Η αποκατάσταση της αλήθειας για το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

Σχετικά με την ανοιχτή επιστολή της ΜΚΟ ΙΛΙΣΟΣ, η οποία μας κοινοποιήθηκε και στην οποία αναφέρονται μεταξύ άλλων καταγγελίες για το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ διευκρινίζουμε:
1. Το ΙΝΕ-ΓΣΕ από την ίδρυσή του το 1990 προέβλεπε στο καταστατικό του περιφερική διάρθρωση σε όλη την Ελλάδα. Συγκεκριμένα το καταστατικό ανάφερε: «Το ΙΝ.Ε έχει πανελλαδική οργανωτική δομή. Η δομή αυτή διασφαλίζεται με τη σύσταση, μετά από απόφαση του Δ.Σ., του Ινστιτούτου Εργασίας, Περιφερειακών Επιτροπών του ΙΝ.Ε στις 13 γεωγραφικές – διοικητικές Περιφέρειες της Χώρας, και Κλαδικών Επιτροπών του ΙΝ.Ε, στους κλάδους Οικονομίας, Παραγωγής και Οργάνωσης της Εργασίας».
Η τροποποίηση του καταστατικού που επικαλείται 31/5/11 ήταν καθαρά διευκρινιστικού χαρακτήρα. Άλλωστε από το 1990 το ΙΝΕ υλοποιεί προγράμματα απασχόλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω των Περιφερειακών Παραρτημάτων του. Η ενασχόληση μας με πολιτικές απασχόλησης είναι καταστατικός στόχος και έχουμε υλοποιήσει με απόλυτη επιτυχία δεκάδες προγράμματα απασχόλησης με πληρότητα και επάρκεια του επιστημονικού μας προσωπικού, μέσα και από την πανελλαδική διάρθρωση του Οργανισμού μας
2. Όσον αφορά στο χαρακτηρισμό του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ ως κυβερνητικού Οργανισμού ο οποίος χρηματοδοτείται 100% από δημόσιους πόρους, δηλώνουμε ότι είναι αναληθές και ότι ουδεμία χρηματοδότηση έχουμε από το Δημόσιο.
Οι πόροι μας προέρχονται 100% από εισφορές μελών και μέσα από την υλοποίηση Κοινοτικών Προγραμμάτων
3. Επιγραμματικά για τη διαβολή που επιχειρείται σε βάρος του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ επιφυλασσόμαστε για κάθε έννομο συμφέρον του Οργανισμού μας.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα