Παρανομεί το Υπουργείο Απασχόλησης για την 6μηνη ειδική άδεια μητρότητας

Ο Συνήγορος του Πολίτη, δικαίωσε πλήρως τις θέσεις της Γ.Σ.Ε.Ε., διαπιστώνοντας με πρόσφατο πόρισμά του την εσφαλμένη ερμηνεία του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας και των φορέων του (ΟΑΕΔ, ΙΚΑ), εξαιτίας της οποίας στερούνται της άδειας αυτής εργαζόμενες που υπάγονται, αλλά δεν ωφελούνται πραγματικά από ευνοϊκότερες ρυθμίσεις Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΣΣΕ). Συνιστά μάλιστα στο Υπουργείο […]

Απολύσεις – Υποχρεωτικές Αδειες – Διαθεσιμότητες – Εκ περιτροπής εργασία

Σας κοινοποιούμε στοιχεία που αφορούν τις απολύσεις, διαθεσιμότητες, υποχρεωτικές άδειες και εκ περιτροπής εργασία του μήνα Μαρτίου 2009 σύμφωνα με το παρατηρητήριο του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ. ΜΑΡΤΙΟΣ 2009  Ανακοινώθηκαν ή και πραγματοποιήθηκαν σε όλη την χώρα 4019 απολύσεις και 398 διαθεσιμότητες.  Ανακοινώθηκαν ή και πραγματοποιήθηκαν σε 18 επιχειρήσεις εκ περιτροπής εργασία (ελαστικές μορφές απασχόλησης) σε […]