ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΣΕΕ

31/1/2007

 ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

 

Η ΓΣΕΕ επανήλθε με έγγραφό της προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης και έθεσε εκ νέου το ζήτημα απάλειψης από το προσχέδιο νόμου για την αναμόρφωση του Πτωχευτικού Κώδικα όλων των δυσμενών για τους εργαζόμενους ρυθμίσεων και ιδίως αυτών που αφορούν στην προνομιακή κατάταξη των εργατικών απαιτήσεων.

Υπογράμμισε ότι η ρύθμιση του προσχεδίου για κατάταξη των εργατικών απαιτήσεων, όταν συντρέχουν με εμπραγμάτως ασφαλισμένες, στο μισό του διανεμόμενου προϊόντος, όχι μόνο δεν αποτελεί ευνοϊκή ρύθμιση για τους εργαζομένους, αλλά συνιστά δραματική υποβάθμιση του ισχύοντος επιπέδου προστασίας.

Συγκεκριμένα, από το ισχύον νομικό καθεστώς, οι εργατικές απαιτήσεις, όταν συρρέουν με εμπραγμάτως ασφαλισμένες, ικανοποιούνται κατά προτεραιότητα και στο σύνολο του διανεμόμενου προϊόντος, αφού με τη ρύθμιση του άρθρου 31 του ν. 1545/1985 απεγκλωβίστηκαν από τον περιορισμό ικανοποίησής τους από το 1/3 του εκπλειστηριάσματος.

Συνεπώς οι ρυθμίσεις του προσχεδίου πράγματι συνιστούν σοβαρό περιορισμό του προνομίου των εργατικών απαιτήσεων, αφού περιορίζουν σημαντικά την ευχέρεια ικανοποίησής τους από το προϊόν της διανομής.

Κατόπιν αυτών, η Συνομοσπονδία, επανέρχεται στο αίτημά της καλώντας τον Υπουργό να ανταποκριθεί πλήρως στην υπόσχεσή του για απάλειψη όλων των αντεργατικών ρυθμίσεων του προσχεδίου, ικανοποιώντας τα δίκαια και λελογισμένα αιτήματα της ΓΣΕΕ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΚοινοποιήστεShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print