• ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΡΙΣΙΜΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ – ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΜΕΙΩΣΗ -32% ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΡΙΣΙΜΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ – ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΜΕΙΩΣΗ -32% ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

  • 0 Comment
  • 105 Views
  • 0 Like

  Η Γ.Σ.Ε.Ε. χαιρετίζει την απόφαση 34/2015 του Ειρηνοδικείου Κατερίνης με την οποία για πρώτη φορά αναγνωρίστηκε ο αντισυνταγματικός και άρα παράνομος χαρακτήρας συνολικά της αντεργατικής 6ης ΠΥΣ του 2012, αλλά και ειδικότερα της διάταξης για την αυτόματη και μεγαλύτερη μείωση κατά -32% για τους νέους εργαζόμενους έως 25 ετών και την επιβολή αμοιβής τους με τα κατώτατα όρια αποδοχών, ανεξάρτητα από το εάν υπάγονταν σε ειδικότερη (εν προκειμένω κλαδική) συλλογική σύμβαση εργασίας.Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης: 1. η ρύθμιση της 6ης ΠΥΣ 2012 που εισάγει δυσμενή διάκριση αμοιβής σε βάρος των νέων ηλικίας κάτω των 25 ετών (-32%) παραβιάζει τα συνταγματικά προστατευόμενα δικαιώματα της ισότητας ενώπιον του νόμου (4παρ.1), της μισθολογικής ισότητας και της συλλογικής αυτονομίας (22 παρ.1), της προστασίας της νεότητας (21παρ.3) 2. η προστασία της νεότητας και των νέων εργαζομένων αποτελεί υποχρέωση της χώρας με βάση το ενωσιακό και διεθνές δίκαιο, που τη δεσμεύει και της επιβάλει τη σχετική υποχρέωση 3. η διάκριση σε βάρος των νέων σε ηλικία εργαζομένων στηρίχθηκε σε στοιχεία τυχαία και ατεκμηρίωτα ως προς τη μεταχείριση των εργαζομένων, οι οποίοι διακρίνονται με βάση το τυπικό και συγκυριακό στοιχείο της ηλικίας τους, δημιουργώντας δε διάκριση τόσο σε βάρος των νέων σε ηλικία εργαζομένων όσο και των παλαιών εργαζομένων 4. δεν συνέτρεχε κανένας λόγος δημοσίου συμφέροντος για την επιβολή μέτρων μισθολογικής και άρα κοινωνικοασφαλιστικής ανισότητας, καθώς από κανένα στοιχείο δεν προέκυψε αιτιώδης ή λογική συνάφεια της προστασίας της εθνικής οικονομίας με τη δραματική μείωση των ορίων των κατωτάτων μισθών και ημερομισθίων 5. η 6η ΠΥΣ συνολικά είναι ανεφάρμοστη, καθώς περιέχει πρωτογενείς κανόνες δικαίου, οι οποίοι εκδόθηκαν κατά παράβαση του Συντάγματος (26, 43 παρ.2) από αναρμόδιο όργανο (Υπουργικό Συμβούλιο)Η Γ.Σ.Ε.Ε. που άσκησε πρόσθετη παρέμβαση και η Γραμματεία Εργαζόμενης Νεότητας της Συνομοσπονδίας που κατέθεσε στη δίκη, χαιρετίζουμε τη συνδικαλιστική και νομική μάχη που έδωσε και συνεχίζει να δίνει η προσφεύγουσα νέα εργαζόμενη συνδικαλίστρια με την ουσιαστική στήριξη του Εργατικού Κέντρου Κατερίνης και του πρόσφατα αδικοχαμένου Προέδρου του ΕΚ συναδέλφου Βαλάση Κοτρώνη. Προσβλέπουμε στην αποκατάσταση της συνταγματικής νομιμότητας που επιβάλει στο Κράτος την άμεση λήψη μέτρων αποκατάστασης της προστασίας των εργαζομένων σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, τα οποία σε κάθε περίπτωση είναι απόδειξη σεβασμού της ανθρώπινης αξίας και αξιοπρέπειας.ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

  Διαβάστε περισσότερα
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ

  • 0 Comment
  • 132 Views
  • 0 Like

  H ΓΣΕΕ και το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της Συνομοσπονδίας ενημερώνουν τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα για το «Δώρο Πάσχα», τα ακόλουθα:Ποιοι δικαιούνται «Δώρο Πάσχα» Όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου δικαιούνται να λάβουν από τον εργοδότη τους «Δώρο Πάσχα». Για τον υπολογισμό του ποσού του Δώρου Πάσχα λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών, δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό. Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το Δώρο αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους. Συνεπώς, αν η σχέση εργασίας διήρκεσε ολόκληρο το ανωτέρω χρονικό διάστημα δικαιούται να λάβει μισό μηνιαίο μισθό αν αμείβεται με μισθό και 15 ημερομίσθια αν αμείβεται με ημερομίσθιο.Σε περίπτωση όμως που η σχέση εργασίας κάποιου μισθωτού με τον εργοδότη του δεν είχε διάρκεια ολόκληρο το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα δικαιούται να λάβει αναλογία Δώρου η οποία υπολογίζεται ως εξής: Προκειμένου για αμειβόμενο με μισθό, ποσό ίσο με 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο για τους αμοιβόμενους με ημερομίσθιο, για κάθε 8 (οκτώ) ημερολογιακές ημέρες, διάρκειας σχέσης εργασίας. Σε περίπτωση που η σχέση εργασίας διαρκέσει λιγότερο από οκτώ ημέρες δικαιούται ανάλογο κλάσμα για Δώρο Πάσχα.Πότε καταβάλλεται το «Δώρο Πάσχα» Το Δώρο Πάσχα καταβάλλεται την Μεγάλη Τετάρτη, εννοείται βέβαια ότι ο εργοδότης μπορεί να καταβάλλει το δώρο και νωρίτερα από την παραπάνω ημερομηνία. Για Το Δώρο Πάσχα παρακρατούνται εισφορές υπέρ του ΙΚΑ και Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών. Το δώρο Πάσχα σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.Χρόνοι που συνυπολογίζονται στο Δώρο Πάσχα Λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του Δώρου Πάσχα: • Ο χρόνος υποχρεωτικής αποχής από την εργασία των γυναικών πριν και μετά τον τοκετό. • Tο χρονικό διάστημα κατά το οποίο εργαζόμενος σπουδαστής έλαβε σπουδαστική άδεια προκειμένου να συμμετάσχει σε εξετάσεις. • Ο χρόνος άδειας λουτροθεραπείας, εφόσον υπάρχει γνωμάτευση από ασφαλιστικό οργανισμό. • Αν ο μισθωτός ασθένησε κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα θα αφαιρεθούν μόνο οι ημέρες που έλαβε επίδομα ασθενείας απ τον ασφαλιστικό φορέα. Παράδειγμα: Αν ένας μισθωτός απουσίασε από την εργασία του λόγω ασθένειας 60 μέρες και πήρε επίδομα ασθενείας από το ασφαλιστικό του ταμείο μόνο για 40 ημέρες, θα αφαιρεθούν από το χρονικό διάστημα της εργασιακής σχέσης μόνο οι 40 ημέρες για τις οποίες επιδοτήθηκε και όχι οι 60.Χρόνοι που δεν συνυπολογίζονται στο Δώρο Πάσχα Δεν υπολογίζονται οι μέρες κατά τις οποίες ο μισθωτός απείχε από την εργασία του αδικαιολόγητα ή λόγω άδειας χωρίς αποδοχές.Υπολογισμός του ΔώρουΒάση του υπολογισμού του δώρου Πάσχα αποτελούν οι αποδοχές που πραγματικά καταβάλλονται στους μισθωτούς και γενικότερα οι τακτικές αποδοχές, εφόσον αυτές είναι ίσες ή ανώτερες των νομίμων. Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν από την παραπάνω ημερομηνία το Δώρο Πάσχα υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση. Στη έννοια των τακτικών αποδοχών περιλαμβάνονται ο μισθός ή το ημερομίσθιο, καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος, όπως υπερεργασία, νόμιμη υπερωρία, επίδομα αδείας, επίδομα ισολογισμού, επιδόματα για τροφή, κατοικία, κτλ) εφ’ όσον καταβάλλεται από τον εργοδότη σαν αντάλλαγμα της παρεχόμενης από τον μισθωτό εργασίας, τακτικά κάθε μήνα, ή κατ’ επανάληψη περιοδικά σε ορισμένα διαστήματα του χρόνου. Στις τακτικές αποδοχές συνυπολογίζεται και το επίδομα αδείας. Συνεπώς ο μισθωτός θα λάβει το Δώρο Πάσχα προσαυξημένο με τον συντελεστή αδείας ο οποίος ανέρχεται σε 0,04166 π.χ εργαζόμενος με δώρο Πάσχα 900 ευρώ, με την προσαύξηση του συντελεστή αδείας θα πρέπει να πάρει 938 ευρώ.ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

  Διαβάστε περισσότερα
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – OXI ΣΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – OXI ΣΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

  • 0 Comment
  • 59 Views
  • 0 Like

  H ΓΣΕΕ εκφράζει την πλήρη αντίθεσή της στην ιδιωτικοποίηση των ΟΛΠ-ΟΛΘ και συνολικά των λιμανιών της χώρας.Η εξαγγελία του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης από το Πεκίνο για επιτάχυνση πώλησης του 67% του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΛΠ, βρίσκει απέναντι ολόκληρο το συνδικαλιστικό κίνημα, τις αυτοδιοικητικές και κοινωνικές δυνάμεις, που εδώ και δύο χρόνια δίνουν αγώνα κατά της πώλησης των λιμανιών Πειραιά και Θεσσαλονίκης.Η Κυβέρνηση καλείται, όπως δεσμεύτηκε στις προγραμματικές της δηλώσεις, να αποσύρει τους διαγωνισμούς πώλησης του μετοχικού κεφαλαίου των ΟΛΠ, ΟΛΘ και να επανεξετάσει το σύνολο των συμβάσεων.Επιβάλλεται να εφαρμόσει άμεσα την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να καταργήσει τις παράνομες φοροελαφρύνσεις που έχουν δοθεί στην COSCO.H ΓΣΕΕ απαιτεί από την κυβέρνηση να ανοίξει εδώ και τώρα ένα δημιουργικό διάλογο με τους εργαζόμενους, την αυτοδιοίκηση και τους παραγωγικούς φορείς για την ανάπτυξη των Λιμανιών, με στόχο τη διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα τους αλλά και των θεσπισμένων εργασιακών σχέσεων.ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

  Διαβάστε περισσότερα
 • UNI Europa – Δήλωση Αλληλεγγύης προς την Ελλάδα

  UNI Europa – Δήλωση Αλληλεγγύης προς την Ελλάδα

  • 0 Comment
  • 158 Views
  • 0 Like

   Μάρτιος 2015 Η UNI Europa και οι ελληνικές οργανώσεις μέλη της καλούν για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και την σχεδόν πλήρη κατάρρευση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στην Ελλάδα. Η UNI Europa χαιρετίζει τα σχέδια της ελληνικής κυβέρνησης να δώσει υψηλή προτεραιότητα στην αποκατάσταση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και ιδιαίτερα των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Οι συλλογικές συμβάσεις που καταργήθηκαν μονομερώς από τους εργοδότες πρέπει να αποκατασταθούν. Οι εργαζόμενοι πρέπει να επανακτήσουν τα συμβατικά δικαιώματά τους που χάθηκαν λόγω της αντεργατικής νομοθεσίας που θεσπίστηκε κατά τα τελευταία 5 χρόνια. Έχουμε δει την καταστροφή του ζωτικού υποβάθρου ενός μεγάλου τμήματος του ελληνικού λαού κατά τη διάρκεια της κρίσης και των πολιτικών λιτότητας που επιβλήθηκαν στην Ελλάδα. Πρέπει να καταπολεμηθεί το υψηλό επίπεδο φτώχειας και της ανεργίας, ιδίως μεταξύ των νέων και των γυναικών. Αυτό αποτελεί κοινό ευρωπαϊκό καθήκον. Ως προτεραιότητα, χρειαζόμαστε ένα ειδικό πρόγραμμα επενδυτικών ενισχύσεων από την ΕΕ για την Ελλάδα, η οποία θα επαναφέρει τον κόσμο στην εργασία και θα εξασφαλίσει αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και εργασίας για όλους. Ο ελληνικός λαός πάρει μια δημοκρατική απόφαση ότι πέντε χρόνια λιτότητας, ταλαιπωρίας και πόνου έχουν αποτύχει. Έχουν επιλέξει μια νέα πορεία. Η Ευρώπη δεν θα πρέπει μόνο να σεβαστεί την επιλογή αυτή, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της πρέπει να στηρίξουν την ελληνική κυβέρνηση να βγάλει την χώρα από την ανθρωπιστική και κοινωνική κρίση. Πρέπει να δοθεί χρόνος και χώρος στην Ελλάδα ώστε να αποκτήσει τα οικονομικά μέσα για να διαπραγματευτεί το χρέος της και να αναλάβει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Ένα πρόγραμμα-γέφυρα μέχρι τον Ιούνιο αποτελεί καλό μονοπάτι για την επίτευξη του στόχου αυτού. Είναι πλέον καιρός οι Έλληνες να μην αντιμετωπίζουν μόνο την Τρόικα. Οι μεταρρυθμίσεις είναι αναγκαίες, αλλά θα πρέπει να φέρουν ευημερία για όλους, όχι μόνο επίλυση του προβλήματος του χρέους στην Ελλάδα και των δημοσιονομικών ισορροπιών σε άλλες χώρες. Για το σκοπό αυτό, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και το ΔΝΤ θα πρέπει να συνοδεύεται από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας για να αναπτύξουν από κοινού με την ελληνική κυβέρνηση ένα ισορροπημένο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων: Οποιαδήποτε μεταρρύθμιση πρέπει να συνοδεύεται από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους - ο κοινωνικός διάλογος αποτελεί κλειδί. Για την UNI Europa, ο ελληνικός λαός όχι μόνο έκανε μια επιλογή για τη χώρα του. Προχώρησαν μπροστά για όλους εμάς, καταδεικνύοντας ότι η προσέγγιση λιτότητας της ΕΕ και αντισυνδικαλιστική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν καμία νομιμότητα. Ενόσω τα μέτρα της Τρόικα που επιβλήθηκαν σε Ελλάδα βρίσκονται στο απώτατο σημείο, αντανακλούν σε μεγάλο βαθμό τη γραμμή που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πολλές κυβερνήσεις γενικά: η ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση προάγει την αποκέντρωση των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Η ατζέντα βελτίωσης της νομοθεσίας της ΕΕ υποβαθμίζει την κοινωνική Ευρώπη. Πρέπει να αντιστρέψουμε τις πολιτικές αυτές, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η UNI Europa ανησυχεί για την προσέγγιση που ήδη έχει αναλάβει η ΕΕ και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Εστιάζουν στην αποπληρωμή του χρέους και στο ότι η Ελλάδα δεν τιμά τις υποχρεώσεις της σε συνδυασμό με υποτιμητικά λόγια για τον ελληνικό λαό. Η Ευρώπη δεν πρέπει να στηρίζει το αποκλεισμό και την υπονόμευση ενός κράτους μέλους και του λαού του και να στρέφει πληθυσμούς τον έναν εναντίον του άλλου. Η Ευρώπη πρέπει να στηρίζει την αλληλεγγύη. Οι φυλακές των οφειλετών έχουν εξαφανιστεί εδώ και αιώνες. Η ΕΕ δεν μπορεί να τις επαναφέρει για χώρες ολόκληρες. Η UNI Europa στηρίζει ελληνικές συνδικαλιστικές οργανώσεις μέλη της να ανασυσταθούν, ιδίως με στόχο την αποκατάσταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και την υπεράσπιση του δικαιώματος κάθε εργαζόμενου για αξιοπρεπείς και δίκαιες συνθήκες εργασίας.

  Διαβάστε περισσότερα
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-Μεγάλη η απώλεια για το συνδικαλιστικό κίνημα από το θάνατo του Βαλάση Κοτρώνη

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-Μεγάλη η απώλεια για το συνδικαλιστικό κίνημα από το θάνατo του Βαλάση Κοτρώνη

  • 0 Comment
  • 51 Views
  • 0 Like

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 20/3/2015 ΜΕΓΑΛΗ Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

  ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΒΑΛΑΣΗ ΚΟΤΡΩΝΗ

  H ΓΣΕΕ εκφράζει τη θλίψη της για το θάνατο του Προέδρου του Εργατικού Κέντρου Κατερίνης Βαλάση Κοτρώνη. Ο Βαλάσης Κοτρώνης εργάστηκε με ζήλο για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων δίνοντας για το σκοπό αυτό καθημερινούς αγώνες με τους συναδέλφους του. Η απώλειά του δημιουργεί μεγάλο κενό στην εκπροσώπηση των εργαζομένων της Πιερίας. Η Συνομοσπονδία στέλνει τα θερμά της συλλυπητήρια στους οικείους του. Αντιπροσωπεία της ΓΣΕΕ θα παραβρεθεί στην εξόδιο ακολουθία, η οποία θα γίνει αύριο Σάββατο στις 11 το πρωί στον Άγιο Χαράλαμπο στην Κατερίνη.

  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

  Διαβάστε περισσότερα
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΕΚΔΙΚΗΤΙΚΗ ΑΠΟΛΥΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΣΤΑ ΚΤΕΛ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΕΚΔΙΚΗΤΙΚΗ ΑΠΟΛΥΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΣΤΑ ΚΤΕΛ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

  • 0 Comment
  • 470 Views
  • 0 Like

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 18/3/2015 ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΕΚΔΙΚΗΤΙΚΗ ΑΠΟΛΥΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΣΤΑ ΚΤΕΛ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

  H ΓΣΕΕ καταγγέλλει την παράνομη και καταχρηστική ενέργεια των ΚΤΕΛ Αρκαδίας, τα οποία προχώρησαν σε απόλυση συνδικαλιστικού στελέχους επειδή έπραξε το αυτονόητο. Διεκδίκησε ως πρόεδρος του τοπικού σωματείου και ως μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδίας Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας και αντιπρόσωπος στη ΓΣΕΕ, την τήρηση της νομιμότητας όσον αφορά στο χρόνο εργασίας των οδηγών και αρνήθηκε να υπογράψει ατομική σύμβαση με εξευτελιστικές αποδοχές. Η απόλυση του συνδικαλιστή Στάθη Αργυράκη έρχεται να προστεθεί στις πολυάριθμες απολύσεις, που γίνονται το τελευταίο διάστημα σε όλα τα ΚΤΕΛ της χώρας, με τους εργοδότες να καταπατούν νόμους όπως το νόμο 1264/1982 και τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές να έχουν ρόλο παρατηρητή. Η ΓΣΕΕ στηρίζει τον αγώνα της ΟΣΜΕ και απαιτεί από την κυβέρνηση και τη δικαιοσύνη να δώσουν άμεσα λύση, βάζοντας φραγμό στις αυθαιρεσίες του συγκεκριμένου κλάδου μεγαλοεργοδοτών που παράνομα πλουτίζουν στις πλάτες των εργαζομένων.

  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

  Διαβάστε περισσότερα
 • Δήλωση αλληλεγγύης για την Ελλάδα της Ομοσπονδίας Συνδικάτων Εργαζομένων στη Βιομηχανία στις Σκανδιναβικές χώρες

  Δήλωση αλληλεγγύης για την Ελλάδα της Ομοσπονδίας Συνδικάτων Εργαζομένων στη Βιομηχανία στις Σκανδιναβικές χώρες

  • 0 Comment
  • 152 Views
  • 0 Like

  Nordic IN – Ομοσπονδία Συνδικάτων Εργαζομένων στη Βιομηχανία στις Σκανδιναβικές χώρεςΔΗΛΩΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑΕίναι πολλές οι αιτίες της Ελληνικής κρίσης. Αναποτελεσματικότητα και υπερβολικές δαπάνες του δημόσιου τομέα καθώς και η διαφθορά και η ανεπαρκής ή ανύπαρκτη συλλογή φόρων από τους πιο εύπορους πολίτες. Επίσης, εξαιτίας της κερδοσκοπίας και των αποτυχημένων πολιτικών των Ελληνικών κυβερνήσεων το βάρος για την επίλυση της κατάστασης ήταν ιδιαίτερα σκληρό για τους απλούς ανθρώπους.Το Ελληνικό χρέος σήμερα έχει διογκωθεί λόγω της κερδοσκοπίας, η οποία το 2011 και 2012 στράφηκε ενάντια σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία και Ιρλανδία. Εσκεμμένες προσπάθειες να οδηγηθεί η Ελλάδα εκτός ευρώ και, κατά συνέπεια, να επωφεληθούν κάποιοι από τα κερδοσκοπικά παιχνίδια, εκτίναξαν τα επιτόκια δανεισμού της Ελλάδας σε υπερβολικά υψηλό επίπεδο. Συνεπώς, ό κύριος όγκος των δισεκατομμυρίων που πήγε στην Ελλάδα, χρησιμοποιήθηκαν στον χρηματοπιστωτικό τομέα.Ταυτόχρονα, στην Ελλάδα εφαρμόστηκε μια ακραία πολιτική λιτότητας, η οποία επέφερε ύφεση και επιδείνωση των συνθηκών ζωής για τους πιο φτωχούς. Ο κατώτατος μισθός μειώθηκε. Η κοινωνική ασφάλιση και το σύστημα συλλογικών συμβάσεων αποδιαρθρώθηκαν. Η κατάσταση των συναδέλφων μας στα Ελληνικά συνδικάτα είναι πολύ δύσκολη. Η ανεργία αυξήθηκε ραγδαία ενώ η φορολόγηση των υψηλών εισοδημάτων είναι ανεπαρκής ή και ανύπαρκτη ακόμα. Στην Ελλάδα, το βάρος της κρίσης έπεσε στους ώμους των πιο αδύναμων εκ των πολιτών.Σε αυτό το πλαίσιο, οι Έλληνες επέλεξαν μια νέα κυβέρνηση. Η Ευρώπη πρέπει να σεβαστεί τη δημοκρατική επιλογή των Ελλήνων. Η νέα κυβέρνηση της Ελλάδας διακήρυξε πως θα πολεμήσει με αποφασιστικότητα τη φοροδιαφυγή, τον νεποτισμό και τη διαφθορά στο δημόσιο τομέα. Αυτοί είναι οι πιο σημαντικοί τομείς για μεταρρυθμίσεις. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στις προσπάθειες της κυβέρνησης.Η Ελλάδα χρειάζεται, όπως και η υπόλοιπη Ευρώπη, μια ενεργό αναπτυξιακή πολιτική. Καλούμε την Ελληνική κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίσουν για τη χώρα το μερίδιο που της αναλογεί δικαιωματικά από την εφαρμογή του σχεδίου Γιούνκερ.Επίσης, καλούμε τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες να ξεκινήσουν εποικοδομητικό διάλογο με τη νέα Ελληνική κυβέρνηση για να διευρύνουν τις δυνατότητες μιας νέας οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής που θα αντικαταστήσει την αποτυχημένη πολιτική λιτότητας στη χώρα. Υπάρχει ανάγκη για επεξεργασία συγκεκριμένων σχεδίων και προγραμμάτων που θα δώσουν λύση στη σημερινή ανυπόφορη κατάσταση. Κάποια θετικά πρώτα βήματα έχουν γίνει και θα πρέπει να συνεχιστούν….Ο δρόμος που οδηγεί έξω από την κρίση είναι μακρύς και δύσκολος για πολλούς. Πρέπει να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε την απαραίτητη πρόοδο.

  Διαβάστε περισσότερα
 • ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΚΛΑΒΟΠΑΖΑΡΑ ΚΑΛΑ ΚΡΑΤΟΥΝ

  ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΚΛΑΒΟΠΑΖΑΡΑ ΚΑΛΑ ΚΡΑΤΟΥΝ

  • 0 Comment
  • 65 Views
  • 0 Like

  H ΓΣΕΕ καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την εκμετάλλευση εργαζομένων μεταναστών από ιδιοκτήτη πτηνοτροφείου, στη Χαλανδρίτσα Αχαΐας. Η υποστελέχωση των ελεγκτικών μηχανισμών, αλλά και η γενικότερη έλλειψη σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από εργοδότες που κάνουν πράξη την ανήθικη επιχειρηματικότητα, οδηγούν σε απαράδεκτα φαινόμενα εμπορίας ανθρώπου από άνθρωπο. Η ΓΣΕΕ απαιτεί από τις εμπλεκόμενες αρχές να είναι αμείλικτες στην εφαρμογή του νόμου και να προχωρούν στην επαρκή στοιχειοθέτηση των υποθέσεων, πριν αυτές οδηγηθούν στα δικαστήρια, ώστε να αποδίδεται τελικά δικαιοσύνη και να μην απαλλάσσονται οι εμπλεκόμενοι εργοδότες (χάρη σε νομικές «παραλείψεις» και «κενά» στις δικογραφίες), όπως συνέβη στο πρόσφατο παρελθόν με ανάλογες υποθέσεις …. Αν το κράτος αδυνατεί να προστατεύσει τους εργαζόμενους από τέτοιου είδους φαινόμενα, τότε αυτές οι δραματικές καταστάσεις θα πληθαίνουν και θα λαμβάνουν όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις.ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

  Διαβάστε περισσότερα
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΝΑ ΑΠΟΔΟΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ 20ΧΡΟΝΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΝΑ ΑΠΟΔΟΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ 20ΧΡΟΝΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ

  • 0 Comment
  • 56 Views
  • 0 Like

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 16/3/2015 ΝΑ ΑΠΟΔΟΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ 20ΧΡΟΝΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ

  H ΓΣΕΕ εκφράζει τη θλίψη και την αγανάκτησή της για τον θάνατο του 20χρονου Βαγγέλη Γιακουμάκη στα Γιάννενα. Την ώρα που η αστυνομία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για αυτοκτονία, ολόκληρη η ελληνική κοινωνία μένει εμβρόντητη μπροστά στα όσα αποκαλύπτονται. Είναι αδιανόητο το όνειρο ενός νέου ανθρώπου για σπουδές να γίνεται εφιάλτης. Είναι αδιανόητο ο εκφοβισμός και οι διακρίσεις να αποτελούν καθημερινό φαινόμενο, στα πανεπιστήμια, στα σχολεία, στους χώρους εργασίας. Επιβάλλεται να ληφθούν άμεσα μέτρα και η ευθύνη ανήκει σε όλους μας. Η ΓΣΕΕ έχει ήδη αναλάβει δράσεις από κοινού με το σύνολο των εργοδοτικών φορέων για την αντιμετώπιση των διακρίσεων στους χώρους εργασίας. Ζητάμε αυστηρή τήρηση της νομοθεσίας, δεσμευτικές ρυθμίσεις σε συλλογικές συμβάσεις και πάνω απ’ όλα εκπαίδευση με στόχο τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Συνομοσπονδία απαιτεί την άμεση απόδοση ευθυνών για τον θάνατο του 20 χρόνου φοιτητή. Να βρεθούν και να τιμωρηθούν οι ηθικοί αυτουργοί και επιτέλους το κράτος να σταματήσει να είναι απλώς παρατηρητής των γεγονότων και να προχωρήσει στη λήψη άμεσων και συγκεκριμένων μέτρων για την έγκαιρη αντιμετώπιση φαινομένων εκφοβισμού και διακρίσεων, ώστε να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα.

  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

  Διαβάστε περισσότερα
 • ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΕΣ: Η Ελλάδα μετά τις εκλογές – όχι απειλή αλλά ευκαιρία για την Ευρώπη

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΕΣ: Η Ελλάδα μετά τις εκλογές – όχι απειλή αλλά ευκαιρία για την Ευρώπη

  • 0 Comment
  • 138 Views
  • 0 Like

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΕΣΗ Ελλάδα μετά τις εκλογές – όχι απειλή αλλά ευκαιρία για την ΕυρώπηΕκτελεστική Επιτροπή, 10-11 Μαρτίου 2015 Η πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα αποτελεί ευκαιρία όχι μόνο γι’ αυτή τη χώρα που κλυδωνίζεται από την κρίση αλλά και για μια θεμελιώδη επαναξιολόγηση και αναθεώρηση των οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών της Ε.Ε με επίκεντρο την αποτυχημένη λιτότητα και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας.Επισημαίνουμε ακόμα μια φορά την κριτική που έχει ήδη ασκήσει η ΣΕΣ σε πολλές περιπτώσεις στο παρελθόν: από την αρχή της κρίσης, οι βασικές προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες χορηγείτο στην Ελλάδα οικονομική βοήθεια, δεν αξίζουν να αποκαλούνται "μεταρρυθμίσεις". Τα δισεκατομμύρια ευρώ που έρευσαν στην Ελλάδα, χρησιμοποιήθηκαν κατά κύριο λόγο για την αποπληρωμή του χρέους και τη σταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού τομέα. Ταυτόχρονα, η χώρα βυθίστηκε σε βαθιά ύφεση λόγω των βίαιων περικοπών στις δημόσιες δαπάνες. Η Ελλάδα κατέληξε να είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα σε ολόκληρη την Ε.Ε. Συνέπεια είναι μια κοινωνική και ανθρωπιστική κρίση χωρίς προηγούμενο στην Ευρώπη. Ένα τρίτο του πληθυσμού ζει σε συνθήκες φτώχειας ενώ το κράτος πρόνοιας έχει αποδυναμωθεί σοβαρά, ο κατώτατος μισθός μειώθηκε κατά 22% με διακρίσεις σε βάρος των νέων ανθρώπων. Το σύστημα συλλογικών διαπραγματεύσεων και άλλες μορφές προστασίας για όσους εργάζονται ακόμα, έχουν πλήρως αποδιαρθρωθεί ενώ το φορολογικό βάρος για τις ομάδες χαμηλού εισοδήματος αυξήθηκε. Η ανεργία βρίσκεται τώρα στο 27% με την ανεργία των νέων να ξεπερνά το 50% ενώ υπάρχουν φραγμοί στην πρόσβαση στην εκπαίδευση. Πολλοί άνθρωποι δεν έχουν τα μέσα να πληρώσουν φαγητό, ρεύμα, θέρμανση και στέγαση. Μεγάλος μέρος του πληθυσμού δεν έχει ασφάλιση υγείας ενώ πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη έχει μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Τα εκλογικά αποτελέσματα είναι μια συνέπεια αυτών των αποτυχημένων πολιτικών.Όλα αυτά δεν είχαν καμία σχέση με τις μεταρρυθμίσεις που σχεδιάστηκαν να αντιμετωπίσουν τα συγκεκριμένα προβλήματα της Ελλάδας. Κανένα από τα διαρθρωτικά προβλήματα της χώρας δεν επιλύθηκε, αντιθέτως δημιουργήθηκαν επιπρόσθετα. Πρόκειται για μια πολιτική περικοπών και καταστροφής και όχι ανοικοδόμησης. Οι πραγματικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις πρέπει να συμβάλουν στη δημιουργία νέων ευκαιριών για οικονομική ανάπτυξη και όχι να οδηγούν στο εξωτερικό μια γενιά νέων ανθρώπων με υψηλή εξειδίκευση. Οι πραγματικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνουν σοβαρές προσπάθειες καταπολέμησης της φοροδιαφυγής. Οι πραγματικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις αντιμετωπίζουν τις πελατειακές πρακτικές και τη διαφθορά στο σύστημα δημόσιων προμηθειών.Δυστυχώς, το υπόμνημα που υποβλήθηκε πρόσφατα από τους προέδρους της Επιτροπής, της ΕΚΤ, του Συμβουλίου και της Ευρωομάδας για την προετοιμασία των επόμενων βημάτων προς το στόχο μιας καλύτερης οικονομικής διακυβέρνησης δεν προσφέρει καμία προοπτική αλλαγής αυτών των αποτυχημένων πολιτικών. Εντούτοις, η έκκληση του Προέδρου Γιούνκερ προς την Ευρωομάδα, η οποία πρέπει να αναλάβει δράση για να διατηρήσει τη μη αναστρεψιμότητα του ευρώ, είναι ευπρόσδεκτη. Η έξοδος της Ελλάδας - ή οποιαδήποτε άλλης χώρας - από την Ευρωζώνη απλά και μόνο θα προκαλούσε αναταραχή στις χρηματαγορές που θα ήταν επιζήμια για τους εργαζόμενους και τους πολίτες.Σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες, όπως στην Ελλάδα, πρέπει να αποκατασταθεί ένα ισχυρό σύστημα εργασιακών σχέσεων και συλλογικής διαπραγμάτευσης και να εφαρμοστεί ένα Ευρωπαϊκό επενδυτικό σχέδιο μεγάλης κλίμακας για την αειφόρο ανάπτυξη και την ποιοτική απασχόληση - όπως ζητά η ΣΕΣ. Η ΕΕ πρέπει να επεξεργαστεί επίσης ένα σχέδιο αντιμετώπισης του ευρύτερου προβλήματος του χρέους.Το Ευρωπαϊκό σχέδιο πρέπει να ανακτήσει την αξιοπιστία του στα μάτια των Ευρωπαίων εργαζόμενων. Η ΣΕΣ στηρίζει τις συγκεκριμένες δράσεις προς τον σκοπό αυτό.

  Διαβάστε περισσότερα
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ

  • 0 Comment
  • 112 Views
  • 0 Like

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10/3/2014 ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ

  Στο πλαίσιο των κοινών δράσεων εργαζομένων και εργοδοτών (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ) για την προώθηση της ισότητας και την καταπολέμηση των απαγορευμένων διακρίσεων στους χώρους εργασίας, πραγματοποιείται κεντρική ημερίδα την Πέμπτη 12 Μαρτίου στις 9:30 το πρωί στο αμφιθέατρο της ΓΣΕΕ (Πατησίων 69 και Αινιάνος 2-4).Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν, εκπρόσωποι των εθνικών εργοδοτικών οργανώσεων, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, ενώ έχουν προσκληθεί να χαιρετίσουν ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ο Πρόεδρος του Ο.ΜΕ.Δ.Με τις κοινές δράσεις εργαζομένων – εργοδοτών, επιδιώκεται να αναδειχθεί η αξία του κοινωνικού διαλόγου για την ευαισθητοποίηση του κόσμου της εργασίας, στην ισότητα των φύλων, στη διαφορετικότητα, μέσα στην πολυφυλετική και αλληλοεξαρτώμενη σύγχρονη κοινωνία και σηματοδοτούν την ανάγκη οικοδόμησης κουλτούρας σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με στόχο την έγκαιρη και αποτελεσματική καταπολέμηση των φαινομένων ρατσισμού και ξενοφοβίας στους χώρους εργασίας.Οι κοινές δράσεις κοινωνικού διαλόγου για τις διακρίσεις, όπως και αυτές για τον τριμερή κοινωνικό διάλογο, για τις κλαδικές ΣΣΕ και τον μηχανισμό επέκτασής τους και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, αποτυπώνονται στο άρθρο 1 της Εθνικής Γενικής ΣΣΕ του έτους 2014 και υλοποιούνται με την τεχνική συμβολή της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) και του Γραφείου Διασύνδεσής της στην Αθήνα.Η ημερίδα αποτελεί την κορύφωση των κοινών εκδηλώσεων κατά των διακρίσεων, όπου υπό το κοινό σύνθημα "ΜΑΖΊ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ" υλοποιήθηκαν την προηγούμενη Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015 ταυτόχρονες κοινές δράσεις μικτής συμμετοχής από το σύνολο των οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών σε 7 πόλεις ανά την Ελλάδα (Αθήνα, Ξάνθη, Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα, Βόλος, Πάτρα, Ηράκλειο).

  Για το πρόγραμμα της ημερίδας πατήστε Πρόγραμμα Ημερίδας_Κοινωνικός Διάλογος και Διακρίσεις

  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

  Διαβάστε περισσότερα
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

  • 0 Comment
  • 59 Views
  • 0 Like

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 11/3/2014 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

  Οι τρόποι ενίσχυσης του κοινωνικού διαλόγου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τέθηκαν επί τάπητος στη διάσκεψη που διοργανώθηκε στις Βρυξέλλες, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ε.Ε και τους ηγέτες των εθνικών κοινωνικών εταίρων με θέμα «Ενα νέο ξεκίνημα για τον κοινωνικό διάλογο».

  Την ώρα που στη χώρα μας οι μνημονιακές πολιτικές κατέστρεψαν μεταξύ άλλων κάθε έννοια συλλογικής διαπραγμάτευσης και κοινωνικού διαλόγου, η Ευρώπη αναδεικνύει τη σπουδαιότητά τους και τα θετικά τους αποτελέσματα, γεγονός που έγινε εμφανές τόσο από τη συζήτηση στη συγκεκριμένη διάσκεψη όσο και από τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

  Αντιπροσωπεία της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων στην οποία μετείχε και ο Γενικός Γραμματέας της ΓΣΕΕ Νικόλαος Κιουτσούκης, τόνισε την αναγκαιότητα αποκατάστασης του εθνικού κοινωνικού διαλόγου προσθέτοντας ότι ο κοινωνικός διάλογος έχει αξία όταν παράγει αποτελέσματα και κάνει τη διαφορά στην πράξη και όχι στα χαρτιά.

  Στη διάσκεψη συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, αξιωματούχοι της Ε.Ε, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν-Κλόντ Γιούνκερ και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μάρτιν Σούλτς.

  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύθηκε να ενισχύσει το διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους ενώ τα Ευρωπαϊκά συνδικάτα ζήτησαν μεταξύ άλλων και τη μεγαλύτερη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στις Ευρωπαϊκές πολιτικές που επηρεάζουν την απασχόληση και την αγορά εργασίας, τις συνθήκες εργασίας και το βιοτικό επίπεδο.

  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

  Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΓΣΕΕ

Διεύθυνση: Πατησίων 69 & Αινιάνος 2, 10434 Αθήνα

Ταχυδρομική θυρίδα: ΤΘ 3626, ΤΚ 10210

e-mail: [email protected]

τηλέφωνο: 210-8202100

fax: 210-8202186, 210-8202187

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

e-mail: [email protected]

τηλέφωνο: 210-8202296

fax: 210-8202144