• ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΣΕΕ ΑΠΟ Ο.Κ.Ε

  ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΣΕΕ ΑΠΟ Ο.Κ.Ε

  • No Comment
  • 351 Views
  • 0 Like

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  5/1/22

  ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΣΕΕ ΑΠΟ Ο.Κ.Ε

  Μετά τις τελευταίες εξελίξεις και τη μετατροπή της Ο.Κ.Ε από ένα θεσμό συνεννόησης και διαλόγου, σ’  ένα ελεγχόμενο κομματικό παραμάγαζο, η ΓΣΕΕ  αποφάσισε την ανάκληση των εκπροσώπων της από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

  Σε σχετική επιστολή που απέστειλε η Συνομοσπονδία στον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, στον Πρόεδρο, στους Αντιπροέδρους και τα μέλη της ΟΚΕ, τονίζει ότι η απόφασή της έρχεται μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και τη μη συμμόρφωση στις εγγυήσεις αμεροληψίας και ανεξαρτησίας, από κρατικές και λοιπές παρεμβάσεις, που οφείλουν να διέπουν τη διαδικασία εκλογής Προέδρου της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής.

  Η σχετική επιστολή

  Προς

  Τον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους & τα Μέλη της ΟΚΕ
  Τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χ. Σταϊκούρα
   

  Θέμα: Ανάκληση των εκπροσώπων της ΓΣΕΕ από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ).

   

  Σε εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων της από 12.10.2021 Ολομέλειας της Διοίκησης και της από 17.12.2021 Εκτελεστικής της Επιτροπής της, η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ):

  1) ανακαλεί από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή(ΟΚΕ) το σύνολο των δεκατεσσάρων (14) τακτικώνμελών και των δεκατεσσάρων (14) αναπληρωματικών μελών, τα οποία προτάθηκαν από τη Συνομοσπονδία και ορίσθηκαν ως εκπρόσωποι της ΓΣΕΕ στη σύνθεση της δεύτερης ομάδας – ομάδα εργαζομένων της ΟΚΕ (άρθρο 3 παρ.4 Ν. 2232/1994, όπως ισχύει, ΦΕΚ 1051/ΥΟΔΔ/21.12.20)
  2) δεν νομιμοποιεί επομένως την ιδιότητα του εκπροσώπου της στη διαδικασία εκλογής και την εκλογή του Αντιπροέδρου της ΟΚΕ. Επισημαίνουμε μάλιστα ότι, παρά την απαγόρευση ανανέωσης της θητείας των Αντιπροέδρων της ΟΚΕ, την παράνομη και παράτυπη εκλογή του Αντιπροέδρου όχι μόνο της δεύτερης, αλλά και της τρίτης ομάδας της ΟΚΕ (άρθρο 5 παρ.4 Ν. 2232/1994, όπως ισχύει) και
  3) δεν θα συμμετέχει διά του Προέδρου της στο Συμβούλιο Προέδρων της ΟΚΕ (άρθρο 12 Ν. 2232/1994, όπως ισχύει).

  Η απόφαση της ΓΣΕΕ για την ανάκληση των εκπροσώπων της ελήφθη σε συνέχεια της απόφασης 990/2021 του Συμβουλίου της Επικρατείας και της μη συμμόρφωσης στις εγγυήσεις αμεροληψίας και ανεξαρτησίας από κρατικές και λοιπές παρεμβάσεις, που οφείλουν να διέπουν τη διαδικασία εκλογής Προέδρου της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και συνακόλουθα τη δημοκρατικήδιασφάλιση της νόμιμης εκπροσώπησής της  για την απρόσκοπτη εκπλήρωση της εκ του νόμου αποστολής της ως θεσμικού οργάνου διεξαγωγής κοινωνικού διαλόγου.

  Για τη ΓΣΕΕ

  Ο Πρόεδρος     Ο αναπλ. Γεν. Γραμματέας

    Γιάννης Παναγόπουλος             Θανάσης Δανούσης

  Διαβάστε περισσότερα
 • Δήλωση ΓΣΕΕ για τη διατύπωση Γνώμης της ΟΚΕ στο ασφαλιστικό ΣχΝ

  Δήλωση ΓΣΕΕ για τη διατύπωση Γνώμης της ΟΚΕ στο ασφαλιστικό ΣχΝ

  Αρ.Πρωτ.:487
  Αθήνα 5/5/2016

  Προς Τον Πρόεδρο της ΟΚΕ Τα μέλη της Ολομέλειας της ΟΚΕ

  Θέμα: Δημόσια Δήλωση της ΓΣΕΕ για τη διατύπωση Γνώμης της ΟΚΕ στο ασφαλιστικό ΣχΝ

  Η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας λειτουργώντας στο πλαίσιο των καταστατικών της σκοπών για την προάσπιση των συμφερόντων όλων των εργαζομένων ιδιωτικού δικαίου στην ελληνική επικράτεια και υπό το βάρος της ευθύνης αυτής, δηλώνει δημόσια ότι δεν δείχνει ανοχή και δεν θα συμβάλει σε καμία πράξη συμμετοχής και επιβεβαίωσης της αποδόμησης του κοινωνικού διαλόγου στη χώρα.

  Η Συνομοσπονδία έχει δηλώσει με κάθε τρόπο και προς κάθε κατεύθυνση ότι ο σεβασμός στους δημοκρατικούς θεσμούς και διαδικασίες οφείλει να είναι διαρκής, έμπρακτος και απαρέγκλιτος, σε πείσμα όλων των παρεμβάσεων ακόμα και στην καρδιά της έννοιας της συλλογικής εκπροσώπησης και αυτονομίας, που οδήγησαν, όπως είναι γνωστό, στην απόσυρση των εκπροσώπων της ΓΣΕΕ από την ΟΚΕ. Η σταθερή αγνόηση βέβαια της εργατικής πλευράς  και μάλιστα η συζήτηση επί θεμάτων που μας αφορούν, επιβεβαιώθηκε και  από τις συνομιλίες της Κυβέρνησης μόνο με τις εργοδοτικές οργανώσεις.

  Το ήδη καταγγελθέν έλλειμμα ουσιαστικού κοινωνικού διαλόγου με τους επαγγελματικούς και επιστημονικούς φορείς εκπροσώπησης των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων, τόσο σε επίπεδο διαδικασίας, όσο και σε επίπεδο λήψης υπόψη των θέσεών τους, αλλά και η αγνόηση της Γνώμης και η ακύρωση στην πράξη και αυτού του ίδιου του συνταγματικού ρόλου της ΟΚΕ  από την εισαγωγή προς κατ’επείγουσα ψήφιση του ασφαλιστικού νομοσχεδίου, καταδεικνύουν τον προσχηματικό χαρακτήρα και τελικά την υποβάθμιση κάθε έννοιας και διαδικασίας κοινωνικού διαλόγου.

  Απευθύνομαστε εκ νέου στο σύνολο των φορέων που συμμετέχουν στην ΟΚΕ και καλούμε να μην νομιμοποιήσουν την κυβερνητική αυθαιρεσία ως πράξη θωράκισης του ρόλου των οργανώσεών μας, της ίδιας της ΟΚΕ, αλλά και της κοινωνίας στο σύνολό της, από πρακτικές που υποσκάπτουν την ουσία του κοινωνικού διαλόγου και της κοινωνικής διαπραγμάτευσης και εν τέλει της δημοκρατικής λειτουργίας της χώρας.

  Για τη ΓΣΕΕ
  Ο Πρόεδρος Γιάννης Παναγόπουλοςlogo2Ο Γεν. Γραμματέας Νικόλαος Κιουτσούκης

  Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΓΣΕΕ

Διεύθυνση: Πατησίων 69 & Αινιάνος 2, 10434 Αθήνα

Ταχυδρομική θυρίδα: ΤΘ 3626, ΤΚ 10210

e-mail: [email protected]

τηλέφωνο: 210-8202100

fax: 210-8202186, 210-8202187

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

e-mail: [email protected]

τηλέφωνο: 210-8202296

fax: 210-8202144