα φτωχοποίησης και εργασιακής επισφάλειας. Το 2016 είναι ένα ακόμα έτος σοβαρών οικονομικών και πολιτικών εξελίξεων, που σημαδεύεται από τη διάψευση των προσδοκιών για αλλαγή σελίδας στην άσκηση οικονομικής πολιτικής. Η εφαρμογή προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής με τεράστιο έλλειμμα αναπτυξιακού πραγματισμού και με άξονες τη βίαιη δημοσιονομική λιτότητα και την εσωτερική υποτίμηση, κυρίως μέσω της απορρύθμισης της αγοράς εργασίας, ήταν κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι θα προκαλούσε ανεπανόρθωτη ζημία στο μακροοικονομικό και στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, καθώς και οδυνηρές κοινωνικές συνέπειες», ενώ πρόσθεσε: «Η Ελληνική οικονομία έχει ανάγκη από τη δημιουργία μιας νέας αναπτυξιακής κουλτούρας η οποία θα είναι αποδεσμευμένη από νεοφιλελεύθερες ιδεοληψίες και θα βασίζεται στη διασύνδεση των δημοσιονομικών, των χρηματοπιστωτικών και των μακροοικονομικών επιδόσεων της οικονομίας με τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του μοντέλου ανάπτυξης, και ειδικά με την παραγωγική ικανότητα και δυναμική της χώρας να δημιουργεί απασχόληση». Τέλος επισήμανε ότι «το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ με συνέπεια, συνέχεια και εγκυρότητα στηρίζει την επιστημονική – τεχνική τεκμηρίωση των θέσεων των συνδικάτων και της μισθωτής εργασίας, ενώ μέσα από την κεντρική του δομή και τα 13 Περιφερειακά Παραρτήματά του σε όλη την Ελλάδα θα συνεχίσει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη στήριξη και την ενδυνάμωση των εργαζομένων και των ανέργων με πολύπλευρες δράσεις ενίσχυσης των προσόντων, των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους». Ο Καθηγητής Εργατικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ, κ. Άρις Καζάκος, στην τοποθέτησή του με θέμα « Οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και η διαιτησία του Ο.ΜΕ.Δ. στη μέγγενη του 3ου Μνημονίου» ανέφερε, ανάμεσα σε άλλα, ότι «Μετά τα φονικά μνημονιακά μέτρα κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι χρόνων η ανάγκη για τη λειτουργία δικαιότερων μηχανισμών διανομής και αναδιανομής του παραγόμενου προϊόντος μέσω συλλογικών συμβάσεων ή διαιτητικών αποφάσεων και ενός δίκαιου φορολογικού συστήματος, αντίστοιχα, έχει ζωτική σημασία. Το σύστημα του νόμου 1876/90, που έχει δοκιμαστεί με επιτυχία για 25 περίπου χρόνια α) είναι ένα σύστημα αυτόνομης συλλογικής ρύθμισης των όρων εργασίας με ασφαλιστική δικλείδα τον επικουρικό μηχανισμό μιας διαιτησίας που στηρίζεται σε λελογισμένη υποχρεωτικότητα, μιας διαιτησίας ο σκληρός πυρήνας της οποίας έχει την εγγύηση αποτελεσματικής λειτουργίας του άρθρου 22 παρ. 2 Σ σύμφωνα και με την ΟλΣτΕ 2307/2014. Είναι ένα σύστημα που β) ελαττώνει την εγγενή στις ατομικές εργασιακές σχέσεις βία, μεταφέροντας τη διαπραγμάτευση για τους όρους εργασίας στο συλλογικό επίπεδο, όπου, κατά κανόνα, υπάρχει μια σχετική διαπραγματευτική ισορροπία των μερών. Είναι ένα σύστημα τέλος που στη σημερινή κρίση γ) μπορεί να συμβάλει, ώστε να λειτουργήσει και πάλι ο βασικός τροφοδότης της οικονομίας και της κοινωνίας στις χώρες του Νότου (και όχι μόνο), το εισόδημα από την εργασία, με σταδιακή αύξηση των μισθών, όπως και των συντάξεων, που θα τροφοδοτήσουν την ενεργό ζήτηση, που με τη σειρά της θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και θα αυξήσει το εθνικό εισόδημα και τα έσοδα του κράτους». Ο ομότιμος Καθηγητής Εργατικού Δικαίου του ΑΠΘ, κ. Ιωάννης Κουκιάδης στην τοποθέτησή του με θέμα ‘’Η αναζήτηση νέας στρατηγικής των συνδικάτων για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων’’ αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο τι μπορούν να κάνουν οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα για να είναι πιο αποτελεσματικές οι διεκδικήσεις τους, απέναντι στις προκλήσεις, όπως η χρηματιστηριοποίηση της οικονομίας , η διάσπαση της εργατικής τάξης, η εξαγωγή μισθωτής εργασίας από τις επιχειρήσεις, η μη συμπόρευση της παγκοσμιοποίησης των συμφερόντων της εργασίας με την παγκοσμιοποίηση του κεφαλαίου.

  Οι δράσεις της ΓΣΕΕ στη φετινή ΔΕΘ με κορύφωση το συλλαλητήριο του Σαββάτου 10 Σεπτέμβρη αποτελούν την αφετηρία των νέων κινητοποιήσεων της ΓΣΕΕ, μ’ έναν και μοναδικό στόχο. Να μπει οριστικό τέλος στα μέτρα και στις πολιτικές που οδήγησαν στον στραγγαλισμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων και κατ’ επέκταση στην εξαθλίωση της ελληνικής κοινωνίας. Οι προκλήσεις και τα προβλήματα είναι τεράστια, γι’ αυτό η μάχη θα συνεχιστεί ενάντια στις αυταπάτες, στα πειράματα ,στην ανεργία και στην φτωχοποίηση.

  Σας επισυνάπτουμε το φωτογραφικό υλικό

  img_-1img_2                                                                                           ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

  Διαβάστε περισσότερα
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-Η ΓΣΕΕ ΚΑΙ ΤΟ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΘΡΗΝΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΔΟΓΑΜΒΡΟΥ

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-Η ΓΣΕΕ ΚΑΙ ΤΟ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΘΡΗΝΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΔΟΓΑΜΒΡΟΥ

  • No Comment
  • 668 Views
  • 0 Like

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 22/6/2016

  Η ΓΣΕΕ ΚΑΙ ΤΟ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΘΡΗΝΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΔΟΓΑΜΒΡΟΥ

  Η ΓΣΕΕ και το Ινστιτούτο Εργασίας της Συνομοσπονδίας, θρηνούν μια μεγάλη απώλεια. Ο επί 25ετίας διευθυντής του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Βασίλης Παπαδόγαμβρος δεν είναι πια κοντά μας. Φίλος, συνεργάτης, πάντα ακούραστος, με ιδέες και όραμα, εργάστηκε με ζήλο στο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ από το 1986. Όπως συνήθιζε, έτσι και τους τελευταίους μήνες, έδωσε με γενναιότητα και ψυχή τη μεγαλύτερη μάχη στη ζωή του. Ωστόσο ήταν μια μάχη άνιση. Οι συνάδελφοι, οι συνεργάτες και οι φίλοι του, τον αποχαιρετούμε κρατώντας στη μνήμη μας τις πολλές όμορφες και δημιουργικές στιγμές που μοιραστήκαμε μαζί του. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

  Καλό σου ταξίδι Βασίλη.

  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

  Διαβάστε περισσότερα
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΙΝΕ/ΓΣΕΕ: Ετήσια Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία και την Απασχόληση 2016

  • No Comment
  • 929 Views
  • 0 Like

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 17/3/2016 ΙΝΕ/ΓΣΕΕ: Ετήσια Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία και την Απασχόληση 2016

  • Η συνέχιση της λιτότητας αποσταθεροποιεί το μακροοικονομικό και το χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας και δε δημιουργεί συνθήκες διατηρήσιμης δημοσιονομικής προσαρμογής και αύξησης της απασχόλησης • Η προοπτική δημιουργίας βιώσιμων πρωτογενών πλεονασμάτων και εξόδου από την κρίση είναι αρνητική • Τα ευρήματα της Έκθεσης υπογραμμίζουν την αναγκαιότητα αλλαγής του υφιστάμενου υποδείγματος οικονομικής πολιτικής

  Την Ετήσια Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία και την Απασχόληση για το 2016 παρουσίασε σήμερα στη Ρόδο κατά τη διάρκεια Συνέντευξης Τύπου, ο Επιστημονικός Δ/ντής του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ και Αν. Καθηγητής του Παν/μίου Αθηνών Γιώργος Αργείτης. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 36ου Πανελλαδικού Συνεδρίου της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος. Η Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία και την Απασχόληση για το 2016 έχει ως βασικό της στόχο να αναδείξει τη σημασία άσκησης οικονομικής πολιτικής που θα χαρακτηρίζεται από αναπτυξιακό πραγματισμό. Επίσης, επιδιώκει να καταθέσει στο δημόσιο διάλογο ιδέες και προτάσεις για το σχεδιασμό των βασικών πυλώνων παραγωγικής αναδόμησης της οικονομίας και τη δημιουργία ενός βιώσιμου μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης που θα δημιουργεί διατηρήσιμες ροές εισοδήματος, ρευστότητας και απασχόλησης. Τα εμπειρικά ευρήματα, τα συμπεράσματα και οι προτάσεις οικονομικής πολιτικής της Έκθεσης του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ 2016 δείχνουν αφενός την αποτυχία της λιτότητας, κι αφετέρου τη δυνατότητα αναδόμησης ενός βιώσιμου μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης. Η Έκθεση αξιολογεί τις αρνητικές δημοσιονομικές και τις μακροοικονομικές εξελίξεις για το 2015 και τις υφεσιακές επιπτώσεις της ασκούμενης πολιτικής στην αγορά εργασίας. Το ποσοστό ανεργίας εξακολουθεί να είναι το υψηλότερο στην ΕΕ, η ποιότητα των θέσεων εργασίας συνεχίζει να χειροτερεύει, οι άτυπες και μη ηθελημένες μορφές μερικής απασχόλησης αυξάνονται, όπως και το ποσοστό της φτώχειας και της οικονομικής ανισότητας. Η Έκθεση προτείνει τον επαναπροσδιορισμό του μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης αναδεικνύοντας τα κλαδικά συγκριτικά πλεονεκτήματα που θα μπορούσαν να διαμορφώσουν μια νέα στρατηγική επενδύσεων, αύξησης της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και των εξαγωγών.

  Στην ομιλία του ο Επιστημονικός Δ/ντης του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ κ. Γ. Αργείτης δήλωσε: «Η Ελληνική οικονομία συνεχίζει να είναι εγκλωβισμένη στη λιτότητα με μη βιώσιμο πρωτογενές πλεόνασμα και υψηλό πιστωτικό ρίσκο και δεσμευμένη στα νέα υφεσιακά μέτρα που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του 2016 και απαιτούνται από τους δανειστές μέχρι το 2018. Την ίδια στιγμή η Ελληνική κοινωνία βιώνει πρωτόγνωρη σε ένταση και έκταση κρίση με ευρύτερες κοινωνικές ομάδες να αντιμετωπίζουν βίαια φαινόμενα φτωχοποίησης και εργασιακής επισφάλειας. Το 2015 ήταν ένα έτος ραγδαίων οικονομικών και πολιτικών εξελίξεων, που σημαδεύτηκε από τη διάψευση των προσδοκιών για αλλαγή σελίδας στην άσκηση οικονομικής πολιτικής. Η εφαρμογή προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής με τεράστιο έλλειμμα αναπτυξιακού πραγματισμού και με άξονες τη βίαιη δημοσιονομική λιτότητα και την εσωτερική υποτίμηση, κυρίως μέσω της απορρύθμισης της αγοράς εργασίας, ήταν κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι θα προκαλούσε ανεπανόρθωτη ζημία στο μακροοικονομικό και στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, καθώς και οδυνηρές κοινωνικές συνέπειες», ενώ πρόσθεσε: «Η Ελληνική οικονομία έχει ανάγκη από τη δημιουργία μιας νέας αναπτυξιακής κουλτούρας η οποία θα είναι αποδεσμευμένη από νεοφιλελεύθερες ιδεοληψίες και θα βασίζεται στη διασύνδεση των δημοσιονομικών, των χρηματοπιστωτικών και των μακροοικονομικών επιδόσεων της οικονομίας με τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του μοντέλου ανάπτυξης, και ειδικά με την παραγωγική ικανότητα και δυναμική της χώρας να δημιουργεί απασχόληση».

