Ετήσια άδεια έως το τέλος του χρόνου

H ΓΣΕΕ μέσω του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της Συνομοσπονδίας (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ) ενημερώνει τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα σχετικά με τη χορήγησης άδειας του τρέχοντος έτους 2014.

Ολόκληρη η άδεια πρέπει να καταβάλλεται έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2014.

Ακόμη και αν ο εργαζόμενος δεν έχει υποβάλλει σχετικό αίτημα, ο εργοδότης επιβάλλεται να χορηγήσει το υπόλοιπο αδείας μέχρι την τελευταία μέρα του τρέχοντος έτους.

Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος ζητά το υπόλοιπο αδείας και ο εργοδότης αρνείται να χορηγήσει την άδεια ,δεν δίνεται δηλαδή με εργοδοτική υπαιτιότητα (άρνηση, πταίσμα, αμέλεια), η επιχείρηση υποχρεούται να πληρώσει τον εργαζόμενο για τον αριθμό ημερών που δεν έλαβε από την νόμιμη άδεια του.

Σ αυτήν την περίπτωση και σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο(Εγκύκλιος 1/3/2005 του Υπ. Απασχόλησης επί του άρθρου 1 του Ν.3302/2004), η επιχείρηση καταβάλλει σε αυτούς τους εργαζόμενους αντίστοιχες αποδοχές αδείας με προσαύξηση 100%.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα