Με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας (σ.σ.ε.), που συμφωνούνται εγγράφως μεταξύ των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών (ή εργοδότη), καθορίζονται οι όροι εργασίας. Με τις σ.σ.ε. εξομοιώνονται και οι διαιτητικές αποφάσεις.

Οι σ.σ.ε. διακρίνονται σε:

  • εθνικές γενικές,
  • κλαδικές,
  • επιχειρησιακές,
  • εθνικές ομοιοεπαγγελματικές και
  • τοπικές ομοιοεπαγγελματικές.

Οι Εθνικές Γενικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) καθορίζουν τους ελάχιστους όρους εργασίας, που ισχύουν για τους εργαζόμενους όλης της χώρας. Στους εργαζομένους αυτούς περιλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ.

Με τις ΕΓΣΣΕ θεσπίζονται οι κατώτεροι υποχρεωτικοί μισθοί – ημερομίσθια και συμπληρώνονται οι γενικοί όροι εργασίας, που ρυθμίζονται από τους σχετικούς νόμους και κατοχυρώνονται από το Σύνταγμα.

Το περιεχόμενο των σ.σ.ε. είναι ευρύτατο και τα θέματα που μπορούν να ρυθμίζονται αναφέρονται στο άρθρο 2 του Ν.1876/90, ο οποίος διέπει τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και τις συλλογικές συμβάσεις.

Οι ΕΓΣΣΕ συνάπτονται από την τριτοβάθμια οργάνωση των εργαζομένων, δηλαδή τη ΓΣΕΕ και τις αναγνωριζόμενες σήμερα ως ευρύτερης εκπροσώπησης οργανώσεις των εργοδοτών, δηλαδή τον ΣΕΒ, τη ΓΣΕΒΕΕ και την ΕΣΕΕ.

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ετών 1975-2018

Α/ΑΕ.Γ.Σ.Σ.Ε.ΙσχύςΔημοσίευσηΑρχείο
1197501/03/1975276πατήστε εδώ για να ανοίξει
2197613/02/1976671πατήστε εδώ για να ανοίξει
3197715/02/197760πατήστε εδώ για να ανοίξει
4197801/02/1978183(ΔΔΔΔΑθ)πατήστε εδώ για να ανοίξει
5197915/02/1979194(ΔΔΔΔΑθ)πατήστε εδώ για να ανοίξει
6198001/01/19801137(ΔΔΔΔΑθ)πατήστε εδώ για να ανοίξει
7198101/01/19811303(ΔΔΔΔΑθ)πατήστε εδώ για να ανοίξει
8198201/01/198211(ΔΔΔΔΑθ)πατήστε εδώ για να ανοίξει
9198301/04/1983688(ΔΔΔΔΑθ)πατήστε εδώ για να ανοίξει
10198401/01/198481πατήστε εδώ για να ανοίξει
11198501/01/198550πατήστε εδώ για να ανοίξει
12198601/01/1986123πατήστε εδώ για να ανοίξει
13198701/01/1987122(ΠΔΔΔΑθ)πατήστε εδώ για να ανοίξει
14198801/01/198840πατήστε εδώ για να ανοίξει
15198901/01/1989213πατήστε εδώ για να ανοίξει
16199001/01/1990116πατήστε εδώ για να ανοίξει
171991 – 199201/01/1991Αρ.Κατ.10/4.4.1991πατήστε εδώ για να ανοίξει
18199301/01/1993Αρ.Κατ.37/11.6.1993πατήστε εδώ για να ανοίξει
191994 – 199501/01/1994Αρ.Κατ.24/23.3.1994πατήστε εδώ για να ανοίξει
201996 – 199701/01/1996Αρ.Κατ.9/3.4.1996πατήστε εδώ για να ανοίξει
211998 – 199901/01/1998Αρ.Κατ.12/19.5.1998πατήστε εδώ για να ανοίξει
222000 – 200101/01/2000Αρ.Κατ.31/23.5.2000πατήστε εδώ για να ανοίξει
232002-20031/1/2002 – 31/12/2003Αρ.Κατ.19/29.4.2002πατήστε εδώ για να ανοίξει
242004 – 20051-1-2004 – 31-12-2005Αρ.Κατ.16/28.5.2004πατήστε εδώ για να ανοίξει
252006 – 20071/1/2006 – 31/12/2007Αρ.Κατ.14/13.4.2006πατήστε εδώ για να ανοίξει
262008 – 20091/1/2008 – 31/12/2009Αρ.Κατ.13/18-4-2008πατήστε εδώ για να ανοίξει
272010 – 20121/1/2010 – 31/12/2012Αρ.Κατ.14/16-7-2010πατήστε εδώ για να ανοίξει
2820131/1/2013 – 31/12/2013Αρ.Κατ.4/14-5-2013πατήστε εδώ για να ανοίξει
2920141/1/2014 – 31/12/2014Αρ.Κατ.3/26-3-2014πατήστε εδώ για να ανοίξει
3020151/1/2015 – 31/12/2015Αρ.Κατ.7/29-9-2015πατήστε εδώ για να ανοίξει
3120161/1/2016 – 31/12/2016Αρ.Κατ.5/31.3.2016πατήστε εδώ για να ανοίξει
3220171/1/2017 – 31/12/2017Αρ.Κατ.6/30.3.2017πατήστε εδώ για να ανοίξει
3320181/1/2018 – 31/12/2018Αρ.Κατ.6/29.3.2018πατήστε εδώ για να ανοίξει

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΓΣΕΕ

Διεύθυνση: Πατησίων 69 & Αινιάνος 2, 10434 Αθήνα

Ταχυδρομική θυρίδα: ΤΘ 3626, ΤΚ 10210

e-mail: [email protected]

τηλέφωνο: 210-8202100

fax: 210-8202186, 210-8202187

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

e-mail: [email protected]

τηλέφωνο: 210-8202296

fax: 210-8202144

Facebook