  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

  EKTHESH 18_SITE_FINAL_29-03-2016

  Παρουσίαση 17_3_16 Γ_Αργείτη_Ετήσια Έκθεση 2016ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ

  Διαβάστε περισσότερα
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ -Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης για την Ελληνική Οικονομία και την Απασχόληση 2016 Έναρξη 36ου Πανελλαδικού Συνεδρίου ΓΣΕΕ

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ -Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης για την Ελληνική Οικονομία και την Απασχόληση 2016 Έναρξη 36ου Πανελλαδικού Συνεδρίου ΓΣΕΕ

  • No Comment
  • 771 Views
  • 0 Like

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 16/3/16 Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης για την Ελληνική Οικονομία και την Απασχόληση 2016 Έναρξη 36ου Πανελλαδικού Συνεδρίου ΓΣΕΕ

  Στη δημοσιότητα θα δοθεί αύριο, Πέμπτη 17 Μαρτίου, από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ η Ετήσια Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία και την Απασχόληση για το 2016. Η Έκθεση θα παρουσιαστεί από τον Επιστημονικό Διευθυντή του ΙΝΕ /ΓΣΕΕ Γιώργο Αργείτη, στις 11 το πρωί στο Ξενοδοχείο RHΟDOS PALACE στη Ρόδο. Στην Έκθεση μεταξύ άλλων αξιολογούνται οι αρνητικές δημοσιονομικές και μακρο-οικο-νομικές εξελίξεις και οι υφεσιακές επιπτώσεις της ασκούμενης πολιτικής στην αγορά εργασίας. Η Ετήσια Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία και την Απασχόληση παρουσιάζεται στο πλαίσιο του 36ου Πανελλαδικού Συνεδρίου της ΓΣΕΕ, οι εργασίες του οποίου ξεκινούν αύριο στις 7 το απόγευμα στο ίδιο ξενοδοχείο. Την έναρξη του Συνεδρίου θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Διεθνούς Συνδικαλιστικής Συνομοσπονδίας (ITUC) Joao Felicio, ενώ θα παρευρεθούν και θα χαιρετίσουν, ο Πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ITUC) και ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Συνομοσπονδίας (WFTU). Το 36ο Συνέδριο της ΓΣΕΕ διεξάγεται με τη συμμετοχή περίπου 400 συνέδρων, οι οποίοι καλύπτουν 120 δευτεροβάθμιες οργανώσεις (Ομοσπονδίες και Εργατικά Κέντρα). Στο Συνέδριο θα πραγματοποιηθούν ο απολογισμός και ο προγραμματισμός δράσης, ενώ οι εργασίες του θα ολοκληρωθούν την Κυριακή με την εκλογή των νέων οργάνων (Διοικητικό Συμβούλιο, Εξελεγκτική Επιτροπή και Γενικό Συμβούλιο) της Συνομοσπονδίας. Τις εργασίες του Συνεδρίου θα παρακολουθήσουν αντιπροσωπείες από 30 Διεθνείς και Εθνικές συνδικαλιστικές οργανώσεις. Τόσο η παρουσίαση της Έκθεσης, όσο και η έναρξη και οι εργασίες του Συνεδρίου θα μεταδοθούν ζωντανά μέσω livestreaming από την ιστοσελίδα της ΓΣΕΕ (www.gsee.gr).

  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

  Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΓΣΕΕ

Διεύθυνση: Πατησίων 69 & Αινιάνος 2, 10434 Αθήνα

Ταχυδρομική θυρίδα: ΤΘ 3626, ΤΚ 10210

e-mail: [email protected]

τηλέφωνο: 210-8202100

fax: 210-8202186, 210-8202187

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

e-mail: [email protected]

τηλέφωνο: 210-8202296

fax: 210-8202144