Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Η ΓΣΕΕ και η Γραμματεία Περιβάλλοντος της Συνομοσπονδίας χαιρετίζει την Παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος 2012 που φέτος είναι αφιερωμένη στην πράσινη οικονομία.

Δυστυχώς η σημερινή παγκόσμια ημέρα βρίσκει τη χώρα μας και τους εργαζόμενους σε μια πρωτοφανή κρίση και ένδεια.

Υπό τις παρούσες συνθήκες η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς η οικονομική κρίση και η κρίση του περιβάλλοντος συνυπάρχουν και αλληλοτροφοδοτούνται. 

Η κρίση φέρνει επιτακτικά στο προσκήνιο την ανάγκη ανάπτυξης που περνάει μέσα από την ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης της χώρας και την αξιοποίηση των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων. Χρειάζεται μια ανάπτυξη που θα ενσωματώνει την καινοτομία και τις τεχνολογικές εξελίξεις και θα δημιουργεί βιώσιμες θέσεις εργασίας.

Το περιβάλλον σε αυτή την διαδικασία αποτελεί κρίσιμο μέγεθος, καθώς είναι το υπόβαθρο και ο τροφοδότης της ανάπτυξης μέσω των φυσικών πόρων.

Το περιβάλλον πρέπει να αξιοποιηθεί και ταυτόχρονα να διατηρηθεί. Είναι μια διαδικασία που δυστυχώς δεν εμπεδώθηκε τα προηγούμενα χρόνια με αποτέλεσμα να υπάρχουν δυσμενείς επιπτώσεις.  

Η ανάπτυξη με την προϋπόθεση της διατήρησης του περιβάλλοντος θα συμβάλει στην ανάκαμψη της οικονομίας και θα δώσει νέα πνοή, προστατεύοντας ταυτοχρόνως το περιβάλλον και εξοικονομώντας φυσικούς πόρους και ενέργεια.  

Τομείς που αποτελούν τον πυρήνα για τη μετάβαση του παραγωγικού συστήματος της χώρας σε μια βιώσιμη κατεύθυνση είναι: η εξοικονόμηση ενέργειας και η προώθηση των ΑΠΕ στους τομείς τελικής κατανάλωσης (κτήρια, μεταφορές, βιομηχανία, κλπ.), η μείωση της βιομηχανικής ρύπανσης, η βελτίωση της υποδομής των Βιομηχανικών Περιοχών (ΒΙΠΕ), η διαχείριση των στερεών αποβλήτων με έμφαση στην ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση πριν την τελική διάθεση, η ανάπτυξη των φιλικών προς το περιβάλλον συνδυασμένων μεταφορών, η προώθηση του βιώσιμου τουρισμού, η βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων και της χρήσης τους, η βιολογική γεωργία κ.ά. 

Οι περισσότεροι από αυτούς τους τομείς που μπορούν να συμβάλουν στην ανάκαμψη της οικονομίας, καρκινοβατούν εξ αιτίας χρόνιων προβλημάτων, έλλειψης πολιτικής βούλησης και αβελτηρίας της διοίκησης.  

Οι αποφάσεις λοιπόν που θα ληφθούν το επόμενο διάστημα είναι καθοριστικές. Το περιβάλλον παραμένει στο προσκήνιο με τις κοινωνικές και οικονομικές του προεκτάσεις και η προστασία του αποτελεί προϋπόθεση μιας βιώσιμης ανάκαμψης με απασχόληση και κοινωνική προστιθέμενη αξία.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα