Δυσμενή εξέλιξη στους γιατρούς εργασίας μετά την αθέτηση της Υπουργού και Υφυπουργού Απασχόλησης στη Βουλή

Κατεβάστε το σχετικό κείμενο εδώ