Απάντηση της ΓΣΕΕ στην πρόσκληση διαλόγου για το Ασφαλιστικό

Σας κοινοποιούμε την επιστολή που απέστειλε η ΓΣΕΕ σήμερα 1/12/09 προς τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αφορά την πρόσκληση για την έναρξη διαλόγου για το Ασφαλιστικό πρόβλημα της χώρας.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΣ
Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
κ. Ανδρέα Λοβέρδο
Αθήνα

Κύριε Υπουργέ,
Απαντώντας στην πρόσκληση για συμμετοχή μας στην επιστημονική επιτροπή μελέτης του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης (Σ.Κ.Α.) σας ενημερώνουμε ότι θα συμμετάσχουμε δια των συνεργατών μας στο ΙΝΕ/ΓΣΕΕ κ. Σάββα Ρομπόλη και Γιώργο Ρωμανιά.
Η συμμετοχή μας αυτή πρέπει να θεωρηθεί ως θετική ανταπόκριση στην υπαρκτή ανάγκη επιστημονικής διερεύνησης όλων των πεδίων του συστήματος δημιουργώντας ενιαία βάση λειτουργικών, οικονομικών και αναλογιστικών δεδομένων τα οποία θ’αποτελέσουν συμφωνημένη αφετηρία για την εξεύρεση λύσεων στο Σ.Κ.Α. οι οποίες θα κατοχυρώνουν τη βιωσιμότητα ταυτόχρονα με την κοινωνική αποτελεσματικότητα του συστήματος.
Θεωρούμε δεδομένη τη δέσμευσή σας ότι με βάση και τα πορίσματα της επιτροπής θα υπάρχει και πολιτικο-κοινωνικός διάλογος και διαπραγμάτευση ο οποίος θα εξετάζει την προτεινόμενη λύση σε κάθε ενότητα καθώς και την ενδεχόμενη εναλλακτική της, η οποία θα τίθεται υπόψη των Συλλογικών οργάνων.
Την ευθύνη παρουσίασης υπό μορφή Σ/Ν τελικής πρότασης φέρει η Κυβέρνηση και επ’αυτής θα υπάρξει κεντρικός διάλογος – διαπραγμάτευση με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις.
Ο διάλογος στα πλαίσια της επιτροπής πρέπει να είναι δομημένος, σε συγκεκριμένες ενότητες, με παρουσίαση όλων των στοιχείων που έχουν Κυβέρνηση και ταμεία.
Προτείνουμε την ένταξη όλων των προς συζήτηση και αντιμετώπιση θεμάτων του διαλόγου σε 5 ενότητες (χωρίς ν’αποκλείσουμε περισσότερες) με πρώτη (και εκ των πραγμάτων κυρίαρχη) αυτή των πόρων – χρηματοδότησης του συστήματος.
Συγκεκριμένα προτείνουμε τις παρακάτω ενότητες:

1η –Πόροι – χρηματοδότηση
• Πηγές άντλησης νέων πόρων
• Διεύρυνση βάσης Σ.Κ.Α.
• Αποθεματικά Σ.Κ.Α.
• Δαπάνες Υγείας
• Καταγραφή, χρονικός προσδιορισμός και τρόποι εξόφλησης οφειλών του κράτους
• Καθυστερούμενες οφειλές ιδιωτών, εισφοροδιαφυγή, εισφοροαποφυγή και εισφοροκλοπή.

2η Ενοποιήσεις Ασφαλιστικών Φορέων
• Αποκατάσταση – «νοικοκύρεμα» των ανισορροπιών που επέφερε ο Ν.3655/08 ώστε η υφιστάμενη ενοποίηση να καταστεί λειτουργική και αποδοτική.
• Αρχές και μέθοδοι περαιτέρω ενοποιήσεων.

3η Βελτίωση της κοινωνικής αποτελεσματικότητας του Σ.Κ.Α.
• Μέριμνα για απολυόμενους σε μεγάλη ηλικία
• Συνταξιοδοτικά δικαιώματα ανέργων
• Βαρέα και Ανθυγιεινά

4η Οργανωτικά – Λειτουργικά Θέματα
• Διαχείριση Σ.Κ.Α. (Διοικήσεις – πλειοψηφίες – ρόλος κράτους)

5η Ταμείο Ασφαλιστικής Αλληλεγγύης γενεών
• Πόροι Ταμείου
• Συνήγορος γενεών.

Η απαρίθμηση των εντός των ενοτήτων θεμάτων είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική καθώς υπάρχουν και θέματα τα οποία θα πρέπει να διερευνηθούν και να ληφθούν μέτρα (πχ Αντιμετώπιση Δημογραφικού, κάλυψη γυναίκας – μητέρας, επιβάρυνση κόστους από προγράμματα εθελουσίας εξόδου κ.α.).

Κύριε Υπουργέ,

Σας είναι γνωστό ότι η ΓΣΕΕ έχει ολοκληρωμένες και μελέτες και προτάσεις. Είμαστε έτοιμοι να τις θέσουμε στη βάσανο της επιστημονικής επαλήθευσης αλλά και του διαλόγου καθώς το Σ.Κ.Α. ενώ επιβαρύνει τα Δημόσια Οικονομικά δεν πρέπει ν’αντιμετωπισθεί ως τέτοιας φύσης ζήτημα αλλά πρωτίστως ως κοινωνικό και πολιτικό.
Ως εκ τούτου θα είχε μεγάλη αξία για τη ΓΣΕΕ πριν την έναρξη του διαλόγου να υλοποιηθoύν η προγραμματικές σας δεσμεύσεις α) για κατάργηση των ρυθμίσεων του Ν.3655/08 αναφορικά με τα όρια ηλικίας και τις επικουρικές συντάξεις β) εντατικοποίηση του ελεγκτικού μηχανισμού και αναμόρφωση του ΣΕΠΕ για την είσπραξη των οφειλομένων εισφορών.
Τέλος, θα πρέπει οι επεξεργασίες της επιτροπής και κυρίως ο πολιτικός και κοινωνικός διάλογος να συμπεριλάβουν ευρύτερα ζητήματα που άπτονται του αναπτυξιακού μοντέλου καθώς είναι γνωστό ότι το Σ.Κ.Α. έχει συνυφασμένη την υπόσταση και την προοπτική του με την ανάπτυξη, τις εργασιακές σχέσεις, την αντιμετώπιση της ανεργίας και την αναδιανομή των εισοδημάτων σε πρωτογενές και δευτερογενές επίπεδο.

 

 

 

 

 

Ετικέτες

Κοινοποίηση:

Τελευταία Νέα