Ανακοίνωση ΟΣΕΤΕΕ:Έγκαιρα η ΟΣΕΤΕΕ είχε πάρει ξεκάθαρη θέση για τη συμμετοχή του ΤΣΜΕΔΕ στην ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Αττικής

  • 46 Views
  • 0 Like

” Έγκαιρα η ΟΣΕΤΕΕ είχε πάρει ξεκάθαρη θέση για τη συμμετοχή του ΤΣΜΕΔΕ στην ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Αττικής”.

Με αποκλειστική πυξίδα το συμφέρον των ασφαλισμένων μηχανικών η ΟΣΕΤΕΕ τόσο με την ανακοίνωσή της στις 17/06/2015 με θέμα “Συνάντηση ΟΣΕΤΕΕ με Σύλλογο Υπαλλήλων Τράπεζας Αττικής για μια ισχυρή και αυτόνομη Τράπεζα στην υπηρεσία των Μηχανικών, της Οικονομίας και της Κοινωνίας. Έντονος προβληματισμός των Μηχανικών για τη συμμετοχή του ΤΣΜΕΔΕ στις συνεχείς ανακεφαλαιοποιήσεις” όσο και με την Ομόφωνη Απόφαση του 5ου Συνεδρίου της, στις 08/11/2015 είχε πάρει σαφή θέση και είχε επισημάνει τον κίνδυνο εξαΰλωσης των διαθέσιμων του Ταμείου μας, με το μεγάλο ποσοστό συμμετοχής στην ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Αττικής. Τώρα, πέρα από την αναζήτηση των ευθυνών, απαιτείται η αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας της Τράπεζας και η προστασία της όποιας περιουσίας απέμεινε στο Ταμείο των Μηχανικών, εν΄ αναμονή μάλιστα της υλοποίησης της κυβερνητικής απόφασης για τη συγχώνευση των Ταμείων.

Για την Ο.Σ.Ε.Τ.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΟΪΜΕΝΙΔΗΣ

Ο Γενικός Γραμματέας  ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΚΟΥΤΕΛΑΣ