Στο ILO η παραβίαση από τη χώρα μας διεθνών συμβάσεων εργασίας

Στην 102η Σύνοδο της Διεθνούς Συνδιάσκεψης Εργασίας, οι εργασίες της οποίας ξεκινούν αύριο Τετάρτη 5 Ιουνίου 2013 στη Γενεύη, θα συζητηθεί η προσφυγή της ΓΣΕΕ για την παραβίαση μέσω των μνημονιακών μέτρων Διεθνών Συμβάσεων Εργασίας.

Ήδη οι ελεγκτικές επιτροπές του Ι.L.O, με πρόσφατη την Eπιτροπή Εμπειρογνωμόνων έχουν επισημάνει στις εκθέσεις τους, ότι με τις μνημονιακές νομοθετικές παρεμβάσεις, καταστρατηγούνται θεμελιώδη δικαιώματα τα οποία προστατεύονται από διεθνείς συμβάσεις, όπως οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, οι δίκαιοι όροι αμοιβής και εργασίας, ο κοινωνικός διάλογος για την άσκηση πολιτικών απασχόλησης και ασφάλισης.

Η προσφυγή της ΓΣΕΕ κατατέθηκε το 2010 και η έκθεση της Επιτροπής Εμπειρογνώμων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας είναι η 5η κατά σειρά έκθεση-καταπέλτης για τη χώρα μας την οποία συνέταξε το Ι.L.O.

Η ΓΣΕΕ και το σύνολο των εργαζομένων και ανέργων της χώρας, σε αναμονή της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για την ασυμβατότητα με το ελληνικό Σύνταγμα και τις κυρωμένες Διεθνείς Συμβάσεις εργασίας των μέτρων σε βάρος της συλλογικής αυτονομίας, θα συνεχίσουν και θα εντείνουν τον αγώνα, παρουσιάζοντας επικαιροποιημένη την προσφυγή της Συνομοσπονδίας κατά των μνημονιακών μέτρων στην επικείμενη Διεθνή Συνδιάσκεψη Εργασίας.

Καλούμε εκ νέου το σύνολο της ελληνικής Δικαιοσύνης να αξιοποιήσει το νέο αυτό διεθνές νομολογιακό δεδομένο, να αναγνωρίσει την παραβίαση του ελληνικού Συντάγματος και των θεμελιωδών Διεθνών Συμβάσεων Εργασίας και να ακυρώσει τα μέτρα που θίγουν τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των εργαζομένων, προσβάλλοντας βάναυσα κάθε έννοια κοινωνικής δικαιοσύνης στην Ελλάδα.

Σας επισυνάπτουμε περιληπτικά το περιεχόμενο της σχετικής έκθεσης η οποία θα συμπεριληφθεί στο οπλοστάσιο των επιχειρημάτων της ΓΣΕΕ.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ILO 2013

Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για την Εφαρμογή των Διεθνών Συμβάσεων και Συστάσεων, στην ετήσια Έκθεση που υποβάλει στη Διεθνή Συνδιάσκεψη Εργασίας με τις διαπιστώσεις της για την εφαρμογή από τα Κράτη των διεθνών κανόνων εργασίας, κάνει εκτενή αναφορά στην Ελλάδα με νέα σχόλια πολλαπλών, σοβαρών και εκτεταμένων παραβιάσεων των διεθνών της υποχρεώσεων για την προστασία της συλλογικής αυτονομίας, του απαραβίαστου των όρων των ΣΣΕ, των συλλογικών δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης και της απόλαυσης του δικαιώματος στην εργασία με όρους ισότητας και ισονομίας. Επισημαίνει ότι η ελληνική Κυβέρνηση δεν έχει ανταποκριθεί εδώ και 2 χρόνια στο αίτημα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για αναθεώρηση των εργασιακών μέτρων με σκοπό να προστατεύεται η πλήρης απόλαυση των θεμελιωδών συλλογικών εργασιακών δικαιωμάτων. Επίσης δεν έχει ανταποκριθεί στην υποχρέωσή της για αποστολή των στοιχείων για τις επιπτώσεις των μέτρων στην ποιότητα των όρων εργασίας και διαβίωσης και το εισόδημα των εργαζομένων στην ελληνική επικράτεια.

Επιπλέον, η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων:

• ρητά εντοπίζει έλλειψη δικαιοσύνης και ισότητας κατά την αντιμετώπιση της κρίσης, ενώ διαπιστώνει ότι το ελληνικό Κράτος στο δίλημμα κοινωνική ευθύνη απέναντι στο λαό ή τις οικονομικές υποχρεώσεις προς την Τρόικα των δανειστών, επέλεξε με την ακολουθούμενη μέχρι σήμερα τακτική, την ικανοποίηση της Τρόικας.
• ρητά μιλάει για την επιβολή εργασιακών και κοινωνικοασφαλιστικών μέτρων «προγραμματισμένης» φτωχοποίησης του ελληνικού λαού χωρίς ορατό μέλλον ανάκαμψης για τον πληθυσμό, εγκαλεί την Κυβέρνηση ότι δεν άκουσε, ως όφειλε τις συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και δεν συμμορφώθηκε με τις αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου που εντόπιζαν τις συνταγματικές και λοιπές παραβιάσεις από τα μέτρα.
• ρητά μιλάει για την επιβολή μέτρων που οδηγούν στην καταρράκωση της εσωτερικής ζήτησης και της κοινωνικής λειτουργίας του Κράτους.
• ευθέως ζητά από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή να διαμορφώσει άμεσα «γρήγορα σενάρια» για την ανάκληση των μέτρων που έχουν γονατίσει τους ασφαλισμένους και τους εργαζόμενους, ενώ ζητά από την Κυβέρνηση να υποδείξει ποια μέτρα σκοπεύει να λάβει στο άμεσα προσεχές μέλλον, για την αύξηση της συμμετοχής στην εθνική προσπάθεια των «εχόντων και κατεχόντων» (ιδιώτες με υψηλά εισοδήματα, τράπεζες, επιχειρήσεις κλπ)
• εντοπίζει εκ νέου το ασφυκτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο έχουν εγκλωβιστεί τα συλλογικά εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων, ενώ επαναλαμβάνει την άμεση ανάγκη αναθεώρησης των μέτρων σε βάρος των ΣΣΕ, επαναφοράς της αρχής της εύνοιας και κατάργησης της δυνατότητας σύναψης ΣΣΕ από ενώσεις προσώπων, που δεν έχουν τα εχέγγυα της συνδικαλιστικής ελευθερίας
• ρητά ζητά από το Κράτος όχι μόνο να απέχει από πράξεις παρέμβασης και παρεμπόδισης της διαδικασίας ανεξάρτητης διαιτητικής επίλυσης των συλλογικών διαφορών (όπως η απαγόρευση συνομολόγησης μισθολογικών ζητημάτων), αλλά και να αποκαταστήσει την εύρυθμη λειτουργία του Ο.ΜΕ.Δ.
• ρητά ζητά την άμεση αναθεώρηση των μέτρων τόσο στον ιδιωτικό, όσο και το δημόσιο τομέα που θέτουν σε διακινδύνευση τις θέσεις εργασίας και την αμοιβή των εργαζομένων (ευέλικτες μορφές απασχόλησης, διαθεσιμότητα, εφεδρεία κλπ)
• ρητά διαπιστώνει τις σοβαρές επιπτώσεις που έχουν τα μέτρα σε βάρος των εργασιακών δικαιωμάτων στην ισότητα των φύλων στην εργασία, την έξαρση των διακρίσεων σε πολλαπλά επίπεδα και την επώαση των εξτρεμιστικών και μισαλλόδοξων συμπεριφορών και πράξεων. 

Η Έκθεση περιέχει και τις θέσεις της ελληνικής Κυβέρνησης, η οποία ανενδίαστα παραδέχεται ότι προέβη στην επιβολή μέτρων «μείωσης της ποιότητας των εργασιακών δικαιωμάτων με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας», στο πλαίσιο υλοποίησης των όρων του διεθνούς δανεισμού της χώρας.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Σημείωση: Παρατίθεται ο σύνδεσμος με το πλήρες κείμενο της Έκθεσης της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—relconf/documents/meetingdocument/wcms_205472.pdf
 

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα