Συνάντηση Εργασίας με θέμα “Κοινωνική Περιβαλλοντική Ευθύνη και Απασχόληση”

Συνάντηση Εργασίας με θέμα “Κοινωνική Περιβαλλοντική Ευθύνη και Απασχόληση”. Διοργανωτές της συνάντησης η ΚΕΔΕΚ, ΓΣΕΕ, Δήμος Βέροιας και το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ)Βέροια πρακτικά 7-6-06

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα